اصطلاحات موسیقی

پیرجو

مدیر ارشد
مدیر کل سایت
گلیساندو Glissandoاصطلاحی ایتالیایی می باشد که در فارسی به معنای مالش است. گلیساندو در سازهای زهی و به ویژه آرشه ای عبارت می باشد، از لغزش (Glide) از یک نت به سمت نت ریزتر و یا بم تر بدون انقطاع صدا که این امر در سازهای کوبه ای با توجه به این که این ساز توانایی اجرا ملودی را ندارد، غیر ممکن می نماید. اما با استفاده از ریزهای انگشت سوم و لغزش از نت ریز به بم یا برعکس این حالت به شکل عجیبی تداعی می شود.
 

پیرجو

مدیر ارشد
مدیر کل سایت
اکسان

اکسان

اکسان Accent​


آکسان در فارسی به معنای تشدید می باشد. اگر در بالا یا زیر نُتی (<) علامت قرار بگیرد باید آن نُت با تاکید بیشتر و نمایان اجرا شود. 

پیرجو

مدیر ارشد
مدیر کل سایت
سنکُپ (سنکوپ)

سنکُپ (سنکوپ)

سنکُپ (سنکوپ)​

ادامه یافتن یا متحد شدن ضرب ضعیف یا قسمت ضعیف ضرب، به ضرب قوی یا قسمت قوی ضرب بعدی، که باعث جا به جا شدن ضرب‌ها و قسمت‌های قوی شده و در نتیجه ضرب و قسمت ضعیف، قوی اجرا می شود، حالتی خاص درموسیقی ایجاد می کند که آن را سنکپ گویند.

این تمدید ممکن است به وسیله خط اتحاد یا بدون آن باشد.

از متحد شدن نت های همشکل سنکپ ساده (مساوی) و از متحد شدن نت های غیر همزمان سنکپ شکسته (نامساوی) به وجود می آید.

http://iran-eng.com/attachment.php?attachmentid=264845&d=1563731538​
 

پیوست ها

  • sencop.jpg
    sencop.jpg
    22.4 کیلوبایت · بازدیدها: 0

پیرجو

مدیر ارشد
مدیر کل سایت
آلابِرِیو Allabereve

آلابِرِیو Allabereve

به میزان 2/2 در اصطلاح چهار ضربی شکسته (آلابریو) گفته می شود که با حرف C نمایش داده می‌شود.
 

Similar threads

بالا