اسلایدهای آموزشی درس کنترل فرایندهای شیمیایی

فاطمه یاس

کاربر ممتاز
[h=2]Calibration[/h]
محتویات ارائه
 • اهمیت اندازه گیری و کالیبراسیون
 • اندازه گیری دما
 • اندازه گیری فشار
 • اندازه گیری دبی حجمی
 • اندازه گیری سطح مایع
 • اندازه گیری خواص فیزیکی سیالات
 • اندازه گیری غلظت
 • اندازه گیری pH
 • اندازه گیری سطح و حفرات
 • نتیجه گیری
 

پیوست ها

 • Dr. Abbasi calibration_www.irchemeng.ir.rar
  105.5 کیلوبایت · بازدیدها: 0

فاطمه یاس

کاربر ممتاز
Flow Measurment

Flow Measurment

محتویات ارائه:

 • انواع فلومتر ها
 • فلومتر توربینی
 • فلومتر با مقطع متغیر Rotameter
 • فلومتر اختلاف فشار (Differential Pressure Flow meter)
 • انواع ابزار تولید اخبلاف فشار
 • روزنه (Orifice)
 • ونتوری (Venturi Tube)
 • نازل
 • لوله پیتوت (Pitot Tube)
 • فلومتر اولتراسونیک (Ultrasonic flow meter)
 • فلومتر الکترومغناطیسی (Electromagnetic Flow meter)
 • فلومتر الکترومغناطیسی (ادامه)
 • فلومتر جابجایی مثبت (Positive Displacement)
 • جریان سنج جرمی کوریولیس (Mass flowmeter-coriolis)
 

پیوست ها

 • Flow Measurement_www.irchemeng.ir.rar
  1.2 مگایابت · بازدیدها: 0

فاطمه یاس

کاربر ممتاز
Level Measurment

Level Measurment

محتویات ارائه:
 • اهداف اندازه گیری سطح
 • روشهای اندازه گیری سطح
 • تقسیم بندی انواع سطح سنجها از نظر مکانیزم اندازه گیری
 • اندازه گیری سطح از روش مکانیکی
 • اندازه گیری سطح با استفاده از شناور (Floater)
 • معایب و مزایای سطح سنجهای شناوری
 • سطح سنج های شیشه شفاف (Sight Glass)
 • اندازه گیری سطح با استفاده از Displacer
 • معایب و مزایای سطح سنجهای Displacer
 • اندازه گیری سطح از روش فشاری
 • اندازه گیری سطح با روشهای الکتریکی
 • سطح سنج خازنی
 • سطح سنج هدایتی
 • سطح سنج مافوق صوتی(Ultrasonic)
 • سطح سنج لرزشی
  (Vibrating Level Switch/Tuning Fork Type Level Switch)
 

پیوست ها

 • Level Measurement_www.irchemeng.ir.rar
  1.2 مگایابت · بازدیدها: 0

فاطمه یاس

کاربر ممتاز
Pressure Measurment

Pressure Measurment

محتویات ارائه:
 • اهداف اندازه گیری فشار
 • انواع سنسورهای اندازه گیری فشار از نظر انتقال سیگنال
 • انواع سنسورهای اندازه گیری فشار از نظر عملکرد
 • مانومترها
 • معایب مانومترها
 • اندازه گیری فشار با خاصیت ارتجاعی
 • اندازه گیری فشار لوله بوردن
 • اندازه گیری فشار لوله بوردن
 • اندازه گیری فشار دیافراگمی
 • اندازه گیری فشار با استفاده از نمونه کپسولی
 • موارد استفاده ازDiaphragmSeal
 • فشار سنج خازنی Capacitive
 

پیوست ها

 • pressure Measurment_www.irchemeng.ir.rar
  2.1 مگایابت · بازدیدها: 0

فاطمه یاس

کاربر ممتاز
Temperature Measurment

Temperature Measurment

محتویات ارائه:
 • اهداف اندازه گیری دما
 • مکانهای مهم اندازه گیری دما در صنعت
 • روشهای اندازه گیری دما
 • انواع دماسنج ها از نظر عملکرد
 • دماسنج شیشه ای (Glass Thermometer)
 • سیال دماسنج شیشه ای و محدوده دمایی آنها
 • معایب و مزایای دماسنج های شیشه ای
 • ترموکوپل
 • معایب و مزایای ترموکوپل ها
 • دماسنج مقاومتی :
  (Resistance temperature detector ,rtd)
 • انواع اتصالات در RTD ها
 • انواع RTD از نظر فلز سازنده
 • معایب و مزایای rtd ها
 • دماسنج های تشعشعی (Pyrometer)
 

پیوست ها

 • Temperature Measurement_www.irchemeng.ir.rar
  640.7 کیلوبایت · بازدیدها: 0

فاطمه یاس

کاربر ممتاز
Valve

Valve

محتویات ارائه:
 • اجزای اصلی شیرها
 • انواع شیر از لحاظ نوع حرکت
 • شیرهای با حرکت خطی
 • خصوصیات شیرهای دیافراگمی
 • شیرهای با حرکت خطی
 • شیرهای با حرکت دورانی
 • دسته بندی شیرها از نظر نوع عملکرد
 • دسته بندی شیرهای دستی از نظر نوع عملکرد
 • شیرهای یک طرفه (Check Valve)
 • شیرهای تنظیم کننده فشار (Regulator)
 • شیرهای اطمینان (Safety Valve)
 • اجزای اصلی شیرها
 • انواع محرک (Actuator)
 • محرک های بادی (Pneumatic Actuators)
 • محرک های الکتریکی (Motor Operated Actuators)
 • Hand wheel
 • دسته بندی شیرها از نظر نوع عملکرد
 • عوامل موثر در انتخاب شیر
 

پیوست ها

 • valve_www.irchemeng.ir.part1.rar
  3 مگایابت · بازدیدها: 0
 • valve_www.irchemeng.ir.part2.rar
  2.7 مگایابت · بازدیدها: 0
بالا