بهینه سازی فرآیند نمونه برداری چال های استخراجی در معدن مس پورفیری میدوک و تاثیر آن در بازیابی کارخانه تغلیظ

P O U R I A

مدیر مهندسی شیمی مدیر تالار گفتگوی آزاد
مدیر تالار
نویسندگان
1علی رضایی؛ 2حسن حاجی امین شیرازی ؛ 3غلامرضا رحیمی پور؛ 4محمدرضا کارگر دیانتی
1دانشگاه شهید باهنر کرمان
2دانشگاه شهیذ باهنر کرمان
3دانشگاه شهیدباهنر کرمان
4معدن مس سرچشمه

چکیده
یکی از مشکلات محموله­های ارسالی از معادن و به­ویژه معادن روباز، کنترل عیار و مشخصات ماده معدنی است که برکارآیی کارخانه فرآوری تاثیر می­گذارد. امروزه اهمیت نمونه­برداری در معادن روباز به این دلیل است که برنامه‌ریزی استخراج و نوسان عیار خوراک ارسالی به کارخانه به طور عمده تابع اطلاعات نمونه‌­گیری‌ از چال­های استخراجی است.. بنابراین بهینه‌سازی فرآیند نمونه‌برداری به ‌منظور افزایش بهره‌وری معدن و بازیابی کارخانه فرآوری امری ضروری است. در پژوهش حاضر، واریانس روی­ هم­رفته نمونه­برداری، واریانس­های توزیعی، ترکیبی، آماده­سازی و آنالیز، و واریانس تخمین بلوک­های معدنی مختلف برآورد شده تا به کمک آن­ها و روش­های آماری کلاسیک بتوان نمونه­برداری را بهینه کرد. با استفاده از روش آماری طرح­های چند­عاملی، پارامترهای معدنی موثر بر بازیابی کارخانه تغلیظ، عیار مس، درصد اکسید مس و آهن و نسبت کالکوسیت به کالکوپیریت خاک معدن تعیین شدند. به کمک روش­های آماری و زمین­آماری به منظور کاهش خطای نمونه­برداری از چال­های استخراجی، محل بهینه نمونه­برداری، مرکز بلوک، وزن بهینه جزء ­نمونه 2/8 کیلو­گرم، تعداد جزء نمونه بهینه برای هر چال استخراجی چهار بدست آمد. همچنین بعد از بررسی­های آماری انجام شده روی پارامترهای مؤثر بر بازیابی کارخانه تغلیظ در سطح اعتماد 95٪ ، نسبت تاثیر و نقطه بهینه آن­ها در بازیابی کارخانه تغلیظ بدست آمد.

کلیدواژگان
چال‌های استخراجی؛ بهینه سازی؛ آنالیز ‌واریانس؛ بازیابی تغلیظ؛ معدن مس میدوک

______________________________________-
http://www.mediafire.com/view/8hjsql2z2f1vqv4/IJME13401354393800.pdf
 
بالا