تاپیک راهبردی گروه ترجمه تالار گیاهان دارویی-هفته دوم : گیاه سرخار گل (Echinacea purpurea)

"Pejman"

دستیار مدیر مهندسی کشاورزی گیاهان دارویی

بسم الله الرحمن الرحیم

سرگروه :
Maenad
اعضای دائمی:
Maenad
حلما68
اعضای غیر دائم:
ad_kh66
وظایف سرگروه:
1- هماهنگی با گروه های (تهیه مقاله و مستندات علمی، تهیه عکس و فیلم، گروه پژوهش و شورای نظارت و ارزیابی علمی بر تالار گیاهان دارویی)
2-تهیه گزارش ماهانه از عملکرد گروه (یک پست در تاپیک عملکرد گروه های گیاهان دارویی)
3- تعیین عضو دائم و غیر دائم و عضو گیری برای گروه ترجمه


وظایف اعضای گروه:
تعریف عضو دائمی گروه:
عضویست که بصورت پیوسته و مداوم در گروه عضو باشد و تمام کارهای محوله را در زمان توافق شده؛ به اتمام برساند.
1- داشتن حس مسئولیت و توان فعالیت در کارهای گروهی و مشارکت همگانی
2- همکاری و همیاری جهت ترجمه متن غیرفارسی و بلعکس و رتبه بندی مقالات ارسال شده توسط گروه ترجمه و اولویت دادن مقالات برای ترجمه
3- ترجمه مقالات تا زمان تعیین شده


وظایف اعضای غیر دائم گروه:
تعریف عضو غیر دائم:
به اعضایی اطلاق می شود که بصورت مقطعی و پروژه ای با گروه همکاری می کند.
1- داشتن حس مسئولیت و توان فعالیت در کارهای گروهی و مشارکت همگانی
2- فعالیت اعضای غیر دائم گروه باید با توافق سرگروه باشد.تمامی وظایف ذکر شده بعد از بررسی سایر اعضای گروه قابل تغییر و تحول می باشد
 
آخرین ویرایش:
بالا