بررسی سبک بودن فوم بتن در کفسازی

mobin master

New member
در مورد کفسازی و شیب بندی‌های انجام گرفته در ساختمان‌ها که عمدتاً از پوکه و سیمان استفاده می‌شود، در صورت جایگزینی این نوع بتن با چگالی ۴۰۰‌، وزن مرده کفسازی از ۱۰۰۰ به ۴۰۰ کیلو در متر مکعب کاهش می‌یابد.‌ اگر ۱۰ سانت ارتفاع برای کفسازی در نظر بگیریم این یعنی کاهش ۶۰ کیلوگرم در متر مربع از وزن ساختمان.


در صورت استفاده از بتن کفی با چگالی ۵۰۰ در کفسازی، وزن موثر لرزه‌ای فوق به میزان ۸۰ کیلو ‌یا به عبارت دیگر به میزان ۹ درصد کاهش می‌یابد که برابر با کاهش ۹ درصدی میزان نیروی زلزله است. با این میزان کاهش‌، حدود ۴ درصد در مصرف میلگرد صرفه جویی می‌شود. با احتساب مصرف ۴۵ کیلو میلگرد در هر متر ساختمان میزان این صرفه جویی براحتی قابل محاسبه است. این در حالی است که در صورت استفاده از بتن کفی بجای مصالح پوکه سیمان در کفسازی با کاهش چگالی و همچنین تغییر ساختار ماده (از حالت حباب‌های هوای مرتبط به حالت حباب‌های هوای محبوس) میزان عایق بودن حرارتی و صوتی حدود ۳ برابر بیشتر می‌شود.‌ خود باعث صرفه جویی در مصرف انرژی است.
 
بالا