بهترین ساختمان بهداشت و درمان سال 2014 ؛ استراحتگاه الکاسر دو سال از ایرز متیوس

F A R Z A N E

عضو جدید
کاربر ممتاز
پروژه ی استراحتگاه الکاسر دو سال در پرتغال، در سال 2010 ساخته شده است و مبنای آن مطالعه ی یک نوع بسیار خاص از جامعه است؛ یک نوع میکرو جامعه با قوانین خاص خود.
این استراحتگاه، که مکانی ست میان هتل و بیمارستان، به دنبال درک و تفسیر مجددی از ترکیب اجتماعی/ خصوصی می باشد که پاسخی به نیازهای یک زندگی اجتماعی و در همان زمان یک شرایط مستقل است .


واحدهایی تنها که با هم بدنی متحد و منحصر بفرد دارای یک طرح رسا و روشن را می سازند.


این ساختمان که همچون یک مسیر ساخته شده است، با فرم دیواری که به طور طبیعی با توپوگرافی بستر همراه شده است، هماهنگ شده است و محدوده ها و فضاهای باز را تعریف کرده و کل طرح را سازماندهی می نماید.

.

.

.

.

منبع:اتود

 
بالا