تاریخنامه ی گس 86 ( گس التواریخ ) نویسنده احسان کیانی

kianersi.sina

New member
سلام ... این آخرین اثر را تقدیم میکنم به دوستای خوبی که در کنارشون 4 سال از بهترین دوران زندگی ام را با آنها سپری کردم دوستایی مثل محسن( لوک خوش شانس) ، امین(گلی خوشگلی)، سینا(حاجی) ، مسعود(قزلباش)، مجتبی (که هم اکنون در ستاد مبارزه با متقلبین مشغول به کار شده!!!) و خیلی های دیگه که به جز خوبی چیزی ازشون ندیدم...
نویسنده کتاب گس التواریخ

سالها پیش قبل از ظهور" گس86 " در سرزمینی به نام شبة الدانشگاه (دانشگاه آزاد کنونی امیدیه) دانشجویانی می زیستند که اساتید آن ها به عطوفت و پاسی مشهور بودند از جمله دزفول شاه و شوشترشاه و....
یک ترم از ظهور " گس86 " میگذشت که پایه های حکومت دزفولیان سست شد وسرانجام دراواخر ترم دو بود که سلسله برسلانیان به قدرت رسید.
برسلان شاه که پایه های حکومت خود را براساس استبداد پاسی بنا نهاده بود از همان ابتدا با به قدرت رساندن فقهی الممالک به عنوان والی شهر ترمودینامیک، گس 86 را به افتادگی کشاند.در این زمان بود که پدر علم نوین تقلبی با فریب اذهان عمومی مخصوصا برسلان شاه زمینه های تبعید فقهی الممالک را فراهم آورد...
از دیگر اقدامات برسلان شاه این بود که نریمان شاه، حاکم شهر موازنه که از بازمانده های سلسله دزفولیان بود را در دستگاه حکومتی خودنگه داشت و نریمان شاه هم که گویی حب گس 86 در دل او جای گرفته بود در یک اقدام غیر منتظرانه سه ترم بعد از از ظهور" گس86 " دروازه های شهر موازنه را به روی دانشجویان گس 86 گشود... از دیگر حاکمان سلسله برسلانیه ، دشتیان السلطنه بود که در ترم 2 زمینه رشد را برای "علماء" فراهم آورد..
جا دارد ازشیخ آبانگاه که در ترمهای 1تا3 مکتب "ال ان در پایه عدد نپر" را پایه گذاری کرد هم یادی بکنیم.
ترم 4 که از آن به دوران استبداد نمراتی یاد میشود یکی دیگر از دوران تاریک حکومتی برسلانیه بود...نرگسی الملوک که نقشه کش دربار بود در این ترم به ریاست ریاضیات المهندسی منصوب شد و داراب شاه هم که اصل ونسبش اساتیدی نبود به ریاست محاسبات العددی رسید وهمچنین پاک بین شاه که شم تدریسی نداشت حاکم شهر ترمو 2 شد...
حکام ترم 4 برکنار شدند وجای خودشان را به ساریجلو شاه و چنگل السلطنه دادند.این شاهان که در دوران ترم 5 به بعد فرمانروایی میکردند از آنها به منجیان آخرالترم یاد میشود.ساریجلو شاه که حاکمی قانونمند بود برای ترویج فرهنگ سایلنت الموبایل قانون خیرات اجباری آب میوه را وضع کرد.
ترم 6 دورانی شگفت انگیز همراه با اتفاقات شگرف بود که به برخی از آنها اشاره میکنم:
کودتای گس 86 علیه ساریجلو شاه
شیوع بیماری مهلک تراوین
طراحی راکتورهای معیوب برسلان شاه به طریق حدس وخطا
ترم ها یکی پس از دیگری سپری شدند و شاهان یکی پس از دیگری به حکومت رسیدند و اعضای گس 86 هم یکی پس از دیگری از شبة الدانشگاه گریختند...
اکنون ترم 8 هم به پایان رسید وپس ازگذشت ترم ها هنوز هم یاد عمو مریام ، دایی تریبال، پسر عمو هلمن ، پسر دایی هالیدی در دل ما زنده است..
 
بالا