بی باکی سهل انگارانه

Ahmad Engineer

کاربر حرفه ای
کاربر ممتاز
شاید چون خسته شدن
شاید چون فکر میکنن بالاخره میگیرن
چون تو کلی مراعات میکنی بعد مثلا داداشت رعایت نمیکنه و تویه خونه ممکنه اون ناقل باشه بهت بده و هزاران چرایی ک هرکسی تو ذهنش داره...
 
بالا