تاپیک راهبردی گروه تهیه مقاله و مستندات علمی تالار گیاهان دارویی-هفته دوم: گیاه سرخار گل (Echinacea purpurea)

"Pejman"

دستیار مدیر مهندسی کشاورزی گیاهان دارویی
بسم الله الرحمن الرحیم

سرگروه :

اعضای دائمی:
ad_kh66
"Pejman"
اعضای غیر دائم:

وظایف سرگروه:
1- هماهنگی با گروه های ( ترجمه ، تهیه عکس و فیلم، گروه پژوهش و شورای نظارت و ارزیابی علمی بر تالار گیاهان دارویی)
2-تهیه گزارش ماهانه از عملکرد گروه (یک پست در تاپیک عملکرد گروه های گیاهان دارویی)
3- تعیین عضو دائم و غیر دائم و عضو گیری برای گروه تهیه مقاله و مستندات علمی


وظایف اعضای گروه:
تعریف عضو دائمی گروه:
عضویست که بصورت پیوسته و مداوم در گروه عضو باشد و تمام کارهای محوله را در زمان توافق شده؛ به اتمام برساند.
1- داشتن حس مسئولیت و توان فعالیت در کارهای گروهی و مشارکت همگانی
2- همکاری و همیاری جهت تهیه مقالات فارسی و غیرفارسی
3- پیگیری و پاسخگویی به تمامی مقالات درخواستی در کمترین زمان ممکن

وظایف اعضای غیر دائم گروه:
تعریف عضو غیر دائم:
به اعضایی اطلاق می شود که بصورت مقطعی و پروژه ای با گروه همکاری می کند.
1- داشتن حس مسئولیت و توان فعالیت در کارهای گروهی و مشارکت همگانی
2- فعالیت اعضای غیر دائم گروه باید با توافق سرگروه باشد.


تمامی وظایف ذکر شده بعد از بررسی سایر اعضای گروه قابل تغییر و تحول می باشد
 
بالا