از حشرات سازنده ی نوش و زننده ی نیش بپرسید

sayal205

New member
برای اولین پست می خوام با فاکتورهای تسهیل کننده بیماری در زنبور عسل شروع کنم.معذرت می خوام اگه ناقص هستند.
[FONT=&quot] [/FONT]
[FONT=&quot]بیماریهای زنبور عسل[/FONT]
زنبور عسل این حشره کوچک اما اجتماعی مانند هر موجود زنده دیگر همواره در معرض امراض و حمله باکتری و ویروس ها و موجودات انگلی قرار دارد که یاید همواره در بررسی کندوها دقیق بودو برای پیشگیری از ایجاد بیماری باید فاکتورها و عواملی که باعث آسانتر شدن بیماری کلنی می شود را شناخت و از شدت این عوامل کاست..
همیشه بهترین درمان پیشگیری بوده و هست .
هزینه درمان و بدتر هزینه خسارتهای وارده بسیار زیادتر از رعایت موارد بسیارساده و گاه مسخره ایست که برای ما حتی ارزش فکر کردن هم ندارد.
[FONT=&quot]فاکتورهای مساعد کننده بیماریهای زنبور عسل:[/FONT]
در اکثریت بیماریهای زنبور ها کلنی های قوی به خوبی مبارزه کرده و جان سالم بدر خواهند برد هرچند که بعد از عبور طوفان بیماری کلنی بشدت ضعیف خواهد شد.پس همواره بیاد داشته باشیم یه کلنی قوی بهتر از 2کلنی ضعیف است.چرا که علاوه بر تولید بیشتر،در مبارزه با بیماری ها نیز مقاومتر هستند.هر عاملی که باعث ضعیف شدن کلنی شود حمله ویروس ها و باکتری ها را سهل تر خواهد کرد.

[FONT=&quot] 1- فاکتور هواشناسی:[/FONT]
زمستانهای سرد و طولانی،هوای ابری،شرجی ،یا گرم و خشک هرکدام به نحوی موجبات ضعیف شدن کلنی و در معرض خطر قرار گرفتن کلنی ها را فراهم میکند.
برای مثال در مناطقی که سرمای ناگهانی در اوایل فصل بهار گاه موجب افت دما تا درجات منفی در شبهای بهاری وجود دارد هرچند که درختان شکوفه دارند و با تحریک ملکه ،تصمیم به ازدیاد جمعیت دارم باید مراقب این تغییرات باشیم.لاروها و تخمهای ملکه برای تبدیل شدن به زنبور کامل احتیاج به گرمایی حدود 35تا40درجه دارند که این دما توسط زنبورها تولید می شود با سرد شدن ناگهانی هوا زنبورها برای فرار از سرما به صورت توده ای جمع شده روی یک یا دوقاب ،باعث سرما زدگی لارو ها و تخمهای تازه ریخته شده میگردد و شروع فساد درکندو .
یا در هوای شرجی و نمداریا در زمستان بایک اشتباه انسانی(استفاده از نایلون یا گونی پلاستیکی)بمنظور جلوگیری از ورود رطوبت از درب کندوباعث جلوگیری از خروج بخار آب شده ،قطرات مایع روی شانها ریخته و ایجاد کپک و شروع بیماری مینماید.
مثالهایی ازین دست بسیارند که باید بسیار دقت کرد در شرایط مختلف آب و هوایی هر منطقه.

[FONT=&quot]2-فاکتور تغذیه[/FONT]
زنبور عسل حیوانیست بسیار حساس نسبت به تغذیه ،چرا که فقدان جریان شهد نیز حیوان را به شدت عصبی میکند چه اینکه در کندو غذا برای جمعیت موجود نباشد.
منظور از غذا وجود گرده و شهد بطور همزمان است.چرا که عسل انرژی بدن را تامین میکند و شهد پروتین.نبود گرده یهنی نبود رشد در جمعیت .گاها دیده شده که زنبور داری با تغذیه مصنوعی(شربت شکر)جمعیت را تحریک کرده ولی تخم ریزی ملکه تغییری نمیکند.چرا که وجود شهد برای تحریک ملکه کافی نیست و گرده عامل مهمتریست.چون تغذیه لارو ها با گرده و ژل شاهانه است.
درصورت فقدان عسلوگرده گل زنبورها ضعیف شده و تخم ریزی کم میشود.و همچنین جمعیت موجود در اثرکمبود پروتین تحت حملات بیماری های ویروسی قرار میگیرند.

[FONT=&quot]3-فاکتورهای انسانی.[/FONT]
وجود استرس در زندگی زنبور آنها را در برابر حمله بیماری ها ضعیف میکند.عامل انسانی یکی از عوامل استرس زا برای کلنی ها محسوب میشود.چرا که بازدید های غیر ضروری،دخالت های بی مورد در امور کندو باعث افزایش استرس میشود.وقتی به خیال خود هر روز درب کندو را بازکرده سرکشی میکنیم .تنش و استرس وجود غارت در زنبور ها به نهایت میرسد و همیشه زنبور هجومی است.
یا گاه انتشار ناخواسته آلودگی از یک کندو به کندوی دیگرتوسط ابزار آلوده .
یا ادغام یک جمعیت آلوده با جمعیت سالم و...[FONT=&quot]4-فاکتور ژنتیک[/FONT]
همانند سایر موجودات زنبور ها نیز با توجه به نژاد وساختار ژنتیکی نسبت به بعضی عوامل بیماری زا مقاوم تر هستند.و گاه برعکس نسبت به یک عامل بسیار ضعیف که کل کلنی دستخوش نابودی قرار میگیرد.
عوامل وراثتی درکندوهای بسیار مهم هستند.در کندوهای محدود و مناطقی که کندوی دیگرینیست به دلیل زادو ولد ملکه ها با زنبور های نری که از یک خانواده هستند ملکه ها و کلنی های ضعیفی بوجود می ایند به دلیل شرایط همخونی (شبیه ازدواج های فامیلی).خریداری ملکه بصورت دوره ای و تعویض ملکه ها به جلوگیری از ایجاد همخونی در کلنی ها موثر است.

[FONT=&quot]5-فاکتور باقی مانده ها در کندو[/FONT]
در اثر رعایت نکردن ضوابط مصرف دارو ها(دوره عملکرد،چگونگی مصرف صحیح و ...)وجود آلودگی هوا،سموم زراعی باعث بوجود آمدن عوامل مضردر داخل کندو و ضعف کندو ها و بیماری جمعیت می شود.[FONT=&quot]6- فاکتورموجودات ،پرندگان و جوندگان [/FONT]
مموجوداتی که بخاطر استفاده غذایی به کندوها دستبرد میزنند علاوه بر استرس زا بودن برای کلنی موجبات ضعف کلنی ها و انتشار بیماری ها را در کندوها فراهم میکنند.
مثلا موشها در زمستان بخاطر وجود غذا در کندو راهی بدرون کندو میابند هرچند به ندرت زنده خارج می شوند اما فضله و ادرار آنها در کندو و لاشه آنها برای یک زمستان در کندو به شدت برای کندو آلوده کننده است.
خرسها با نابود کردن کلنی تمام جمعیت را از بین میبرند.
یا پرنده مگس خار(سبزه قبا)که دشمن اصلی زنبور هاست و به شدت جمعیت کندو را ضعیف میکند.
عمده دشمنان زنبور عسل که در این فاکتور نقش دارند

 • کرم موم خوار
 • سوسکها
 • زنبور های وحشی
 • پرندگان
 • موشها
 • خرسها
 • عنکبوتها
 

جویای اندیشه

کاربر ممتاز
برای اولین پست می خوام با فاکتورهای تسهیل کننده بیماری در زنبور عسل شروع کنم.معذرت می خوام اگه ناقص هستند.

[FONT=&quot]بیماریهای زنبور عسل[/FONT]
زنبور عسل این حشره کوچک اما اجتماعی مانند هر موجود زنده دیگر همواره در معرض امراض و حمله باکتری و ویروس ها و موجودات انگلی قرار دارد که یاید همواره در بررسی کندوها دقیق بودو برای پیشگیری از ایجاد بیماری باید فاکتورها و عواملی که باعث آسانتر شدن بیماری کلنی می شود را شناخت و از شدت این عوامل کاست..
همیشه بهترین درمان پیشگیری بوده و هست .
هزینه درمان و بدتر هزینه خسارتهای وارده بسیار زیادتر از رعایت موارد بسیارساده و گاه مسخره ایست که برای ما حتی ارزش فکر کردن هم ندارد.
[FONT=&quot]فاکتورهای مساعد کننده بیماریهای زنبور عسل:[/FONT]
در اکثریت بیماریهای زنبور ها کلنی های قوی به خوبی مبارزه کرده و جان سالم بدر خواهند برد هرچند که بعد از عبور طوفان بیماری کلنی بشدت ضعیف خواهد شد.پس همواره بیاد داشته باشیم یه کلنی قوی بهتر از 2کلنی ضعیف است.چرا که علاوه بر تولید بیشتر،در مبارزه با بیماری ها نیز مقاومتر هستند.هر عاملی که باعث ضعیف شدن کلنی شود حمله ویروس ها و باکتری ها را سهل تر خواهد کرد.

[FONT=&quot]1- فاکتور هواشناسی:[/FONT]
زمستانهای سرد و طولانی،هوای ابری،شرجی ،یا گرم و خشک هرکدام به نحوی موجبات ضعیف شدن کلنی و در معرض خطر قرار گرفتن کلنی ها را فراهم میکند.
برای مثال در مناطقی که سرمای ناگهانی در اوایل فصل بهار گاه موجب افت دما تا درجات منفی در شبهای بهاری وجود دارد هرچند که درختان شکوفه دارند و با تحریک ملکه ،تصمیم به ازدیاد جمعیت دارم باید مراقب این تغییرات باشیم.لاروها و تخمهای ملکه برای تبدیل شدن به زنبور کامل احتیاج به گرمایی حدود 35تا40درجه دارند که این دما توسط زنبورها تولید می شود با سرد شدن ناگهانی هوا زنبورها برای فرار از سرما به صورت توده ای جمع شده روی یک یا دوقاب ،باعث سرما زدگی لارو ها و تخمهای تازه ریخته شده میگردد و شروع فساد درکندو .
یا در هوای شرجی و نمداریا در زمستان بایک اشتباه انسانی(استفاده از نایلون یا گونی پلاستیکی)بمنظور جلوگیری از ورود رطوبت از درب کندوباعث جلوگیری از خروج بخار آب شده ،قطرات مایع روی شانها ریخته و ایجاد کپک و شروع بیماری مینماید.
مثالهایی ازین دست بسیارند که باید بسیار دقت کرد در شرایط مختلف آب و هوایی هر منطقه.

[FONT=&quot]2-فاکتور تغذیه[/FONT]
زنبور عسل حیوانیست بسیار حساس نسبت به تغذیه ،چرا که فقدان جریان شهد نیز حیوان را به شدت عصبی میکند چه اینکه در کندو غذا برای جمعیت موجود نباشد.
منظور از غذا وجود گرده و شهد بطور همزمان است.چرا که عسل انرژی بدن را تامین میکند و شهد پروتین.نبود گرده یهنی نبود رشد در جمعیت .گاها دیده شده که زنبور داری با تغذیه مصنوعی(شربت شکر)جمعیت را تحریک کرده ولی تخم ریزی ملکه تغییری نمیکند.چرا که وجود شهد برای تحریک ملکه کافی نیست و گرده عامل مهمتریست.چون تغذیه لارو ها با گرده و ژل شاهانه است.
درصورت فقدان عسلوگرده گل زنبورها ضعیف شده و تخم ریزی کم میشود.و همچنین جمعیت موجود در اثرکمبود پروتین تحت حملات بیماری های ویروسی قرار میگیرند.

[FONT=&quot]3-فاکتورهای انسانی.[/FONT]
وجود استرس در زندگی زنبور آنها را در برابر حمله بیماری ها ضعیف میکند.عامل انسانی یکی از عوامل استرس زا برای کلنی ها محسوب میشود.چرا که بازدید های غیر ضروری،دخالت های بی مورد در امور کندو باعث افزایش استرس میشود.وقتی به خیال خود هر روز درب کندو را بازکرده سرکشی میکنیم .تنش و استرس وجود غارت در زنبور ها به نهایت میرسد و همیشه زنبور هجومی است.
یا گاه انتشار ناخواسته آلودگی از یک کندو به کندوی دیگرتوسط ابزار آلوده .
یا ادغام یک جمعیت آلوده با جمعیت سالم و...[FONT=&quot]4-فاکتور ژنتیک[/FONT]
همانند سایر موجودات زنبور ها نیز با توجه به نژاد وساختار ژنتیکی نسبت به بعضی عوامل بیماری زا مقاوم تر هستند.و گاه برعکس نسبت به یک عامل بسیار ضعیف که کل کلنی دستخوش نابودی قرار میگیرد.
عوامل وراثتی درکندوهای بسیار مهم هستند.در کندوهای محدود و مناطقی که کندوی دیگرینیست به دلیل زادو ولد ملکه ها با زنبور های نری که از یک خانواده هستند ملکه ها و کلنی های ضعیفی بوجود می ایند به دلیل شرایط همخونی (شبیه ازدواج های فامیلی).خریداری ملکه بصورت دوره ای و تعویض ملکه ها به جلوگیری از ایجاد همخونی در کلنی ها موثر است.

[FONT=&quot]5-فاکتور باقی مانده ها در کندو[/FONT]
در اثر رعایت نکردن ضوابط مصرف دارو ها(دوره عملکرد،چگونگی مصرف صحیح و ...)وجود آلودگی هوا،سموم زراعی باعث بوجود آمدن عوامل مضردر داخل کندو و ضعف کندو ها و بیماری جمعیت می شود.[FONT=&quot]6- فاکتورموجودات ،پرندگان و جوندگان [/FONT]
مموجوداتی که بخاطر استفاده غذایی به کندوها دستبرد میزنند علاوه بر استرس زا بودن برای کلنی موجبات ضعف کلنی ها و انتشار بیماری ها را در کندوها فراهم میکنند.
مثلا موشها در زمستان بخاطر وجود غذا در کندو راهی بدرون کندو میابند هرچند به ندرت زنده خارج می شوند اما فضله و ادرار آنها در کندو و لاشه آنها برای یک زمستان در کندو به شدت برای کندو آلوده کننده است.
خرسها با نابود کردن کلنی تمام جمعیت را از بین میبرند.
یا پرنده مگس خار(سبزه قبا)که دشمن اصلی زنبور هاست و به شدت جمعیت کندو را ضعیف میکند.
عمده دشمنان زنبور عسل که در این فاکتور نقش دارند

 • کرم موم خوار
 • سوسکها
 • زنبور های وحشی
 • پرندگان
 • موشها
 • خرسها
 • عنکبوتها
ممنون دوست من اطلاعاتتون کاملا درست و دقیقه.:gol:
فقط یه نکته راجع به غارت که فرمودین بگم . غارت کلنی ها فقط در فصولی اتفاق می افته که جریان طبیعی شهد گلها وجود نداره مثل پاییز و زمستان. در بهار اگر ساعتها درب کندو باز بمونه مشکلی پیش نمیاد و غارت دیده نمیشه
 

sayal205

New member
شرح کارهای یکساله یک زنبوردار

شرح کارهای یکساله یک زنبوردار

[FONT=&quot]کارهایی که یک زنبوردار باید در طول یکسال انجام دهد بطور خلاصه بشرح زیر است.[/FONT]
بطور کلی زنبوردارنقش اساسی در نگهداری کندو ها ایفا میکند و هرچه مدیریت و دانش یک زنبوردار در مورد رفتار زنبور،شرایط محیطی و موقعیت زمانی بیشتر باشد نتیجه شیرین تر است(البته عسل همیشه شیرینه:biggrin: اما با مدیریت صحیح مقدار این شیرینی بیشتر میشه J )
اگه خدا یاری کرد که بطور مختصر هر کدوم ازموارد رو توضیح میدم.
[FONT=&quot]فصل بهار:[/FONT]

 • اولین بازدید بهاری
 • بررسی وجود کنه و بیماری و شروع ضد عفونی،تعویض کندوها
 • آماده سازی کندو ها جهت کوچ به مناطق شهد خیز
 • شروع تغذیه مصنوعی وتحریک کلونی به تخم ریزی
 • بررسی وضعیت ملکه از لحاظ تخم ریزی
 • ادغام کلنی های ضعیف و بدون ملکه
 • دادن قاب خالی جهت تخم ریزی ملکه
 • بررسی جریان شهد و گرده و دادن قاب سفید جهت موم بافی
 • بررسی وجود شاخون ،مدیریت بچه های طبیعی و گرفتن بچه مصنوعی
 • طبقه دادن به کندوهای با جمعیت زیاد
 • جمع آوری محصولات جانبی کندو،بره موم،گرده؛زهر و...
 • بررسی عسل موجود در کندو ها و عسل گیری در صورت امکان

[FONT=&quot]فصل تابستان[/FONT]
در این فصل با توجه به منطقه اوج کار زنبور و همچنین زنبوردار است .چرا که زنبور ها به دلیل وفور شهد و گرده،به جایی برای ذخیره نیاز دارند.


 • بررسی کندوها پس از کوچ از لحاظ سلامت کندو و ملکه
 • دادن قاب خالی جهت تخم ریزی ملکه
 • بررسی جریان شهد و گرده و دادن قاب سفید جهت موم بافی
 • بررسی وجود شاخون ،مدیریت بچه های طبیعی و گرفتن بچه مصنوعی
 • طبقه دادن به کندوهای با جمعیت زیاد
 • برداشت عسل
 • در صورت وجود بیماری مبارزه با عوامل بیماری یا حذف کندوی بیمار

[FONT=&quot]فصل پاییز[/FONT]
این فصل شروع استراحت زنبور هاست و اماده شدن برای گذران زمستان.

 • کوچدادن زنبور به مناطق گرمتر جهت زمستان گذرانی
 • برداشتن طبقه ها و قابهای اضافی و انبار کردن آنها
 • بررسی ذخیره غذای موجود در کندو جهت گذراندن زمستان
 • بررسی سلامت کندو ها و در صورت لزوم مبارزه با بیماری ها
 • هواگیری کندو ها،قرار دادن پایه زیر کندو جهت جلوگیری از رطوبت و برف و باران
 • بستن تمامی درزها و سوراخهای احتمالی کندو

[FONT=&quot]فصل زمستان[/FONT]
با انجام کار های پاییزی عملا در این فصل زنبور دار کار خاصی ندارد جز

 • سرکشی به کندو ها و بررسی امنیت محل کندوها
 • آماده سازی کندوها و قابهای خالی جهت استفاده سال بعد
 • تهیه ملزومات و مواد و داروهای مصرفی جهت استفاده در بهار آینده
 

جویای اندیشه

کاربر ممتاز
شانهای مومی و خواص آن

شانهای مومی و خواص آن


زنبوران عسل برای ساخت یک شان مومی تلاش و وقت قابل توجهی صرف میکنند و انرژی زیادی مصرف میکنند.از نظر بازدهی نیز زنبور در این کار با حداقل موادی که به کار میبرد حد اکثر بهره برداری را دارد.
زنبور عسل از این شانها هم جهت پرورش نوزاد استفاده میکند و هم به عنوان انبار ذخیره مواد غذایی( عسل و گرده ).شش گوش بودن سلولها جنبه دیگر بازدهی بالا میباشد زیرا اگر سلولها گرد ساخته میشدند درست است که مواد کمتری نیاز بود ولی در این حالت به اندازه سلول شش گوش دیواره مشترک نداشت.تنها یک نوع دیگر میماند که ان هم سلولهای چهار گوش است . اما محاسبات ریاضی نشان میدهد که بالاترین استحکام را سلولهای شش گوش دارندو قاعده هر سلول را یک هرم واژگون تشکیل میدهد.شانها عمودی ساخته میشوند و سلولها افقی و همچنین یک شیب به سمت داخل برای پرورش نوزادان دارند. به مرور که عمر شان ها اضافه میشود ضخامت انها بیشتر شده و به استحکام انها افزوده میشود.
 

جویای اندیشه

کاربر ممتاز

تصویری از نیش زنبور به همراه غده سم

در این تصویر روده ها و ساختمان نیش و غده سمی زنبور مشخص است. به دلیل پیوستگی نیش با امعا و احشائ زنبور . در اثر نیش زدن انسان خود زنبور نیز میمیرد زیرا نیش در داخل رشته های میو فیبریل ماهیچه ها گیر کرده و به همراه امعا . احشای حیوان جدا میشود و باعث مرگ زنبور میشود. هنگامی که زنبور عسل سایر حشرات را نیش میزند این اتفاق نمی افتد زیرا پوسته خارجی حشرات را که کیتینی است میشکند و نیش سالم بیرون می اید.

 
آخرین ویرایش:

sayal205

New member
وجود کارگر تخمگذار و راه حل برخورد با این کندو

وجود کارگر تخمگذار و راه حل برخورد با این کندو

همانطور که همه دوستداران این موجود کوچک(زنبور عسل)می دانیم در هر کندو معمولی فقط یک ملکه وجود دارد که کار تولید مثل و تخم گذاری را انجام میدهد.
ملکه در امر تخمگذاری بسیار دقیق است بطوری که یک ملکه جوان که در دوره فراوانی شهد بین 1.5تا 3هزار تخم روزانه میگذارد .برای هر بار تخمگذاری ملکه با سر بدرون حفره شان میرود و نظافت ،ضد عفونی بودن شان و حتی ابعاد و اینکه قبلا تخمی در این لانه گذاشته نشده باشد را رو بررسی میکند و سپس اقدام به تخمگذاری در انتهای لانه میکند.
کارگران درون کندو بعد از تولد هر زنبور جدید موظف هستند که لانه را تمیز و با یک لایه بسیار نازک بره موم که خاصیت ضد عفونی کننده دارد پوشش دهند تا برای تخمگذاری ملکه آماده باشد.
ملکه با شاخکهای خود ابعد لانه را اندازه گرفته و نوع تخمی را که باید در این لانه بگذارد تعیین میکند.
زنبور عسل یکی از معدود جاندارانیست که می تواند جنسیت نسل خود را به دلخواه تعیین کندچرا که در لانه با ابعاد بزرگتر تخم بدون تخمک میگذارد که تبدیل به جنس نر میشود و در لانه های با ابعاد معمولی تخم لقاح یافته با اسپرم زنبور نر گذاشته میشود که تبدیل به کارگر یا ملکه(بسته به شرایط)میشود
تا زمان وجود ملکه در کندو به دلیل تولید ماده شیمیایی که ملکه تولید و ترشح میکند هیچ کارگرها به کار خود مشغول هستند اما گاهی به چند دلیل اتفاق می افتد که ترشح این ماده(فرمون) توسط ملکه مختل یا متوقف میشود.مرگ ملکه ،پیری ملکه و خروج ملکه با بچه و نبود ملکه در کندو از مواردیست که باعث میشود سطح این ماده در کندو کم شده و دستگاه تولید مثل عده ای از کارگرها رشد کرده و این کارگر ها شروع به تخمگذاری در کندو کنند.
یک زنبوردارباتجربه برای بررسی کندو ،ملکه و ... احتیاج به دیدن ملکه ندارد با نگاه کردن به 2-3 قاب میفهمد که وضعیت کندو چگونه است.
مثلا تخمهای مجتمع در طرفین قاب بطوریکه بیش از 90%سطح قاب پوشیده از تخم(یا لارو یا سرپوشیده )باشد بنحوی که براحتی بتوان فهمید که همه این سطح قاب در یک روز یا حداکثر دو روز تخمگذاری شده و سن جمعیت بهم نزدیک است نشاندهنده اینست که ملکه از قدر باروری خوبی برخوردار است و ملکه در کندو هست.
با کمی دقت می توان به راحتی تخم ها را در ته لانه تشخیص داد .چیزی شبیه دانه برنج اما با مقیاس کوچکترحدود یک بیستم.
وقتی زنبوردار به دلایلی برای مدتی بیش از 3هفته به کندوی بی ملکه سر نزند و فکری برای کندو نکند کارگرهایی که رشدی در دستگاه تولید مثل داشته خود به تکاپو افتاده و شروع به تخمگذاری میکنند.
اما این کارگر ها بدلیل نداشتن مهارت به امر تخمگذاری و نداشتن یک دستگاه تناسلی کامل که حامل اسپرم باشد قادر به گذاشتن تخم لقاح یافته نیستند.لذا اکثر تخمهای گذاشته شده توسط این کارگر ها به زنبور نر تبدیل میشود و مابقی یا خوراک زنبور ها می شود یا اصلا به زنبور هم تبدیل نمی شود
لذا جمعیت نر کندو به شدت رشد میکند اما این نر ها هم به دلیل تولد در سلولهای کوچکتر(که از لحاظ ابعد مخصوص پرورش زنبور کارگر هستند) از جثه ای کوچک برخوردار هستند.
این زنبورهای نر حتی قدرت بارور ساختن ملکه جدید را ندارند و به اصطلاح نازا هستند.
در زمان تخم ریزی نیز به دلیل نبود همان مهارت گفته شده تعداد تخم های گذاشته شده در یک لانه 4-5 یا گاه تا 10 عدد نیز میرسد و این بی دقتی تا آنجا پیش میرود که حتی تخم در دیواره لانه قرار داده می شود.
پس نتیجه:
اگر در کندویی تخم روز دیده نشد،و با دقت بسیار ملکه وجود نداشت و شاخونی نبود یا ملکه کندو پیر بود بحوی که تخم پراکنده در روی قابها گذاشته شده باید به سرعت بفکر معرفی یک ملکه جدید باشیم.
درصورتی که در اثر سهل انگاری یا اتفاق یا... ملکه ازبین رفته ودر فاصله مناسب به کندو رسیدگی نشد و کندو دچار تخمگذاری کارگر شد با وجود شواهد زیر

 • وجود تعداد تخم در یک لانه
 • وجود نرهایی با جثه کوچک
 • وجود تخم در دیواره لانه
باید جمعیت کندو را با کندوی دیگری ادغام کنیم چرا که این کندو رو به نابودیست و تقریبا معرفی ملکه جدید نشدنیست.
بهترین کارو تقریبا باصرفه ترین کار اینست که به این کندو و دو کندویی که در طرفین این کندو قرار دارند مقداری گلاب،عرق نعنا یا هر اسانس معطر دیگرکه قادر به تهیه آن هستیم بزنیم به کندوهای طرفین با اسانس مقدار کمی شهد یک به یک نیز بصورت اسپری زده سپس کندوی بدون ملکه و کارگر تخمگذار را از بین دو کندو برداشته فاصله بین دو کندوی طرفین را کم کنیم.
حال این کندو را به فاصله ای حدود 50 تا 100متر از محل دور کرده در آنجا پس از دود دادن و اسپری اسانس بر روی جمعیت کندو تمام زنبور ها وکندو را بر روی یک روزنامه،پارچه یا زمین میتکانیم . زنبورهایی که دستگاه تناسلی آنها رشد کرده به دلیل وجود تخم قادر به پرواز نیستند لذا در همین نقطه مانده و ازبین میروند و بقیه جمعیت سالم کارگر کندو پرواز کرده به محل کندو برمیگردند اما به اشتباه وارد هر یک از کندوهای منتقل شده به جای کندوی مادری می شوند .اما به دلیل شباهت در بو،وجود مقادیری عسل در چینه دان اجازه ورود به کندورا پیدا میکنندو ازین به بعد جمعیت این کندو محسوب میشوند.
تجربه شخصی من اینه که هیچ وقت تمام جمعیت یک کندو رو بعنوان میهمان وارد یک کندو نکنید .چرا که به دلیل قالب شدن بوی این جمعیت ،ملکه کندوی میزبان را کشته و یک جمعیت بدون ملکه برای شما بوجود می آید.
به همین دلیل تاکید کردم که کندوهای طرفین رو بهم نزدیک کنید اینجوری جمعیت زنبور ها پخش میشوند.
استفاده از اسانس هم بهمین دلیل بود که برای یکساعت اول بوی قالب جمعیت ها رو بهم نزدیک کنیم و اسپری شهد نیز بدلیل مشغول کردن جمعیت کندو و جمعیت تازه وارد به تمیزکردن یکدیگر و جلوگیری از درگیری بین آنها بود.تاکید میکنم حتما از اسانس های طبیعی استفاده کنید.
ببخشید اگه زیاد طولانی شد.سلامت پیروز و موفق باشید.
 

پیوست ها

 • bee_basics_13a.gif
  0 بایت · بازدیدها: 0
 • bee_basics_13b.gif
  bee_basics_13b.gif
  2.2 کیلوبایت · بازدیدها: 0

زهرا فرشید

کاربر ممتاز
آيا مي‌دانيد زنبور از بوي عرق بدش مي‌آيد و به كسي كه بدنش بو دهد يا عطرزده باشد حمله مي‌كند.
آيا مي‌دانيد رنگ سفيد براي زنبور عسل آرامش دهنده و رنگ قهوه‌اي ناراحت كننده‌ است.
آيا مي‌دانيد بدن زنبورداران مي‌تواند بيش از 100 نيش زنبور عسل را تحمل كند.
آيا مي‌دانيد زنبور بي‌نظمي را دوست ندارد، اگر جلوي كندوي آن‌ها بايستيد به شما حمله خواهند كرد.
 

جویای اندیشه

کاربر ممتاز
دانستنیهای عسل

دانستنیهای عسل

میرو ارگانیسمها به دلیل فعالیت ابی بسیار کم عسل نمیتوانند در آن رشد و نمو کنند.فعالیت آبی یا water activity در عسل در حدود 0.6 میباشد . هر چه این شاخص بالاتر باشد امکان رشد باکتریها بالاتر میرود.به طور مثال آب اشامیدنی فعالیتی در حدود 1 دارد و شیر 0.97 و میوه های خشک 0.5 تا 0.6
مصرف عسل در نوزادان و بچه های شیرخوار توصیه نمیشود زیرا بعضی اوقات عسل حاوی اسپور های باکتری کلستریدیوم بوتولینوم است که به دلیل کامل نبودن سیستم ایمنی نوزاد میتواند وارد خون شده و مسمومیت ایجاد کند.
در اکثر کشورهای اروپایی عسل رس کرده یا شکرک زده طرفدار بیشتری دارد. این در خالیست که در کشور ما عسل رس کرده به عنوان عسل تقلبی شناخته شده و خریدار ندارد. در واقع رس کردن عسل یکی از نشانه های طبیعی بودن انست.
:w17::w17::w17::w27::w27::w27:
 

mohsen_blid

New member
یه سوال در رابطه با زمستان گذرانی
ایا میشه با ایجاد یک محیط تقریبا بسته مثل گلخانه یا سوله
زنبور ها رو از هوای رطوبت دار و همچنین سرد و باد و بوران ها حفاظت کرد بدون اسیب خوردن کندو ها؟
منظورم اینه که با ایجاد یک سوله اونها رو در محیط بسته ای قرار بدیم که اینجوری با عث میشه در صورتی که هوا خیلی سرد یا بوران و باد زیاد میشه اونها رو در برابر تغییرات هوا محافظت کرد
 

جویای اندیشه

کاربر ممتاز
یه سوال در رابطه با زمستان گذرانی
ایا میشه با ایجاد یک محیط تقریبا بسته مثل گلخانه یا سوله
زنبور ها رو از هوای رطوبت دار و همچنین سرد و باد و بوران ها حفاظت کرد بدون اسیب خوردن کندو ها؟
منظورم اینه که با ایجاد یک سوله اونها رو در محیط بسته ای قرار بدیم که اینجوری با عث میشه در صورتی که هوا خیلی سرد یا بوران و باد زیاد میشه اونها رو در برابر تغییرات هوا محافظت کرد

دوست عزیز سوال جالبیه.امکان این کار هست ولی با رعایت چند تا نکته. مثلا اینکه همیشه فضای جلوی دریچه پرواز رو باز بگذاریم که زنبور بتونه راحت رفت و آمد کنه.در گلخونه و سوله های بسته ولی امکانش وجود نداره.میشه یک جایگاه ثابت ایجاد کرد اگر امکانش نبود با کیسه های نایلونی ضخیم هم میشه روی کندو ها رو پوشاند البته باید در روز های افتابی این پوشش رو کنار بزنیم که زنبور ها پشت نایلون بسته قرار نگیرند.
 
بالا