اسلاید دستگاه های آنالیز

فاطمه یاس

کاربر ممتاز
این اسلاید که مربوط به ارائه ی دستگاه های آنالیز می باشد در درس کنترل فرایند دانشگاه خلیج فارس ارائه شده است. موضوعات بررسی شده در اسلاید عبارتند از:

 1. BET
 2. دستگاه سیلاب زنی مغزه
 3. پراش اشعه ی ایکس
 4. فلورسانس اشعه ایکس
 5. اساس آشکار سازی فلورسانس ها
 6. SEM
 7. TEM
 8. TGA
 9. عملکرد دستگاه توزین حرارتی
 10. NMR
 11. آنالیزورهای مربوط آب
 12. اسپکترومتری
 13. تعیین میزان فلزهای سنگین
 14. هیدروکربن ها و سموم
 15. کروماتوگراف
 16. HPLC
 17. مشخص کردن شیمی آب
 18. آنالیزورهای گاز
 

پیوست ها

 • Analysor_www.irchemeng.ir.part1.rar
  3 مگایابت · بازدیدها: 0
 • Analysor_www.irchemeng.ir.part2.rar
  2.4 مگایابت · بازدیدها: 0
بالا