انیمیشین های آموزشی شیمی

P O U R I A

مدیر مهندسی شیمی مدیر تالار گفتگوی آزاد
با سلام
در این تاپیک انیمشین های آموزشی مربوط به شیمی با مختصر توضیحی در مورد فرایند آن قرار داده میشود. 
آخرین ویرایش:

P O U R I A

مدیر مهندسی شیمی مدیر تالار گفتگوی آزاد
قانون بویل

قانون بویل

فصل: در پی هوایی پاکیزه

توضیحات:
این قانون بیان می کند در شرایط دما و تعداد مولکول ثابت ، حاصلضرب فشار گاز در حجم گاز مقداری ثابت است . یعنی اگر حجم گاز کاهش یابد ، فشار آن افزایش خواهد یافت و برعکس . می توان گفت فشار و حجم با هم رابطه عکس دارند .
در این انیمیشن شما میتوانید قانون بویل را بررسی کنید . بدین ترتیب که با حرکت دادن پیستون فشار داخل سرنگ تغییر خواهد کرد . در هر مورد حجم و فشار گاز درون جدول ثبت می شود . چنانچه حاصلضرب فشار در حجم هر مورد را بدست آورید عدد ثابتی خواهد بود .
شما میتوانید با کلیک روی Graph نمودار تغییرات فشار در برابر حجم گاز را مشاهده کنید .
لطفا آزمایشات را با حوصله و دقت انجام دهید و نتایج آنرا تجزیه و تحلیل نمایید . موفق باشید.

[video]http://group.chem.iastate.edu/Greenbowe/sections/projectfolder/flashfiles/gaslaw/boyles_law_graph.html[/video]
 

P O U R I A

مدیر مهندسی شیمی مدیر تالار گفتگوی آزاد
قانون شارل

قانون شارل

توضیحات:
این قانون بیان میکنید در شرایط فشار و تعداد مولکول ثابت ، حجم گاز با دمای آن ( بر حسب کلوین ) رابطه مستقیم دارد . یعنی چنانچه دما بر حسب کلوین دو برابر شود ، حجم گاز نیز دو برابر می شود . می توان گفت نسبت حجم گاز به دمای گاز بر حسب کلوین عددی ثابت می باشد .
در این انیمیشن شما می توانید قانون شارل را بررسی کنید . با تغییر دما پیستون جابجا شده و حجم گاز تغییر می کند . اطلاعات هر مورد در جدول ثبت شده و نمودار تغییرات حجم گاز نسبت دما رسم می شود که خط راست است

http://group.chem.iastate.edu/Greenbowe/sections/projectfolder/flashfiles/gaslaw/charles_law.html
 

P O U R I A

مدیر مهندسی شیمی مدیر تالار گفتگوی آزاد
مانومتر ( فشار سنج )

مانومتر ( فشار سنج )

توضیحات:
برای اندازه گیری فشار گاز درون یک ظرف از وسیله ای بنام مانومتر استفاده می شود . مانومتر یک لوله خمیده است که درون آن جیوه قرار دارد . و بر حسب میلیمتر مدرج شده است . در صورتیکه فشار دو طرف لوله با هم برابر باشد ، سطح جیوه در دو لوله یکسان خواهد بود . ولی اگر فشار یک طرف لوله بیشتر باشد ، جیوه دورن لوله جابجا شده و اختلاف سطح جیوه در دوطرف لوله همان اختلاف فشار دو طرف لوله می باشد .
این انیمیشن یک مانومتر را نشان می دهد شما میتوانید فشار داخل بالنهای متصل به آنرا تغییر داده و تغییرات سطح جیوه در مانومتر را مشاهده کنید .


http://group.chem.iastate.edu/Greenbowe/sections/projectfolder/flashfiles/gaslaw/manometer4-1.swf
 

P O U R I A

مدیر مهندسی شیمی مدیر تالار گفتگوی آزاد
سوختن هیدروکربن ها و استوکیومتری

سوختن هیدروکربن ها و استوکیومتری

توضیحات:
هیدروکربنها ترکیباتی هستند که در مجاورت اکسیژن به آسانی میسوزند . این واکنش از نوع واکنش سوختن است و همواره با آزاد شدن گرما و نور همراه است .
در این انیمیشن شما میتوانید سوختن هیدروکربنها را با مقادیر مورد نظرتان انجام داده و محاسبات استوکیومتری انجام دهید . (مراحل را بترتیب انجام دهید )
بعد از انتخاب نوع هیدروکربن، معادله واکنش را موازنه کنید و کلید submit را بزنید تا صحت موازنه مشخص شود ، سپس میتوانید مقادیر دلخواه از هیدروکربن و اکسیژن را وارد ظرف آزمایش نموده و دکمه شروع واکنش را کلیک کنید .
در پایان جرم و مول مواد فرآورده در اختیار شما قرار داده می شود که می توانید آنها را با مقادیری که خودتان محاسبه کرده بودید ، مقایسه کنید .

http://chempic.com/chem/?p=1146
 

P O U R I A

مدیر مهندسی شیمی مدیر تالار گفتگوی آزاد
رسانایی الکتریکی محلولها

رسانایی الکتریکی محلولها

توضیحات:
رسانایی الکتریکی یک محلول به درصد تفکیک یونی و انحلال پذیری ماده حل شونده بستگی دارد . هر چه انحلال پذیری و درصد تفکیک یونی بیشتر باشد ، رسانایی الکتریکی بیشتر خواهد بود .
در این انیمیشن شما می توانید ، رسانایی الکتریکی محلول اسید یا باز یا نمک را در غلظتهای مختلف آزمایش کنید . ابتدا نوع اسید ، باز یا نمک را انتخاب کنید . سپس حجم محلول و غلظت آنرا تعیین کنید و در پایان روی connect کلیک کنید .

http://users.sch.gr/ppoulio/dokimastiko/animation/conductivity.swf
 

P O U R I A

مدیر مهندسی شیمی مدیر تالار گفتگوی آزاد
شیوه پرشدن زیرلایه ها

شیوه پرشدن زیرلایه ها

توضیحات:
ترتیب پر شدن زیرلایه ها در اتمها به ترتیب ترازهای اصلی نیست . علت آن این است که هرچه از هسته اتم دورتر شویم ، هم فاصله بین ترازهای اصلی انرژی کمتر می شود و هم تعداد زیرلایه ها افزایش می یابد .
در این انیمیشن ترتیب پرشدن زیرلایه ها را مشاهده می کنید.

http://chempic.com/chem/?p=1135
 

P O U R I A

مدیر مهندسی شیمی مدیر تالار گفتگوی آزاد
طیف نشری خطی هیدروژن

طیف نشری خطی هیدروژن

توضیحات:
چنانچه اتمهای هیدروژن را در یک لامپ کاتدی تحت تاثیر الکترونهای پرانرژی به حالت برانگیخته درآوریم ، نور صورتی رنگ از خود منتشر می کنند. اگر این نور را از منشور دهیم و بر صفحه حساس عکاسی اثر دهیم ، چهار خط مجزا مشاهده خواهد شد که هریک طول موج معینی دارد . این خطوط مربوط به طول موج نشر شده از سقوط الکترون بین دو تراز انرژی معین است . در اتم هیدروژن این خطوط مربوط به سقوط الکترون از ترازهای n=3 , n=4 , n=5 , n=6 به تراز n=2 است که چهار خط نشری در ناحیه مرئی ایجاد می کند .
چون این طیف مربوط به نور نشر شده از اتم است و بصورت خطوط جدا از هم می باشد ، لذا به آن طیف نشری خطی اتم گفته می شود .

http://titan.physx.u-szeged.hu/~mmquantum/interactive/termsch01.swf
 

P O U R I A

مدیر مهندسی شیمی مدیر تالار گفتگوی آزاد
پیوند هیدروژنی بین مولکولهای آب

پیوند هیدروژنی بین مولکولهای آب

پیوند هیدروژنی نوعی نیروی جاذبه دوقطبی – دوقطبی قوی است که بین تعداد معدودی از مولکولها از جمله H2O , HF , NH3 , H2O2 وجود دارد . در مولکول این مواد اتم هیدروژن به یکی از عناصر الکترونگاتیو فلوئور ( F ) ، اکسیژن ( O ) یا نیتروژن ( N ) پیوند کووالانسی دارد . به علت الکترونگاتیوی بالای این عناصر و کوچک بودن این عناصر و عنصر هیدروژن ، اتم هیدروژن در مولکول این مواد دارای مقدار زیادی بار مثبت و اتم الکترونگاتیو ( F,O,N ) دارای مقدار زیادی بار منفی است . نیروی جاذبه دوقطبی – دوقطبی که بین اتم هیدروژن یک مولکول و اتم الکترونگاتیو ( F,O,N ) مولکلول دیگر تشکیل میشود نسبتا قوی بوده و آنرا پیوند هیدروژنی می نامند .
در این انیمیشن تشکیل پیوند هیدروژنی بین مولکولهای آب نشان داده می شود .

http://highered.mheducation.com/sites/dl/free/0072828358/232416/cic_interface5.swf
 

P O U R I A

مدیر مهندسی شیمی مدیر تالار گفتگوی آزاد
شعاع اتمی و شعاع یونی

شعاع اتمی و شعاع یونی

توضیحات:
برای هر اتم می توان شعاع اتمی در نظر گرفت ، شعاع اتمی در واقع شعاع کره اتم می باشد .
در هر گروه جدول از بالا به پایین شعاع اتمی افزایش د و در هر دوره از چپ به راست شعاع اتمی کاهش می یابد .
چنانچه اتم با مبادله الکترون به یون تبدیل شود ، شعاع آن تغییر می کند . بدین ترتیب که با از دست دادن الکترون و تشکیل کاتیون ، شعاع کاهش می یابد و با دریافت الکترون و تشکیل آنیون شعاع افزایش می یابد . بطور کلی میتوان گفت همواره شعاع کاتیون از شعاع اتم خنثی کمتر و شعاع یک آنیون از شعاع اتم خنثی بیشتر است .
در این انیمیشن شعاع اتمی یا یونی تعدادی از عناصر جدول نشان داده می شود . ( با زدن کلید شعاع اتمی یا یونی نمایش داده می شود )
در هر مورد با موس اتم یا یون را در مکان صحیح خود درون جدول قرار دهید و سپس تغییرات شعاع در دوره و گروه را بررسی کنید .

http://www.mhhe.com/physsci/chemistry/essentialchemistry/flash/atomic4.swf
 

P O U R I A

مدیر مهندسی شیمی مدیر تالار گفتگوی آزاد
تشکیل پیوند بین اتمها

تشکیل پیوند بین اتمها

توضیحات:
اتمهای مختلف با یکدیگر تشکیل پیوند داده و ترکیبات مختلف ایجاد می کنند . پیوند بین اتمها با توجه به نوع انها متفاوت می باشد .
- بین یک فلز و یک نافلز پیوند یونی تشکیل می شود . بدین ترتیب که با انتقال الکترون از فلز به نافلز یونهای مثبت و منفی تشکیل می شود که یکدیگر را جذب می کنند .
- بین دو نافلز پیوند کووالانسی تشکیل می شود . بدین ترتیب که اربیتالهای اتمهای نافلز با هم همپوشانی کرده ( در هم فرو میروند ) و بین آنها پیوند کووالانسی تشکیل می شود .
در این انیمیشن ، شما میتوانید پیوند بین اتمهای مختلف را بررسی کنید . با انتخاب یک عنصر ، عناصری که می توانند با آن تشکیل پیوند بدهند مشخص می شوند و با کلیک روی هر یک از آنها پیوند بین آنها نمایش داده می شود .

http://www.springer.com/cda/content/document/cda_downloaddocument/0201.swf
 

P O U R I A

مدیر مهندسی شیمی مدیر تالار گفتگوی آزاد
انحلال سدیم کلرید در آب

انحلال سدیم کلرید در آب

توضیحات:
مولکولهای قطبی آب از سر مخالف اطراف یونهای مثبت و منفی سدیم کلرید را گرفته و آنها را از یکدیگر جدا می کنند . یونهای جدا شده توسط تعدادی مولکول آب ، آبپوشی می شوند . و بدین ترتیب انحلال صورت می پذیرد .

http://programs.northlandcollege.edu/biology/Biology1111/animations/dissolve.swf
 

P O U R I A

مدیر مهندسی شیمی مدیر تالار گفتگوی آزاد
اره با km player تا میخواد پخش شه ارور میده بعد ی پیام میده close program بعد میره
من همین الان فایل رو دانلود کردم و با km player به درستی اجرا شد. یا فایل با مشکل مشکل داره و یا پلیر شما. یک بار دیگر دانلود کنید..
 

P O U R I A

مدیر مهندسی شیمی مدیر تالار گفتگوی آزاد
الکترولیز ( برقکافت )

الکترولیز ( برقکافت )

در یک سلول الکترولیتی ، با استفاده از یک منبع تغذیه جریان الکتریکی لازم برای انجام یک واکنش الکتروشیمیایی تامین شده و طی آن انرژی الکتریکی به شیمیایی تبدیل می شود . یکی از کاربردهای سلولهای الکترولیتی الکترولیز یا برقکافت است .
این انیمیشن یک سلول الکترولیتی را نشان میدهد .شما می توانید الکترودهای مورد نظر برای الکترولیز و نوع محلول را انتخاب کرده و سپس جریان الکتریکی را در مدار برقرار کنید . تا واکنشهای انجام شده ضمن الکترولیز را مشاهده نمایید .
بایستی توجه داشت که اگر ولتاژ منبع تغذیه کافی نباشد الکترولیز آغاز نخواهد شد . در صورت نیاز ولتاژ منبع تغذیه را میتوانید افزایش دهید .

http://pei.cjjh.tc.edu.tw/~pei/electricsafety/flash/electrolysis_1.swf

http://www.quimica.net/emiliano/animacoes/eletrolise_ignea_aquosa.swf
 

P O U R I A

مدیر مهندسی شیمی مدیر تالار گفتگوی آزاد
سلول الکتروشیمیایی گالوانی ( ولتایی )

سلول الکتروشیمیایی گالوانی ( ولتایی )

سلول گالوانی که به آن سلول ولتایی نیز گفته می شود ، یک سلول الکتروشیمیایی است که انرژی شیمیایی را به انرژی الکتریکی تبدیل می کند .
این انیمیشن یک سلول ولتایی را نشان میدهد . شما متوانید فلز هر الکترود و نوع محلول و غلظت هر محلول آنرا انتخاب کرده و پیل ولتایی تشکیل دهید . ضمن واکنش تغییرات انجام شده در هر الکترود و پتانسیل الکترودی پیل قابل مشاهده است .
ضمنا شما میتوانید در این انیمیشن سلول غلظتی ایجاد نمایید و تغییرات آنرا مشاهده کنید . بدین ترتیب که فلز هر دو الکترود و نوع محلول آنها را یکسان انتخاب کنید ، ولی غلظت دو محلول یکسان نباشد .
ضمنا شما میتوانید غلظت محلول هر الکترود را نیز انتخاب نمایید و بدین ترتیب پیل غلظتی ایجاد نمایید .

http://www.kentchemistry.com/links/Redox/flash/halfcells.swf

http://www.mhhe.com/physsci/chemistry/essentialchemistry/flash/galvan5.swf
 

P O U R I A

مدیر مهندسی شیمی مدیر تالار گفتگوی آزاد
انتقال گرما بین دو فلز

انتقال گرما بین دو فلز

توضیحات:
گرما همواره از جسم با دمای بالا به جسم با دمای پایین انتقال پیدا میکند تا زمانی که دو جسم هم دما شوند . بنابراین چنانچه دو قطعه فلز که با هم اختلاف دما دارند را کنار هم قرار دهیم ، گرما از فلز داغ به فلز سرد منتقل شده و جنبش ذرات آن افزایش می یابد.
لازم به تذکر است چون ظرفیت گرمایی ویژه فلزات با هم متفاوت است ، هنگامی که دو فلز هم دما میشوند . میزان انرژی گرمایی موجود در آنها با یکدیگر برابر نخواهد بود . می توان گفت فلزی که ظرفیت گرمایی بیشتری دارد ، مقدار انرژی گرمایی بیشتری دارد .

http://group.chem.iastate.edu/Greenbowe/sections/projectfolder/flashfiles/thermochem/thermoEquiv.swf
 

P O U R I A

مدیر مهندسی شیمی مدیر تالار گفتگوی آزاد
انتقال گرما بین فلزات و آب

انتقال گرما بین فلزات و آب

توضیحات:
ظرفیت گرمایی ویژه فلزات نسبت به آب بسیار پایین است ، لذا چنانچه قطعه فلز داغی درون آب قرار دهیم تا با آب هم دما شود ، دمای آب فقط به مقدار کمی افزایش می یابد ، ولی دمای فلز مقدار زیادی کاهش می یابد . به همین خاطر در صنعت از آب به عنوان خنک کننده استفاده می شود .
در این انیمیشن شما میتوانید این پدیده را مشاهده کنید . ابتدا نوع فلز را انتخاب کرده و جرم و دمای آنرا تعیین کنید ، سپس جرم و دمای آب را تعیین کنید .
آنگاه کلید start را بزنید تا قطعه فلز درون آب قرار گیرد . ترمومتر تغییرات دمای آب را نشان میدهد .
همچنین نمودار تغییرات دمای آب را مشاهده خواهید کرد که در حال افزایش یا کاهش است .


http://group.chem.iastate.edu/Green...lder/flashfiles/thermochem/heat_metal_ice.swf
 

P O U R I A

مدیر مهندسی شیمی مدیر تالار گفتگوی آزاد
محلول ترکیبات یونی

محلول ترکیبات یونی

توضیحات:
هنگامی که یک ترکیب یونی در آب حل می شود ، یونهای مثبت و منفی آن از یکدیگر جدا شده و بین مولکولهای آب پراکنده می شوند . در این حالت یونها قادر به حرکت و جابجایی هستند . در محلول یک ترکیب یونی ، نسبت بین یونها همان نسبت موجود در فرمول شیمیایی ترکیب یونی است .
این انیمیشن محلول نیترات تعدادی فلز را نشان می دهد که همگی آنها در آب محلول میباشند . با قرار دادن ذره بین روی هر محلول میتوانید یونهای موجود در آن مشاهده کنید . در هر محلول مقدار بسیار زیادی بار مثبت و منفی وجود دارد ولی مجموع بارهای مثبت و منفی با هم برابر بوده و بار کل محلول صفر خواهد بود .
لازم به تذکر است که مولکولهای آب در این انیمیشن نشان داده نشده اند . تا حرکت یونها و نسبت انها بهتر مشاهده شود .

http://chempic.com/chem/?p=1162
 

P O U R I A

مدیر مهندسی شیمی مدیر تالار گفتگوی آزاد
انحلالهای گرماده و گرماگیر

انحلالهای گرماده و گرماگیر

توضیحات:
هنگام انحلال یک حل شونده در آب مقداری گرما مبادله می شود ، گرمای مبادله شده موجب افزایش یا کاهش دمای آب میشود . چنانچه انحلال ماده ای در آب گرماده باشد ، دما افزایش می یابد ولی اگر انحلال ماده ای در آب گرماگیر باشد ، دما کاهش می یابد .
در این انیمیشن میتوانید تغییرات دما هنگام انحلال ترکیبات مختلف در آب را بررسی کنید و نمودار تغییرات دما نسبت به زمان را مشاهده کنید .
ابتدا نوع نمک و مقدار آنرا و سپس حجم آب را تعیین کنید . آنگاه روی کلید start کلیک نمایید .
لطفا آزمایشات را با حوصله و دقت انجام دهید و نتایج آنرا تجزیه و تحلیل نمایید . موفق باشید.

http://group.chem.iastate.edu/Greenbowe/sections/projectfolder/flashfiles/thermochem/heat_soln.swf
 

P O U R I A

مدیر مهندسی شیمی مدیر تالار گفتگوی آزاد
فشار بخار

فشار بخار

توضیحات:
فشار بخار یک مایع ، فشاری است که مولکولهای گازی مایع در یک ظرف در بسته به سطح مایع وارد می کنند . دو عامل در میزان فشار بخار یک مایع موثر است :
۱- نوع مایع – هرچه نیروهای جاذبه بین مولکولهای مایع ضعیفتر باشد ، فشار بخار آن کمتر است . مثلا فشار بخار اتانول از آب بیشتر است .
۲- دما – هر چه دما بیشتر باشد ، فشار بخار مایع بیشتر است .
در این انیمیشن عوامل موثر بر فشار بخار و فشار بخار محلولها را میتوان بررسی کرد .
در صفحه اول تاثیر نوع مایع بر فشار بخار را بررسی میکنید . سپس در صفحه دوم تاثیر دما بر فشار بخار را متوانید مشاهده کنید و در صفحه سوم فشار بخار محلولها بررسی میشوند .
فشار بخار محلولها یک خاصه کولیگاتیو است که میتوانید آنرا در صفحه سوم بررسی و آزمایش کنید .
لطفا آزمایشات را با حوصله و دقت انجام دهید و نتایج آنرا تجزیه و تحلیل نمایید . موفق باشید.

http://group.chem.iastate.edu/Greenbowe/sections/projectfolder/flashfiles/propOfSoln/vp3.swf
 

P O U R I A

مدیر مهندسی شیمی مدیر تالار گفتگوی آزاد
خواص کولیگاتیو

خواص کولیگاتیو

توضیحات:
خواص کولیگاتیو محلولها خواصی هستند که به نوع ماده حل شونده بستگی نداشته و فقط به تعداد ذرات حل شونده بستگی دارد . به عنوان مثال نقطه جوش و انجماد محلولها خاصه کولیگاتیو است .
در این انیمیشن شما میتوانید نطقه جوش و انجماد محلولها را از نظر کولیگاتیو بودن بررسی نمائید .
ابتدا نوع حلال و مقدار آن و سپس نوع حل شونده و مقدار آنرا تعیین کنید . سپس انتخاب کنید نقطه جوش یا انجماد را میخواهید آزمایش کنید . در پایان روی دکمه Start کلیک کنید . نطقه جوش یا انجماد محلول را مشاهده خواهید کرد .

http://group.chem.iastate.edu/Greenbowe/sections/projectfolder/flashfiles/propOfSoln/colligative.swf
 

P O U R I A

مدیر مهندسی شیمی مدیر تالار گفتگوی آزاد
تیغه مس در محلول یون روی

تیغه مس در محلول یون روی

توضیحات:
مس در سری الکتروشیمیایی از روی پایین تر بوده و کاهنده ضعیفتری نسبت به روی است ، بنابراین اتمهای مس نمیتوانند به یونهای روی الکترون داده و آنها را بکاهند . واکنشی بین تیغه و محلول انجام نمیشود .

http://group.chem.iastate.edu/Greenbowe/sections/projectfolder/flashfiles/redox/rdx_cu_zn.swf
 

P O U R I A

مدیر مهندسی شیمی مدیر تالار گفتگوی آزاد
PH محلول های بافر

PH محلول های بافر

توضیحات:
محلول های بافر محلولهایی هستند که در مقابل تغییرات PH مقاوم هستند . بطوریکه PH آنها با افزودن مقادیر اندکی اسید یا باز تغییر زیادی نمیکند . محلول های بافر به دو روش زیر تهیه میشوند :
۱- محلول اسید ضعیف و نمک اسید ضعیف با باز قوی
۲- محلول باز ضعیف و نمک باز ضعیف با اسید قوی
در این انیمیشن شما میتوانید محلولهای بافر تهیه کرده و PH آنرا تعیین کنید . بدین منظور طبق مراحل گفته شده عمل نمایید .

http://group.chem.iastate.edu/Greenbowe/sections/projectfolder/flashfiles/acidbasepH/pHbuffer20.swf
 

P O U R I A

مدیر مهندسی شیمی مدیر تالار گفتگوی آزاد
دستگاه PH متر ( PH سنج )

دستگاه PH متر ( PH سنج )

توضیحات:
برای تعیین PH یک محلول از دستگاه PH سنج استفاده می شود . این دستگاه دارای یک الکترود است که درون محلول مورد نظر قرار می گیرد . و PH محلول را بصورت یک عدد روی صفحه دیجیتال نشان می دهد .
این انیمیشن یک دستگاه PH سنج را نشان می دهد و شما میتوانید به کمک آن PH محلول اسید ، باز یا نمک با غلظتهای مختلف را اندازه گیری نمایید .
ابتدا نوع محلول را و سپس حجم و مولاریته آنرا مشخص نمایید . در پایان الکترود را درون محلول وارد کنید تا PH محلول اندازه گیری شود .
یکی از آزمایشات جالبی که میتوانید با این انیمیشن انجام دهید این است که PH محلول های اسید و باز ضعیف و قوی با مولاریته یکسان را با هم مقایسه کنید . همچنین PH محلول نمکهای مختلف را اندازه گیری کرده و تعیین کنید نمک خنثی ، اسیدی یا بازی است .
موفق باشید .

http://group.chem.iastate.edu/Greenbowe/sections/projectfolder/flashfiles/acidbasepH/ph_meter.swf
 

P O U R I A

مدیر مهندسی شیمی مدیر تالار گفتگوی آزاد
سنجش حجمی اسید و باز ( تیتراسیون )

سنجش حجمی اسید و باز ( تیتراسیون )

توضیحات:
سنجش حجمی اسید و باز که به آن تیتراسیون اسید و باز نیز گفته می شود ، یک روش بسیار مناسب برای تعیین مولاریته اسید یا باز مجهول است . بدین ترتیب اسید یاز باز با مولاریته معین را درون بورت میریزیم و حجم معینی از اسید یا باز با مولاریته مجهول را درون ارلن میریزیم . برای تشخیص نقطه پایانی از شناساگر استفاده می کنیم . در پایان با توجه به رابطه زیر مولاریته اسید یا باز مجهول محاسبه می شود .
n1M1V1=n2M2V2
در این رابطه n ظرفیت ، M مولاریته ، V حجم اسید یا باز است .
در این انیمیشن شما میتوانید تیتراسیون را خودتان انجام دهید . مرحل آزمایش را به ترتیب شماره دنبال کنید .
شما میتوانید تیتراسیون اسید قوی و باز قوی و همچنین تیتراسیون اسید ضعیف و باز قوی را انجام دهید . برای هر کدام لازم است شناساگر مناسب را در مرحله ۴ انتخاب کنید .

http://group.chem.iastate.edu/Green...folder/flashfiles/stoichiometry/acid_base.swf
 

P O U R I A

مدیر مهندسی شیمی مدیر تالار گفتگوی آزاد
تجزیه هیدروژن پراکسید در مجاورت کاتالیزگر

تجزیه هیدروژن پراکسید در مجاورت کاتالیزگر

توضیحات:
کاتالیزگرها موادی هستند که با تغییر مکانیسم ( سازوکار) واکنش موجب افزایش سرعت واکنشهای شیمیایی می شوند .
این انیمیشن تجزیه هیدروژن پراکسید در مجاورت کاتالیزگرهای مختلف را نشان می دهد . شما میتوانید ابتدا حجم هیدروژن پراکسید و سپس نوع و غلظت کاتالیزگر مورد نظرتان را انتخاب نمایید و روی دکمه start کلیک کنید تا آزمایش شروع شود . ضمن انجام آزمایش حجم اکسیزن تولید شده مشاهده می شود .
همچنین میتوانید نمودار تغییرات حجم اکسیژن تولید
شده نسبت به زمان و نمودار تغییرات غلظت هیدروژن پراکسید نسبت به زمان را مشاهده نمایید .

http://group.chem.iastate.edu/Greenbowe/sections/projectfolder/flashfiles/kinetics2/rxnRate01.swf
 
بالا