بیانیه جمعی از جامعه معماران و شهرسازان؛ “کاخ موزه ها، متعلق به میراث فرهنگی!”

اخبار

ربات
به گزارش معمارنیوز؛ پیرو واگذاری مالکیت کاخ موزه سعدآباد و کاخ نیاوران در فروردین امسال به بنیاد مستضعفان، بیانیه جمعی از جامعه معماران و شهرسازان درخصوص ابطال سند جدید این دو محوطه و سپردن مالکیت آنها به سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری به شرح زیر به اطلاع میرسد: کاخ‌موزه‌ها، بنا به ماهیت، متعلق […]
نوشته بیانیه جمعی از جامعه معماران و شهرسازان؛ “کاخ موزه ها، متعلق به میراث فرهنگی!” اولین بار در معمار نیوز پدیدار شد.


بیشتر...
 
بالا