تاثير نوع اظهارنظر حسابرسي بر حجم معاملات سهام در بورس اوراق بهادار تهران

P a N a H

عضو جدید
کاربر ممتاز
عنوان مقاله : تاثير نوع اظهارنظر حسابرسي بر حجم معاملات سهام در بورس اوراق بهادار تهران

نویسندگان: محمد نورزاددولت آبادي، جهانگير جديري نقاش كار

نشریه : تحقیقات حسابداری وحسابرسی ( شماره:18) سال انتشار: تابستان 1392

چکیده:
اين تحقيق، با هدف ارزيابي تاثير نوع اظهارنظر حسابرسي بر تعداد دفعات گردش سهام براي بررسي وجود محتواي اطلاعاتي اظهارنظر حسابرسي مقبول و غيرمقبول انجام شده است. بدين منظور نمونه اي از شركت هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران با استفاده از دوره هاي رخداد 7 روزه و 15 روزه پيرامون برگزاري مجمع عمومي صاحبان سهام، طي سال هاي 1386-1380، مورد آزمون قرار گرفت. عليرغم بالا بودن شمار اظهارنظرهاي غير مقبول نسبت به اظهارنظر مقبول، هيچ تفاوت معني داري ميان نوع اظهارنظر حسابرسي، از لحاظ تاثير بر تعداد دفعات گردش سهام، مشاهده نگرديد. اين نتايج نشان مي دهد، بازار سهام اگرچه ممكن است در كل ميان اظهارنظر حسابرسي تمايز قائل شود، لكن اين تمايز تا حدي نيست كه باعث تغيير در حجم معاملات سهام گردد.

مقالهpdf

 
Similar threads
Thread starter عنوان تالار پاسخ ها تاریخ
M o R i S اتخاذ استراتژی های حسابرسی مالیاتی متناسب با نوع ریسک حسابرسی 0

Similar threads

بالا