افزایش عمر مفید لنت ترمز

reza._y

New member
لنت قطعه ای است که عمر مفید آن بیشتر بستگی به نوع و نحوه کارکرد خودرو دارد و تعویض آن نیز زمان مشخصی ندارد و با توجه به نظر راننده لنت تعویض می گردد. لنت با هر نوع مدل و جنسی که دارد اگر نکات زیر در قبال آ« رعایت شود عمر مفید بیشتری خواهد داشت. در گام اول سبک رانندگی کنید و بیشتر از وزن مجاز، خودرو خود را سنگین نکنید. اگر در اتوبان ها رانندگی می کنید قبل از اینکه به مانعی نزدیک شوید پای خود را از روی گاز بردارید تا از سرعت ماشین کاسته شود سپس ترمز کنید تا فشار زیادی به لنت ها وارد نشود. هر چه نسبت زمان و مسافت طی شده برای ترمز کردن خودرو بیشتر باشد فشار روی لنت ها کاهش پیدا می کنند. با اینکه لایی کشیدن هیجانات خاص خود را دارد اما با وجود افزایش سرسام آور هزینه ها و ایمنی خود و دیگران اینکار را انجام ندهید هر ترمز ناگهانی که شما به خودرو در حال لایی کشیدن وارد می کنید در واقع از عمر لنت ترمز خود می کاهید.

 
Similar threads
Thread starter عنوان تالار پاسخ ها تاریخ
مسعود.م چه کنیم ماشینمان بیشتر عمر کند؟ مباحث فنی و تخصصی خودرو 17

Similar threads

بالا