برای او، که دوستش داری.•

yas87

کاربر ممتاز
 

$marziyeh67$

کاربر ممتاز
$ حقیقت دارد که " سرنوشت مقصر است"!
واقعیتی محض !
او ...
مقصر است
چون مانع تو برای رفتن نشد ...


۲۰۲۰۱۱۱۷_۱۲۰۶۲۴.jpg
 
بالا