اسپم ها ، تاپیک های تایید نشده ، پست های تکراری و حذف شده!!

*وروجک

کاربر بیش فعال
کاربر ممتاز
دلت که گیر باشد کارت تمام است!

هر کاری کنی کنده نمیشود

از یادت…

حالا تو هی با خودت بگو

چیزی نیست!:cry:
 

naghmeirani

مدیر ارشد
عضو کادر مدیریت
مدیر ارشد
 

yas87

کاربر حرفه ای
کاربر ممتاز
زندگی رسم خوشایندی است
زندگی بال و پری دارد با وسعت مرگ
پرشی دارد اندازه عشق
زندگی چیزی نیست که لب طاقچه عادت از یادمن و تو برود
زندگی جذبه دستی است که می چیند
زندگی نوبر انجیر سیاه در دهان گس تابستان است
زندگی بعد درخت است به چشم حشره
زندگی تجربه شب پره در تاریکی است
زندگی حس غریبی است که یک مرغ مهاجر دارد
زندگی سوت قطاری است که درخواب پلی می پیچد
زندگی دیدن یک باغچه از شیشه مسدود هواپیماست
خبر رفتن موشک به فضا
لمس تنهایی ماه
فکر بوییدن گل در کره ای دیگر
زندگی شستن یک بشقاب است
زندگی یافتن سکه دهشاهی در جوی خیابان است
زندگی مجذور اینه است
زندگی گل به توان ابدیت
زندگی ضرب زمین در ضربان دل ما
زندگی هندسه ساده و یکسان نفسهاست​
 

yas87

کاربر حرفه ای
کاربر ممتاز
من هرگز نگفته ام
به پای عشق کسی وفادار نباشید!
اما می گویم
سن از پنجاه که گذشت
آنوقت که
خواهید فهمید
تنها فریبی که نباید می خوردیم
فریب عشق بود
که تاوانش به قیمت جان آدمی ست . . . .
"ابوذرمهری" ...
 

yas87

کاربر حرفه ای
کاربر ممتاز
زات فریب

شاعر عبدلرسول بلاغی پور

عشق را درحدپیری دیده ام
امافریب
ارزورادرغریبی دیده ام
امااسیر
این چه دنیایی شده زاتش فریب
عشق بازی ..عشق بازی میدهد
این زمانه عشق هم اصلش
فریب
...
 

yas87

کاربر حرفه ای
کاربر ممتاز
چیزی ویرانگر تر از آن نیست که دریابیم
‍فریب همان کسانی را خورده ایم
که باورشان داشته ایم !

#لئو_بوسکالیا

.
 
بالا