براي ريز پردازنده و زبان اسمبلي چ كتابي خوبه ؟

سیّد

کاربر ممتاز
سلام

براي ريز پردازنده و زبان اسمبلي چ كتابي خوبه ؟
 
بالا