بررسی دودهای خارج شده از خودرو

reza._y

New member
خروج دود از اگزوز خودروها امری طبیعی و در اثر سوخت و ساز بنزین یا محصولات دیگر است. اما گاهی اوقات دودهای غیرعادی از اگزوز خارج می شود که نگرانی هایی برای راننده بوجود می آورد که در این مطلب دلیل ایجاد هر کدام از دودها را بررسی می کنیم
دود سفید :
در فصول سرد موتور خودرو برای گرم شدن مدت زمان بیشتری صرف می کند در این مدت دود سفید رنگی از آ« خارج می شود که طبیعی است اما اگر بعد از گرم شدن موتور دود ادامه داشت مشکل از ضد یخ یا اگزوز خودرو می باشد. دود آبی :خروج دود آبی با هر غلظتی نشان دهنده ی سوختن روغن موتور است و نشان دهنده ی این است که روغ موتور با هر دلیلی به محفظه ی احتراق راه یافته است که باید مشکل بررسی گردد.
دود غلیظ : این نوع دود بستگی به رنگش مشکلاتی را بیان می کند اگر دود به رنگ سیاه غلیظ باشد نشان دهنده ی نشتی بنزین است. یا گرفتگی مجراهای خروجی خودرو، اگر رنگ دود خاکستری باشد مشکل سوختن روغن دنده است. دود سفید غلیظ نیز ترک و شکاف در موتور یا سوختن روغن های خودرو می باشد. هر کدام از موارد بالا رخ دهد شما باید به تعمیرکاران مجاز مراجعه نموده و قبل از اینکه آسیب جدی به خودرو وارد شود عیوب را رفع نمود.
 
بالا