تاثير نوع اظهارنظر حسابرسي بر حجم معاملات سهام در بورس اوراق بهادار تهران

P a N a H

کاربر ممتاز
عنوان مقاله : تاثير نوع اظهارنظر حسابرسي بر حجم معاملات سهام در بورس اوراق بهادار تهران

نویسندگان: محمد نورزاددولت آبادي، جهانگير جديري نقاش كار

نشریه : تحقیقات حسابداری وحسابرسی ( شماره:18) سال انتشار: تابستان 1392

چکیده:
اين تحقيق، با هدف ارزيابي تاثير نوع اظهارنظر حسابرسي بر تعداد دفعات گردش سهام براي بررسي وجود محتواي اطلاعاتي اظهارنظر حسابرسي مقبول و غيرمقبول انجام شده است