باستان شناسی فضایی بشر

yalda125

عضو جدیدسال 2010 | 199 صفحه | ISBN: 9780786458592 | 3,76 MB |

معرفی:
فهرستی از مصنوعات مربوط به باستان شناسی در فضا به عنوان یک دست آورد از اکتشافات بشر به جای مانده است. کتاب .”باستان شناسی فضایی بشر” بقایای ماهواره های ازدست رفته، مریخ نوردهای دور انداخته شده و فضاپیماهای مختلف رهاشده را شرح می دهد.
این کتاب به سه بخش با موضوعات مجزا اما به هم پیوسته شامل باستان شناسی قمری، سیاره ای و بین ستاره ای تقسیم شده است.
در بخش اول و دوم، فصل های جداگانه، هرکدام از ماموریت های فضایی را پوشش می دهند و نکات فنی و در برخی موارد تصاویری از مصنوعات کشف شده را ارائه می دهند. بخش سوم، باستان شناسی مصنوعات سیار در منظومه شمسی و کهکشان های گسترده تر را بررسی می کند. به خصوص دنبال مشکلاتی است که در تلاش برای بررسی یک زمینه سنتی باستان شناسی از مصنوعاتی که همچنان درحال حرکت باقی مانده اند، با آنها مواجه هستند.


کتاب راستین همان است که پا به تنهایی ما می گذارد. "کریستین بوبن"
 

Similar threads

بالا