افزايش تعداد پذيرفته شدگان رشته مهندسي معماري و تبعات آن

E . H . S . A . N

مدیر تالار مهندسی معماری مدیر تالار هنـــــر
عنوان نشریه: صفه - پاييز و زمستان 1389- دوره 20 - شماره 51 - از صفحه 41 تا صفحه 48 .

عنوان مقاله: افزايش تعداد پذيرفته شدگان رشته مهندسي معماري و تبعات آن

نویسنده: علايي علي*
* دانشکده معماري و شهرسازي، دانشگاه شهيد بهشتي

چکیده:
رشد تعداد دانشجويان و بالطبع دانش آموختگان رشته مهندسي معماري نسبت به دهه هاي گذشته و در مقايسه با ديگر رشته ها وضعيت غيرمتعارفي در کشور پيش آورده که مي تواند زمينه ساز بروز مشکلاتي در ابعاد آموزشي و ادامه تحصيل و از همه مهمتر اشتغال دانش آموختگان اين رشته در آينده نزديک باشد. بررسي آمار اوضاع را بسيار نگران کننده نشان مي دهد. بازار کار نامناسب باعث تمايل به ادامه تحصيل مي شود که خود بحراني ساخته است. با مهار روند فزوني پذيرفته شدگان و تغيير اوضاع کار مي توان از آثار نامطلوب اين پديده بر ساخت و ساز کشور کاست. اين مطلب وابسته به اقدامي سريع و موثر در اين عرصه است.

كليد واژه:
آموزش معماري، اشتغال معماران، برنامه ريزي آموزش
 

پیوست ها

  • افزايش تعداد پذيرفته شدگان رشته مهندسي معماري و تبعا.pdf
    328.5 کیلوبایت · بازدیدها: 0
بالا