باکتری‌ها برق تولید می‌کنند

javad ta

عضو جدید
کاربر ممتاز
باکتری هایی که زیر رسوبات اعماق دریاها زندگی می کنند الکترون هایی را آزاد می کنند که این جریان الکتریسیته برای تامین انرژی واکنش هایی که این باکتریها با باکتریهای تولیدکننده اکسیژن برقرار می کنند مورد استفاده قرار می گیرد.
برخی از میکروارگانیسم ها نیز همانند حیوانات با سوزاندن غذای خود با اکسیژن، انرژی به دست می آورند.
باکتری هایی که در لایه های عمیق تر رسوبات زندگی می کنند غذای خود را به دیگر ترکیبات آلی و به سولفات هیدروژن تبدیل می کنند.الکترونهایی که در مدت این واکنش آزاد می شوند در مسیر رسوبات حرکت می کنند و به سفر خود تا رسیدن به سطوح ادامه می دهند و در آنجا سایر باکتریها برای تولید اکسیژن مورد نیاز سایر ارگانیسم ها از این جریان الکتریسیته استفاده می کنند. در این انتقال برق میان میکروارگانیسم ها، الکترونها می توانند حتی از یک سانتیمتر و یا 20 هزار برابر ابعاد یک باکتری هم فراتر رود.نتایج این کشف می تواند به بهبود تکنیکهای تولید برق توسط میکروارگانیسم ها و ایجاد سوخت های طبیعی کمک کند.
منبعhttp://www.tebyan.net/newindex.aspx
 

javad ta

عضو جدید
کاربر ممتاز

دانش و فناوری مهندسی یک باکتری برای تولید برق
محققان یک گونه باکتری تولید کننده برق را به گونه ای مهندسی کرده اند که می تواند با استفاده از گاز هیدروژن به عنوان تنها اهداکننده الکترون و دی اکسید کربن به عنوان تنها منبع کربن خود، انرژی تولید کند.


به گزارش خبرگزاری مهر، محققان در دانشگاه ماساچوست، نتایج این تحقیقات خود را در صد و سیزدهمین نشست عمومی انجمن میکروبیولوژی آمریکا عرضه کردند.
آمیت کومار یکی از مجریان این طرح گفت: این مطالعات نخستین نتایج تولید برق فقط بر اساس هیدروژن را نشان می دهد.
این محققان باکتری ژئوباکتر را مورد مطالعه قرار دادند. این باکتری ویژگی هایی دارد که مورد علاقه دانشمندان است از جمله اصلاح زیستی، پتانسیل زیست انرژی، توانایی های نوین انتقال الکترون – توانایی برای انتقال الکترون در بیرون از سلول و حمل آنها در مسیرهای طولانی از طریق رشته های رسانایی که نانوسیم های میکروبی خوانده می شوند.
در این پژوهش کومار و همکارانش این باکتری را به بوته آزمایش گذاشتند که توانایی تولید برق را با استفاده از ترکیبات کربن آلی با یک الکترود گرافیتی مانند اکسید آهن یا طلا به عنوان تنها گیرنده الکترون دارد.
محققان یک گونه از این باکتری را در پیل سوختی میکروبی به کربن آلی برای رشد نیاز نداشت، به صورت ژنتیکی مهندسی کردند.
این گونه سازگار شده باکتری، جریان الکتریکی را در پیل های سوختی میکروبی با گاز هیدروژن به عنوان تنها اهدا کننده و هیچ گونه منبع آلی کربنی تولید کرد.
هنگامی که منبع هیدروژن به پیل سوختی میکروبی به طور متناوب متوقف شد جریان الکتریکی به طور قابل توجهی کاهش یافت و سلول های متصل به الکترودها هیچ جریان قابل توجهی ایجاد نکردند.
 
بالا