[ اسلاید] فرآیند موم گیری

فاطمه یاس

کاربر ممتاز
در این اسلاید که مربوط به فرایند موم گیری و عملکرد این واحد در پالایشگاه نفت می باشد موارد زیر بررسی شده اند:


مشخصات رسوب واکس
ساختار واکس
واکس های نفتی بر حسب مواد اولیه
بررسی خواص فیزیکی و شیمیایی واکس ها
درجه حرارت کلیدی در مورد واکس ها
عوامل ایجاد رسوب واکس
معایب واکس
عوامل حذف و کنترل رسوب واکس
موم گیری از روغن
 

پیوست ها

  • dwwaxing_www.irchemeng.ir.pdf
    2.3 مگایابت · بازدیدها: 0
بالا