اصلاح دستگاه برش مستقیم آزمایشگاهی و مقایسه نتایج حاصل از انجام آزمایش با دستگاه‌های معمولی و اصلاح شده

P O U R I A

مدیر مهندسی شیمی مدیر تالار گفتگوی آزاد
مدیر تالار
نویسندگان
مرتضی قارونی نیک
دانشگاه علم و صنعت ایران

چکیده
یکی از روش‌های بررسی خواص مکانیکی سنگ‌ها آزمایش برش مستقیم است .‌این آزمایش بعنوان ساده‌ترین و عمومی‌ترین روش مورد استفاده برای تعیین مقاومت برشی سنگ‌های حاوی صفحات ضعیف یا ناپیوستگی شناخته می‌شود. ‌این نوع آزمایش معمولا در آزمایشگاه انجام می‌شود. لیکن ممکن است در محل پروژه و با استفاده از دستگاه برش مستقیم قابل حمل نیز اجرا گردد. از آنجا که در انجام‌ این آزمایش فشارهای برشی و قائم هر دو با پمپ‌های دستی اعمال می‌شوند، ابهاماتی در دقت نتایج وجود دارد.‌این ابهامات را می‌توان با اعمال تنش برشی با استفاده از پمپ‌های هیدرولیکی برقی بجای پمپ های مکانیکی موجود تاحد زیادی حذف کرد. با استفاده از‌ این نوع پمپ‌ها افزایش تنش برشی در حین اجرای آزمایش منظم بوده و نرخ تغییرات آن قابل کنترل می‌باشد. یک باطری 12 ولتی پمپ‌های الکتریکی را تغذیه می‌کند. لذا مزیت قابل حمل بودن‌ این دستگاه نیز حفظ خواهد شد.
تعدادی آزمایش برش مستقیم با استفاده از هر دو دستگاه (دستگاه برش مستقیم موجود و دستگاه برش مستقیم اصلاح شده) انجام گردید. جهت مقایسه دقیق و نزدیک نتایج ‌این آزمایش با دو دستگاه مذکور، تعدادی نمونه مصنوعی حاوی یک ناپیوستگی تحت آزمایش قرار گرفته‌اند. نتایج حاصل از‌ اینکار نشان می‌دهد که اختلافاتی بین نتایج بدست آمده از دو دستگاه مذکور وجود دارد و ‌این مطلب نشان دهنده‌ اینست که با توجه به دقیق‌تر بودن دستگاه اصلاح شده، باید روی نتایج حاصل از آزمایش برش مستقیم با دستگاه قابل حمل موجود در آزمایشگاه درنگ و تامل بیشتری بعمل آورد.

کلیدواژگان
آزمایش برش مستقیم؛ دستگاه آزمایش معمولی و اصلاح شده؛ نمونه‌های مصنوعی

___________________________________
http://www.mediafire.com/view/cbb203nadufkdso/361.pdf
 
بالا