برشهای نفتی

hmdjml

مدیر تالار مهندسی نفت
یکمی خلاصه میگم طبقه بندی فراورده های نفتی اصلی به ترتیب افزایش جرم مولکولی به قرار زیر است:
1- گازهای سبک: این گازها شامل هیدروژن و هیدروکربنهای سبک میباشند و به عنوان سوخت صنعتی و وماده اولیه پتروشیمی به کار میروند.
2- گازهای مایع شده ( LPG= liquified petroleum gases) این گازها شامل پروپان و بوتان یا مخلوط تجارتی این دو که به عنوان سوخت خانگی یا صنعتی به کار میروند.
3- بنزین (gasoline) به عنوان سوخت اتومبیل به کار میرود.
4- بنزینهای مخصوص و نفتا ( naphta ) به عنوان حلال رنگها و حلال صنعتی در اسخراج روغن ها و عطرها بکار میروند.
5- سوخت جت ( jet fuel): در موتورهای واکنشی، توربینهای گاز و موشکها مصرف میشود.
6- نفت سفید ( kerosene): در انواع چرخها برای ایجاد روشنایی و یا گرما بکار میرود.
7-گازوئیل یا نفت گاز ( diesel oil ) به عنوان سوخت موتورهای دیزلی
8- نفت سوخت سبک: به عنوان سوخت تاسیسات حرارتی خانگی یا تاسیسات حرارتی کم قدرت بکار میرود.
9- روغنهای سبک ( spindles ): هم به عنوان پایه در ترکیب روغنهای موتور وارد میشوند و هم به عنوان روانکننده ( lubricant ) در مکانیک ظریف ( ساعتسازی، چرخ خیاطی، دوچرخه و ...) به کار میرود.
10- روغنهای سبک ( bright stock ): به عنوان پایه با گرانروی بالا در ترکیب روغنهای موتور وارد میشوند
11-روغنهای سیلندر ( cylinder oil ): در ماشبنهای بخار و صنایع شنگین به مصرف میرسند.
12- پارافینها و مومها ( waxes ): در عایقکاری الکتریکی و حفاظت مواد غذایی و همچنین در لوازم آرایشی و ... کاربرد دارند.
13- نفت سوختهای سنگین ( heavy fuel oil ): به عنوان سوخت تاسیسات حرارتی پرقدرت و سوخت دیزلهای بزرگ به کار میروند.
14- آسفالت و قیر ( asphalt and bitumen ) مصارف آن در جاده سازی، نفوذناپذیر کردن ساختمانها و ... است.
15- کک ( coke): به عنوان سوخت صنعتی و نیز در ساخت الکترودها و ... به کار میرود.
مهندس جان این توضیحات بیشتر مرتبط با فرآیندهای صنایع نفت هست. اگه بخواب میتونی تعداد کربن این برشها رو هم از اینترنت پیدا کنی. فکر کنم بچه های شیمی بهتر راهنماییتون کنن.
 
بالا