ایمنی در عملیات تنش زدایی(PWHT)

P O U R I A

مدیر مهندسی شیمی مدیر تالار گفتگوی آزاد
ایمنی در عملیات تنش زدایی(PWHT)

اين عمليات( pwht (past weld heat treatmentبعد از جوشکاری انجام ميگيرد وبرای خارج کردن تنش های داخلی که در اثر جوشکاری ايجاد شده بکار برده ميشود .روند عمليات حرارتی به اين صورت است که محل جوشکاری شده وقسمتی از منطقه کنار جوش وروی فلز مبنا را با يک شيب خاصی آرام آرام گرم کرده تا درجه حرارت به ۶۰۰ درجه سانتيگراد برسد سپس به مدت معينی که آن هم به ضخامت فلز مبنا بستگی دارد نگهداری شده وسپس به ارامی سرد ميشود
اين عمليات( pwht (past weld heat treatmentبعد از جوشکاری انجام ميگيرد وبرای خارج کردن تنش های داخلی که در اثر جوشکاری ايجاد شده بکار برده ميشود .معمولا اين تنش بيشتر در قطعات ضخيم ايجاد ميشود والبته استاندارد ومحدوده ضخامت برای انجام عمليات پس گرمايش روی قطعات جوشکاری شده بر حسب اين که قطعه جوشکاری لوله ويا پليت باشد فرض ميکند هم چنين بر روی هر متريالی اين محدوده فرق ميکند .روند عمليات حرارتی فوق به اين صورت است که محل جوشکاری شده وقسمتی از منطقه کنار جوش وروی فلز مبنا را با يک شيب خاصی آرام آرام گرم کرده تا درجه حرارت به ۶۰۰ درجه سانتيگراد برسد سپس به مدت معينی که آن هم به ضخامت فلز مبنا بستگی دارد نگهداری شده وسپس به ارامی سرد ميشود شيب سرد شدن تقريبا ۲۲۰ درجه سانتيگراد در يک ساعت برای يک اينچ است وشيب گرم کردن حدود ۲۰۰ درجه سانتيگراد در يک ساعت برای يک اينچ می باشد .عمليات پس گرمايش توسط دستگاه ثبات درجه انجام می گيرد و گرم کردن قطعات به وسيله المنتهای برقی که در غلافی از سراميک حفاظت ميشود انجام ميپذيرد (برای جلوگيری از هدر رفت گرما) وفاصله باندی از جوش واطراف آن تحت عمليات تنش زدايی قرار ميگيرد اگر عمليات تنش زدايی در لوله های جوشکاری شده انجام نشود تنش های ايجاد شده در داخل لوله باقی مانده واحتمال پارگی ويا خستگی زود رس برای قطعه جوشکاری شده در هنگام بهره برداری وجود دارد تنش زدايی را ميتوان به يک فرد فوق العاده عصبانی ودارای استرس تشيبه کرد که ظاهری آرام دارد ولی هر لحظه احتمال دارد که بطور ناگهانی ازکوره به در رود

نکات ايمنی هنگام عمليات تنش زدايی :
۱-گرفتن مجوز لازم از واحد ايمنی
۲-بررسی تمامی وسايل برقي، سيم ارت فيوز حفاظ جان، و...
۳-عدم نقص وشکستگی در سراميک والمنتهای تنش زدايی
۴-تعبيه کپسول آتش نشانی در محل وکنار دستگاه ژنراتور
۵-نصب نوار خطر ، علايم هشدار دهنده وايمنی در اطراف محل خطر برق گرفتگی-نزديک نشويد و...
۶-اطلاع دادن پرسنل وکارگران در اطراف محلی که عمليات تنش زدايی انجام می شود .
۷-آموزش تمامی پرسنل که با عمليات تنش زدايی کار ميکنند
۸-استفاده از وسايل حفاظت فردی عايق (کفش -کلاه ايمنی -دستکش عايق و...)
۹- طی کردن تمامی مراحل کار طبق رويه جاری وقوانين مربوطه
 
بالا