اگر دستم را نگیرد...

saraaa

عضو جدید
کاربر ممتاز
گفتم :" آمین"...

پیش از آنکه دعا کنم ، پیش از آنکه آرزوهای رنگارنگم را رو به رویم بچینم و یکی را

انتخاب کنم.همه چیز را به خودش واگذار کردم ، می دانستم که بیشتر از خودم

نگران من است و می داند که رویاهای من پر از کوچه های بن بست و تاریک و بی

فانوس است و اگر کسی دستم را نگیرد....

چشم هایم را بستم و از ته دل گفتم :" آمین "...

چرا که می دانستم یکی آن بالا مرا دوست دارد...


عرفان نظرآهای
 

SerpentoR

عضو جدید
کاربر ممتاز
میگمچی شده؟ بد جور دلت گرفته همش تاپیک معنوی میزنی؟
بد خواه مد خواه داری بگو بیام با همین تفنگم شیکمشو سفره کنم؟ :w08::w08::w08:
مرسی بابت تاپیکای قشنگت.:smile:
 
آخرین ویرایش:
بالا