استفاده از روشهای جرمشناسی در بررسی رفتار جانوران

زهرا فرشید

کاربر ممتاز
دانشمندان از دانشگاه کوئین مری در لندن با هدف تکمیل شیوه ای که برای دستگیری قاتلین زنجیره ای کاربرد دارد از زنبورهای Bumble bee استفاده می کنند.
روش پروفایلینگ جغرافیایی (GP) شیوه ای است که توسط پلیس مورد استفاده قرار می گیرد تا به اولویت بندی فهرست مظنونان قتلهای زنجیره ای بپردازد. از این روش استفاده می شود تا با توجه به محل وقوع قتلها محلی را که با بیشترین احتمال محل زندگی قاتل است را پیش بینی نمایند.
دکتر نایجل راین و دکتر استیو لو کومبر از مدرسه علوم شیمیایی و بیولوژیکی کوئین مری همراه با کیم روسمو کارآگاه سابق و مبدع شیوه اخیر الذکر از این روش جرم شناسی استفاده می کند تا به توصیف الگوهای جستجو (Foraging) ی زنبورها بپردازند.
در این تحقیق که توسط ولکام تراست، BBSRC و EPSRC مورد حمایت مالی قرار گرفته است محققان توانسته اند با مشاهده جستجوی زنبورها در آزمایشگاه و با استفاده از شبیه سازی رایانه ای از روش GP استفاده نمایند تا انواع مختلف رفتارهای جستجوگرایانه را شناسایی نمایند.
روش پروفایلینگ جغرافیایی بر دو اصل تکیه دارد اول اینکه قاتلین زنجیره ای در نزدیکی محل زندگی خود به انجام جنایت می پردازند و دوم اینکه اطراف محل زندگی قاتل منطقه ای بافر وجود دارد که در آن جنایت نسبتا کم انجام می شود.
این دو پارامتر به جرمشناسان این امکان را می دهد تا پروفایلی تهیه نمایند و با استفاده از آن محلهایی را که محتملا محل زندگی قاتل است پیش بینی نمایند.
دکتر راین می گوید:" بیولوژیستها به GPعلاقمند هستند زیرا می تواند مشخص کند که استراتژی های جانوران برای جستجو چیست. این شیوه بخوبی در مورد جانوران مختلف مورد استفاده قرار گرفته است از زنبورها گرفته تا خفاشان و کوسه های بزرگ سفید."
این تحقیق مورد علاقه جرمشناسان نیز هست زیرا به این ترتیب شیوه GP مورد آزمون قرار می گیرد واضح است که این مسئله نمی تواند در تحقیقات جنایی مورد توجه باشد. نتایج این آزمایش لابراتواری می تواند به جرمشناسان کمک کند تا به تکمیل شیوه GP بپردازند به این ترتیب می توانند محل زندگی قاتل زنجیره ای را با دقت بیشتری مشخص نمایند.
گرچه روش GP برای جمع آوری داده های مربوط به جستجو(FORAGING)ی خفاشها توسط همین محققین مورد استفاده قرار گرفته است. اما مطالعه در مورد زنبورها اولین بررسی است که این شیوه با استفاده از آن مورد آزمون نیز قرار می گیرد. این مطالعه نشان می دهد که Bumble bee ها در اطراف کندوی خود یک منطقه بافر بوجود می آورند و در این منطقه به هیچ وجه جستجو انجام نمی دهند به این ترتیب خطر هجوم شکارچیان و انگلها را به کندویشان کاهش می دهند.
با استفاده از روشGP می توان با استفاده محل گلهایی که زنبورها به آنها سر می زنند به محل ورودی کندوی آنها پی برد. این مسئله از جمله مسائل پیچیده در حفاظت از زنبورهای غیر اهلی است. در آینده این شیوه می تواند برای تعیین محل کندوی زنبورها و یا محلی که بالقوه زیستگاه آنها است به کار رود به این ترتیب ابزاری با ارزش برای افزایش تعداد گونه های در معرض خطر زنبور و جلوگیری از انقراض آنها فراهم آمده است.

منبع
 
آخرین ویرایش توسط مدیر:
Similar threads
Thread starter عنوان تالار پاسخ ها تاریخ
P پرورش زنبور عسل با روشهای مدرن نوغان و زنبورداری 0

Similar threads

بالا