اصول جهانی طراحی فضای سبز پارک

خیال شیشه ای

مدیر بازنشسته
اصول جهانی طراحی پارک ( Park Universal Design Guidlines- UDG ) به شرح زیر است:


۱- پیوستگیهای بیرونی

باید به همه مناطق مهم و مقاصد بیرونی پارک پیوستگی کامل داشته باشد.
باید به سیستم فضای باز پیوسته باشد.
باید تا لبه خیابان امتداد داشته باشد.
باید رتبه بندی طراحی فضای سبز خیابان را حفظ کرده و با آن ارتباط مفهومی برقرار کند.
باید با ایستگاههای حمل و نقل عمومی ارتباط داشته باشد.
۲- دسترسی ها

باید برای ماشین های اورژانس و آنش نشانی ورودی در نظر گرفت به نحوی کع امکان دسترسی به همه طرف پارک فراهم شود.
باید برای عابران پیاده و وسایل نقلیه موتوری دسترسی های امن ضروری لحاظ شود.
باید شکل ورودی ها متناسب با طراحی و رتبه بندی خیابان باشد.
گردش درونی:

باید معابر درونی پارک را بر حسب اهمیت رتبه بندی کنید
معابر اصلی را برای وصل کردن ورودی ها به عناصر اصلی بکار ببرید
معابر فرعی را برای وصل کردن قسمتهای باقیمانده بکار ببرید
پارکینگ :
اگر در خیابان های اطراف پارک و نزدیک ورودی ها پارکینگ های خارجی کافی وجود ندارد با اختصاص فضای کافی به پارکینگهای خارجی این نقص را جبران کنید.
در صورتی که مساحت پارک به اندازه کافی بزرگ است و ورودی سواره هم در نظر گرفته اید پارکینگ داخلی کافی هم در نظر بگیرید به نحوی که زیاد با استفاده پیاده تعارض نداشته باشد.ساختمانها:
ساختمانها الزاما باید تابع طرح و مفهوم اساسی پارک باشد.(شکل ۱) مثلا در یک پارک تاریخی استفاده از نمای آلومینیومی برای ساختمان ها مناسب نیست !
ساختمانهای خدمات نگهداری مانند انبار و پتاق پمپ ها ترجیحا باید از مراکز عمومی پارک دور ساخته شوند.
ساختمانها را بوسیله تراس، سایه بان و اشکال دیگر به نحوی با محیط خارجیشان پیوند دهید.( شکل ۲ )

سایه دهی:
باید ۸۰ درصد طول پیاده رو های اصلی به شکلی سایه دهی شود که سایه حد اقل ۱۸۰ سانتی متر از عرض پیاده رو را پوشش دهد.
باید ۶۰ درصد طول پیاده رو های فرعی به شکلی سایه دهی شود که سایه حد اقل ۱۸۰ سانتی متر از عرض پیاده رو را پوشش دهد.
حد اقل یک مکان استراحت سایه دهی شده در هر ۵۰۰ متر طول مسیرهای اصلی باید لحاظ شود.
حد اقل یک مکان استراحت سایه دهی شده در هر ۱۰۰۰ متر طول مسیرهای فرعی باید لحاظ شود.
برای پارکینگ خودروها حد اقل ۴۰ درصد سایه دهی باید انجام شود.
برای وسایل بازی کودکان ۱۰۰ درصد سایه دهی باید انجام شود. با توجه به وسعت این مکانها در عرض گاه لازم است از سایبان های مصنوعی مانند چادر ها در چنین مکانهایی استفاده گردد.
برای مکانهای بازی غیر رسمی حد اقل ۴۰ درصد سایه ضروری است.
برای مکانهای تجمع در صورتی که کاربرد روزانه دارند ۸۰ درصد سایه لازم است.و
برای مکانهای تجمع غیر رسمی این مقدار به ۴۰ درصد می رسد.
تا حد امکان از درختان سایه دار برای سایه دهی استفاده کنید و فاصله کاشت را کمتر از ۴-۵ متر در نظر نگیرید زیرا درختان شاخه دهی به طرف بالا پیدا می کنند و سایه دهی مناسبی انجام نمی شود.

منبع
 
آخرین ویرایش:

Similar threads

بالا