بافت پوششی ( Epithelial tissu )

آیورودا

کاربر ممتاز
بافت پوششی(Epithelial tissue)
بر حسب اینکه وظیفه پوشاندن اعضای خارجی و داخل مجاری و حفرات داخلی بدن را داشته
باشد یا ترشح مواد به دو دسته پوشاننده و غده ای تقسیم می شود.

ویژگیها:

1- تماما از سلول ساخته شده است.
2- لایه های زیر مرتبا ساخته شده و لایه های سطحی مرده و جدا میشوند.
3- رگ خونی ندارد و تبادلات سلولها توسط انتشار صورت میگیرد.
4- اولین ردیف این سلولها بر روی ورقه پایه قرار گرفته است. ورقه پایه (Basal lamina) فقط با
میکروسکوپ الکترونی قابل مشاهده است و از یک لایه متراکم از رشته های بسیار نازک از جنس
هپارین سولفات در وسط و دو لایه شفاف از جنس لامینین در دو طرف لایه متراکم تشکیل شده
است.
5- سطوح اطرافی این سلولها با یکدیگر دارای اتصالات بین سلولی است.
 
Similar threads
Thread starter عنوان تالار پاسخ ها تاریخ
aftab بزاق زالو سبب ترميم بافت هاي آسيب ديده مي شود علوم جانوری 0

Similar threads

بالا