تاثیر دمای قالب گیری بر خواص کششی PET

soroush66

New member
PET یکی از اعضای خانواده ی پلی استرها است که به طور گسترده ای در صنعت بسته بندی کاربرد دارد. محدوده ی درجه ی بلورینگی PET بین 0% تا 50% است. این ماده بلورینگی تدریجی ای دارد که به دلیل کم بودن مقدار کانفورماسیون ترانس در مذاب PET است [1]. PET این توانایی را دارد که در حین تغییر شکل مکانیکی، دستخوش بلورینگی القایی بر اثر تنش قرار گیرد.تغییر شکل مکانیکی به صورت مختلف ایجاد می شود. یکی از انواع تغییر شکل های مکانیکی، فرایند پلیمری است؛که قالب گیری تزریقی نیز نوعی از آن است [1].

مشاهده ی ادامه ی متن
 

Similar threads

بالا