ارشد باغباني

نارون

کاربر ممتاز
میوه کاری : ۴
گلکاری : ۴
سبزیکاری : ۴
گیاهشناسی : ۲
خاکشناسی : ۲
فیزیولوژی و فیزیولوژی پس از برداشت : ۳
ازدیاد نباتات : ۳
زبان عمومی و تخصصی : ۲


نام کتاب : میوه های مناطق معتدله

[FONT=Tahoma, Arial, Helvetica, sans-serif]نویسنده: وست وود[/FONT]
[FONT=Tahoma, Arial, Helvetica, sans-serif]مترجم: دکتر یوسف رسول زادگان[/FONT]
[FONT=Tahoma, Arial, Helvetica, sans-serif]انتشارات دانشگاه صنعتی اصفهان[/FONT]
[FONT=Tahoma, Arial, Helvetica, sans-serif]ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ[/FONT]
[FONT=Tahoma, Arial, Helvetica, sans-serif]میوه های مناطق نیمه گرمسیر و گرمسیر[/FONT]
[FONT=Tahoma, Arial, Helvetica, sans-serif]جزوه دانشکده کشاورزی دانشگاه تهران[/FONT]
[FONT=Tahoma, Arial, Helvetica, sans-serif]ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ[/FONT]

[FONT=Tahoma, Arial, Helvetica, sans-serif][/FONT]
[FONT=Tahoma, Arial, Helvetica, sans-serif]نام کتاب : گلکاری [/FONT]
[FONT=Tahoma, Arial, Helvetica, sans-serif]نویسنده : دکتر ابراهیم خالقی[/FONT]
[FONT=Tahoma, Arial, Helvetica, sans-serif]ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ[/FONT]
[FONT=Tahoma, Arial, Helvetica, sans-serif]نام کتاب : سبزیکاری خصوصی[/FONT]
[FONT=Tahoma, Arial, Helvetica, sans-serif]نویسنده : دکتر پیوست[/FONT]
[FONT=Tahoma, Arial, Helvetica, sans-serif]ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ[/FONT]
[FONT=Tahoma, Arial, Helvetica, sans-serif]نام کتاب : فیزیولوژی ( مبانی و زندگی گیاه سبز )[/FONT]
[FONT=Tahoma, Arial, Helvetica, sans-serif]نویسنده : دکتر حسین لسانی[/FONT]
[FONT=Tahoma, Arial, Helvetica, sans-serif]انتشارات دانشگاه تهران[/FONT]
[FONT=Tahoma, Arial, Helvetica, sans-serif]ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ[/FONT]
[FONT=Tahoma, Arial, Helvetica, sans-serif]نام کتاب : فیزیولوژی پس از برداشت[/FONT]
[FONT=Tahoma, Arial, Helvetica, sans-serif]مترجم : دکتر راحمی[/FONT]
[FONT=Tahoma, Arial, Helvetica, sans-serif]ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ[/FONT]
[FONT=Tahoma, Arial, Helvetica, sans-serif]نام کتاب : گیاهشناسی پایه[/FONT]
[FONT=Tahoma, Arial, Helvetica, sans-serif]نویسنده : دکتر احمد قهرمان[/FONT]
[FONT=Tahoma, Arial, Helvetica, sans-serif]انتشارات دانشگاه تهران[/FONT]
[FONT=Tahoma, Arial, Helvetica, sans-serif]ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ[/FONT]
[FONT=Tahoma, Arial, Helvetica, sans-serif]نام کتاب : زبان عمومی و تخصصی[/FONT]
[FONT=Tahoma, Arial, Helvetica, sans-serif]انتشارات سمت[/FONT]
[FONT=Tahoma, Arial, Helvetica, sans-serif]ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ[/FONT]
[FONT=Tahoma, Arial, Helvetica, sans-serif]نام کتاب : خاکشناسی عمومی[/FONT]
[FONT=Tahoma, Arial, Helvetica, sans-serif]نویسنده : دکتر شهلا محمودی[/FONT]
[FONT=Tahoma, Arial, Helvetica, sans-serif]ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ[/FONT]
[FONT=Tahoma, Arial, Helvetica, sans-serif]نام کتاب : ازدیاد نباتات ( جلد ۱و۲و۳)[/FONT]
[FONT=Tahoma, Arial, Helvetica, sans-serif]نویسنده : دکتر مرتضی خوشخوی[/FONT]
 

کلروفیل

کاربر ممتاز
کتابها که به راحتی پیدا میشه . اما جزوه ها رو معمولاً انجمن علمی دانشگاه ها میتونن پیدا کنن و شما از اونجا بگیرین . البته جزوه ها خیلی بیشتر از چیزیه که اینجا نوشته شده .:gol:
 

amir61

New member
ارشد باغباني

1- معمولترین وآسانترین فرم آرایش درختان میوه کدام است ؟

الف) شلجمی ب) حامی ج) هرمی د) پا چراغی

2- در کدامیک از گیاهان زیر برای بهتر شدن کیفیت محصول بوته ها هرس گل می شوند؟

الف) خربزه ب) گوجه فرنگی ج) خیار د) کدو

3- در ارتباط باهرس شاخه کدام گزینه صحیح است ؟

الف) هرس شدید با ردهی نهالهای جوان رابه جلو می اندازد

ب) در موقع هرس روی پوست خراش بوجود نیاید

ج) شاخه های سنگین طی یک مرحله هرس می شوند

د) شا خه هایی حذف می شوند که با تنه زاویه بازتری دارند

4- برای مناطقی که محدودیت نور وجود دارد کدامیک از فرمهای هرس مناسب تر است ؟

الف) شلجمی ب) پا چراغی ج) هرمی د) جامی

5- بهترین زمان برای انجام هرس تابستانه چه هنگامی است ؟

الف) اواسط بهار ب) اواخر تابستان ج) اواخر بهار د) اواسط تابستان

6- کدامیک از انواع پیوند شاخه قطر پایه وپیوندک مساوی است ؟

الف) نیمانیم ب) اسکنه ج) تاجی د) زینی

7- ازدیاد کدامیک از گیاهان زیر بوسیله ساقه رونده صورت می گیرد؟

الف) انار ب) گل محمدی ج) تمشک سیاه د) توت فرنگی

8- ازدیاد گلایول ، لاله ، اختر وکوکب بترتیب با چه روشهایی صورت می گیرد ؟

الف) ریشه گوشتی ، پیاز تو پر مطبق وریزوم

ب) پیاز تو پر ، پیاز مطبق ، ریزوم وریشه گوشتی

ج) ریزوم ، ریشه گوشتی ، پیاز تو پرو پیاز مطبق

د) پیاز مطبق ، ریزوم ، ریشه گوشتی و پیاز تو پر

9- کدامیک از انواع پیوند شاخه بیشتر در مناطق باد خیزبکار می رود ؟

الف) نیمانیم ب) زینی ج) جوانه د) تاجی

10- در ارتباط با سازگار بودن پایه وپیوندک کدامیک از جملات زیر صحیح است ؟

الف) احتمال جوش خوردن پیوند بین جنسهای درون یک تیره بیشتر است

ب) در گیاهان تک لپه ای احتمال جوش خوردن پیوند زیاد است

ج) پیوندهایی که بین ارقام یک گونه انجام می شوند باهم سازگار هستند

د) ناسازگاری پیوند بلافاصله پس از عمل پیوند ظاهر می شود

11-گیاهی مانند سانسوریا وبگونیا به وسیله چه نوع قلمه ای تکثیر می شوند ؟

الف) علفی ب) برگ ج) ریشه د) نیمه علفی

12- کدامیک از انواع چمن زنها ، کارائی بیشتری دارند؟

الف) دورانی ب) الکتریکی ج) چرخدار د) دستی

13- کدامیک از مواد زیر در جلو گیری از بروز بیماریهای گیاهی مثل مرگ گیاهچه موثر است ؟

الف) ورمی کولیت ب) ماسه ج) خزه اسفاگنوم د) پیت ماس

14- کدام روش آبیاری بیشتری در گلخانه ها برای تکثیر نباتات قلمه ای ونشاء مورد استفاده قرار می گیرد؟

الف) باشیلنگ ب) مه پاشی ج) زیر بستری د) قطره ای

15- زمانی که به رطوبت نزدیک به اشباع نیاز باشد از چه گلخانه ای استفاده می شود؟

الف) یک طرفه ب) نیمه دو طرفه ج) دو طرفه د) دو جداره

16- به کدامیک از گلخانه های زیر گلخانه تکثیر می گویند؟

الف) گرم ومرطوب ب) گرم ج) نیم گرم د) سرد

17- استفاده از کدام پوشش پلاستیکی در گلخانه ها بیشتر است ؟

الف) پلی وینیل کلراید ب) فایبر گلاس ج) پلی استر د) پلی اتیلن

18- برای نگهداری برخی از نباتات پیازی از چه نوع شاسی استفاده می شود؟

الف) گرم ب) سرد ج) مضاعف د) گلدانی

19- درجه حرارت ودوام حرارت در کوش گرم بترتیب :

الف) 22-20 درجه سانتی گراد و 1 ماه ب) 22-20 درجه سانتی گراد و 5/1 ماه

ج) 20-18 درجه سانتی گراد و 5/1 ماه د) 20-18 درجه سانتی گراد و1 ماه

20- برای مرز بندی کرتها در مزرعه از چه وسیله ای استفاده می شود؟

الف) کلدر ب) بیل نوک باریک ج) بیل ساختمانی د) کج بیل

21- برای کشتهای بهاره از کدام نوع کوش استفاده می شود ؟

الف) نیم گرم ب) ملایم ج) گرم د) سرد

22- در صورت بروز اشکال در زهکش گلدان ، ریشه گلدان در کدامیک از گلدانهای زیر زود تر صدمه می بینند؟

الف) فیبری ب) پلاستیکی ج) سفالی د) توربی

23- برای برداشت پیاز گلها در زمین از چه وسیله ای استفاده می شود؟

الف) فوکا ب) وجین کن دستی

ج) وجین کن چرخی د) چنگک

24- برای تهیه نشاء گیاهانی که تحمل جابه جا را ندارد کدام گلدان مناسب است ؟

الف) توربی ب) پلاستیکی

ج) فلزی د) سفالی

25- در کدامیک از روشهای آبیاری هزینه کارگر کمتر است ؟

الف) کرتی ب) بارانی

ج) قطره ای د) شیاری26- عمق آب در کانال باعرض کف نهر چه نسبتی دارد ؟

الف) مساوی ب) 2/1

ج) 5/1 برابر د) 2 برابر

27- در کدامیک از روشهای آبیاری هدر رفت آب کمتر است ؟

الف) جوی پشته ای ب) کرتی

ج) قطره ای د) بارانی

28- به علت ثابت بودن دبی در استفاده از سیفون تا چند شیار را می توان با یک سیفون آبیاری کرد ؟

الف) 4 ب) 2 ج) 6 د) 8

29- کدامیک از حالات زیر در برگ نشانه کمبود رطوبت در مدت طولانی است وبا آبیاری برطرف می شود ؟

الف) ریزش ب) خزان کردن

ج) کمرنگ شدن د) تغییر حالت

30- چه زمانی برای اتصال تانک سم به شبکه آبیاری مناسب است ؟

الف) در ابتدای زمان آبیاری ب) درانتهای زمان آبیاری

ج) ابتدا تا اواسط زمان آبیاری د) اواسط تا انتهای زمان آبیاری

31- در کدامیک از حالات زیر اندازه کرت بزرگتر است ؟

الف) خاک سبکتروجریان آب کمتر ب) خاک سبکتر وجریان آب بیشتر

ج) خاک سنگینتر و جریان آب بیشتر د) خاک سنگینتر و جریان آب کمتر
:gol:
 
آخرین ویرایش توسط مدیر:

miadgah

New member
جزوه های ارشد باغبانی ( منابع کنکور ارشد )

جزوه های ارشد باغبانی ( منابع کنکور ارشد )

سلام به تمام دوستان خوب و علاقه مند به تحصیل در رشته باغبانی
من با دوست خوبم که احتمالا شما با ایشون آشنا هستید " نارون " تصمیم گرفتیم از همه شما عزیزان کمک بگیریم تا در این قسمت جزوه ها و نکات مهمی که یادگرفته ایم در اختیار همدیگر قرار بدهیم .

به امید همکاری شما دوستان عزیز

آناهیتا

miadgah@yahoo.com
http://agriculture.mihanblog.com

دانلود رایگان :

جزوه فیزیولوژی پس از برداشت (Post Harvest)دکتر احمد ارشادی


جزوه فیزیولوژی پس از برداشت (Post Harvest)

جزوه میوه کاری در مناطق معتدله(Temperate zone fruits) دکتر احمد ارشادیجزوه میوه کاری
 

hortilover

New member
دوست گرامی.. معمولا تست های دانشگاه آزاد به صورت گلچین از تست های سال قبل تهیه می شوند و تعداد کمی از سئوال ها طرح می شوند... و نمی دونم که کی طرح می کنه :( کلا سئوال هاش از سراسری بی معنی تر و اشتباه تره!
با 3پاس
 

"Pejman"

دستیار مدیر مهندسی کشاورزی گیاهان دارویی
منابع آزمون کارشناسی ارشد باغبانی

منابع آزمون کارشناسی ارشد باغبانی

منابع نهایی معرفی شده رشته باغبانی بعد ازمشورت با آقای جلال خورشیدی رتبه 1 ارشد 1386- آقای حسن مومیوند رتبه 4 ارشد 86- اقای مهدی بخشایی رتبه 7 ارشد 86- اقای بلانیان رتبه 2 ارشد 87- اقای افضلی رتبه 4 ارشد 1387 باغبانی
- میوه کاری:۱- جزوه میوه های گرمسیری و نیمه گرمسیری زمانی دانشگاه تهران۲ - جزوه میوه های گرمسیری و نیمه گرمسیری عبادی دانشگاه تهران ۳-جزوه میوه کاری ارشادی دانشگاه بوعلی همدان۴-جزوه میوه های دانه ریز عبادی دانشگاه تهران۵-جزوه میوه معتدله طلایی دانشگاه تهران۶- جزوه میوه معتدله ارزانی دانشگاه تربیت مدرس7- جزوه مرکبات فتوحی دانشگاه گیلان- کتاب میوه کاری جلیلی مرندی چاپ جدید
۲-گل کاری وسبزی کاری: ۱-جزوه گل کاری صالحی دانشگاه شیراز۲-جزوه گل کاری نادری دانشگاه تهران ۳-جزوه سبزی کاری کاشی دانشگاه تهران ۴- جزوه سبزی کاری دلشاد دانشگاه تهران- کتاب گل کاری کافی و قهقساره ۳- ازدیاد نباتات:۱-کتاب ازدیاد نباتات خوشخوی جلد ۱تا ۳ تا صفحه ۲-جزوه ازدیاد نباتات زمانی دانشگاه تهران
۴-خاک شناسی وگیاه شناسی:گیاهشناسی 1 جزوه دکتر ناظری دانشگاه تهران- جزوه ناهید حریری- جزوه سیستماتیک وزوایی- تست های گیاهشناسی دیباگران نوشته صداقت حور- خاک شناسی جزوه دکتر محمودی دانشگاه تهران- تست خاک شناسی دیباگران
۵- فیزیولوژی وفیزیولوژی پس از برداشت :۱- کتاب فیزیولوژی پس از برداشت راحمی -جزوه فیزیولوژی پس از برداشت مستوفی دانشگاه تهران-جزوه فیزیولوژی گیاهی مستوفی دانشگاه تهران- جزوه زندگی یک گیاه سبز و راحمی زمانی که در دا نشگاه فردوسی مشهد تدریس می کرده است۴- جزوه فیزیولوژی گیاهی عامریان دانشگاه صنعتی شاهرود
منبع تكمیلی: كتاب مجموعه سوالات كنكور كارشناسی ارشد باغبانی (سال های 80 تا 87) با پاسخ های كاملا تشریحی، تالیف جلال خورشیدی و حامد ابراهیم زاده، انتشارات شهر آب
 

راحيل_2010

New member
ارشد باغباني

سلام بچه ها مي خواستم شما رو در شادي خودم سهيم كنم و البته اگه دوست داشته باشيد تجرببه هامو در اختيارتون قرار بدم راستش من امسال رتبه 6 كنكور ارشد رو آوردم :) اگه كسي سوالي داشت درخدمتم ;)
 
سلام
منم بهتون تبریک میگم
خیلی عالیه
خوشبحالتون
منم خیلی زحمت کشیدم ولی رتبم حدود300 شده
چقد و چه جوری درس خوندین
 

راحيل_2010

New member
سلام
منم بهتون تبریک میگم
خیلی عالیه
خوشبحالتون
منم خیلی زحمت کشیدم ولی رتبم حدود300 شده
چقد و چه جوری درس خوندین
من تقريبا روزي 6-7 ساعت درس ميخوندم و از مهر هم شروع كردم اگر بخواي جزوه هامو بهت معرفي ميكنم به درد من كه خيلي خوردن
البته تو شبانه حتما قبول مي شي
موفق باشي;):gol:
 
سلام:smile:
ممنون میشم اگه بدونم چه جزواتی رو خوندی
من پارسال از دانشگا تهران یکسری جزوه گرفتم
وشبانه نمیرم
شما دانشگا تهران قبولی
ای ول;)
:gol::gol::gol::gol:
 

راحيل_2010

New member
سلام:smile:
ممنون میشم اگه بدونم چه جزواتی رو خوندی
من پارسال از دانشگا تهران یکسری جزوه گرفتم
وشبانه نمیرم
شما دانشگا تهران قبولی
ای ول;)
:gol::gol::gol::gol:
فيزيولوژي:
كتاب لساني و جزوه هاي مستوفي و ارشادي (همدان )
فيزيولوژي پس از برداشت :
كتاب راحمي و چند تا جزوه كه فكر مي كنم واسه تهران بود اسم نداشت
خاك :
كتاب شهلا محمودي و جزوه كسرايي تبريز
ميوه جزوه هاي كشاورز تنها ( عبادي و تفضلي و... ) و معتدله ارشادي
گل كتاب خليقي و جزوه هاي صالحي و نادري و خوش خوي
سبزي كتاب پيوست و جزوه هاي كاشي
ازدياد 3 جلد خوش خوي و جزوه زماني
گياه 1 كتاب گياهان آوندي و 2 جزوه وزوايي
زبان هم نخوندم
اميدوارم موفق باشي:gol:
 
اگه میشه درصداتو بذار ببینم
درصدای من:
زبان6
خاکشناسی وگیاه شناسی 44
میوه کاری 61
فیریولوژی 57
گل وسبزی34
ازدیاد46
مرسی
 

fgni

متخصص باغبانی
خوب من 323 اوردم اما مجاز نشدم هيچي هم نخوندم حوصله هم ندارم برم دنبال جزوه هيشكي نيست خودش جوه هاشو نخواد بعد هم مايل باشه برام بفرسته حيفه استعدادم حروم بشه :D
 

hortilover

New member
خوب من 323 اوردم اما مجاز نشدم هيچي هم نخوندم حوصله هم ندارم برم دنبال جزوه هيشكي نيست خودش جوه هاشو نخواد بعد هم مايل باشه برام بفرسته حيفه استعدادم حروم بشه :D

دوست من این رتبه شما را مجاز می کنه و تازه احتمال شبانه وجود داره برای شما.. ضمنا شما خودتون واسه خودتون و آیندتون تلاشی برای کسب جزوه و ... نمی کنید:cool: چطور توقع دارید کس دیگه واستون دل بسوزونه :eek: پیشنهاد دوستانه من به شما عزم بیشتر و تلاش برای رسیدن به هدفتونه.. پیروز باشید:gol:
 

راحيل_2010

New member
منابع كارشناسي ارشد باغباني

منابع كارشناسي ارشد باغباني

سلام بچه ها من امسال رتبه 6 ارشد رو اوردم خيلي از بچه ها ازم منابع ارشدو پرسيدن منم اينجا براتون همشو مي گم
گياه 1: كتاب گياهان آوندي
گياه 2: جزوه وزوايي
خاك : كتاب شهلا محمودي و جزوه كسرايي
ازدياد : كتاب 3جلد خوشخوي جزوه زماني
گل جزوه صالحي و نادري و كتاب خليقي
سبزي كتاب پيوست و جزوه كاشي
فيزيولوژي جزوه مستوفي و كتاب لساني
پس از برداشت كتاب راحمي
ميوه جزوه هاي عبادي و ...
تست هم فقط تست كنكوراي سال قبل
جزوه ها رو مي تونيد از سايت كشاورز تنها بگيريد يادانشگاه تهران
موفق باشيد;)
 

m.darvin

New member
سلام راحيل
من مژده هستم.ميتوني يه كم بيشتر در مورد برنامه ريزي خودتون صحبت كني. چون من برنامه ميريزم و بهش عمل نمي كنم. كلا چه مدت براي كارشناسي ارشد خوندي؟
 

زهرا فرشید

کاربر ممتاز
سلام راحيل
من مژده هستم.ميتوني يه كم بيشتر در مورد برنامه ريزي خودتون صحبت كني. چون من برنامه ميريزم و بهش عمل نمي كنم. كلا چه مدت براي كارشناسي ارشد خوندي؟
این قسمتی که قرمز کردم متاسفانه خیلی ها بهش مبتلا هستند.واقعا راه چاره چیه؟بدون شعار دادن راه حل چیه؟
 

راحيل_2010

New member
این قسمتی که قرمز کردم متاسفانه خیلی ها بهش مبتلا هستند.واقعا راه چاره چیه؟بدون شعار دادن راه حل چیه؟

من از مهر شروع كردم و روزي 6-7 ساعت مي خوندم قبل از شروع كردن هم تا آخر بهمن رو برنامه ريزي كردم تقريبا 3 دور همه درسامو مرور كردم دور اول نكته برداري و دورهاي بعد از روي نكته هام خوندم همراه با خوندن تستاي كنكوراي سالهاي قبل هم نگاه مي كردم كه نكته هاي مهمتر دستم بياد
راه حل درس خوندن اينه كه ليسانست تموم بشه و هيچ كاري هم پيدا نكني انقدر نگران آيندت مي شي كه مجبور مي شي درس بخوني اولش يكم سخته ولي بعد عادت مي كني البته منم هميشه از برنامه ريزي هام عقب مي موندم!
موفق باشيد;)
 

banoo12

کاربر ممتاز
سوالات میوه کاری باغبانی ارشد 90

سوالات میوه کاری باغبانی ارشد 90

سلام من فقط تونستم سوالات میوه کاری رو پیدا کنم. اگه کسی بقیه سوالها رو داره لطفا بذاره.ممنون

31- علت عدم به موقع باز شدن جوانه های درختان میوه در بهار چیست؟


1- اختلالات ناشی از تنش خشکی


2- رشد رویشی زیاد


3- کمبود تغذیه


4- ناکافی بودن نیاز سرمایی درختان


پاسخ: گزینۀ 4 پاسخ صحیح است. ناکافی بودن نیاز سرمایی در درختان موجب بی نظم شدن گلدهی و گلدهی غیر به موقع می گردد.32- کدام یک از روش های آبیاری درختان میوه به ترتیب کمترین بازده و بیشترین مشکل تجمع نمک را دارند؟


1- غرقابی – نشتی


2- غرقابی – قطره ای


3- نشتی – بارانی


4- نشتی – قطره ای


پاسخ: گزینۀ 2 پاسخ صحیح است. آبیاری غزقابی کمترین بازده و آبیاری قطره ای بیشترین مشکل تجمع نمک را دارد.33- کدام نوع از ریزش می تواند در اثر تأمین نشدن نیاز سرمایی درختان میوه صورت گیرد؟


1- ریزش جوانه های متورم شده


2- ریزش گل های گرده افشانی شده


3- ریزش پیش از برداشت


4- ریزش جودرو


پاسخ: گزینۀ 1 پاسخ صحیح است. ریزش گل های گرده افشانی شده می تواند ناشی از تلقیح نشدن و یا تلقیح ناکافی صورت گیرد. ریزش قبل از برداشت ناشی از اتیلن بوده و ریزش جودرو بر اثر رقابت میوه ها بر سر مواد غذایی رخ می دهد.34- بهترین پایه برای گلابی در زمین های سنگلاخی کدام است؟


1- ازگیل


2- به


3- زالزالک


4- گلابی های بذری


پاسخ: گزینۀ 3 پاسخ صحیح است. زالزالک در زمین های سنگلاخی به عنوان پایه برای گلابی استفاده می شود. به نیاز به آبیاری منظم و مرتب دارد، در صورتی که در زمین های سنگلاخی امکان انجام صحیح آبیاری منظم کم است.35- دایکوگامی در کدام یک از درختان میوۀ زیر دیده نمی شود؟


1- بادام


2- پکان


3- فندق


4- گردو


پاسخ: این سؤال اشتباه است. در تمام درختان میوۀ ذکر شده حالت ناهمرسی دیده می شود، ولی ناهمرسی در پکان، گردو و فندق بیشتر شناخته شده است، در صورتی که بادام نیز دارای ناهمرسی از نوع ماده پیش رسی (پروتوژینی) است. احتمالاً گزینۀ 1 پاسخ صحیح است.36- تأثیر منبع دانۀ گرده بر روی خصوصیات میوه چه نام دارد؟ و در چه گیاهی دیده می شود؟


1- زنیا – بادام


2- متازنیا – خرما


3- متازنیا – زیتون


4- زنیا – گردو


پاسخ: گزینۀ 2 پاسخ صحیح است.


ردگذاری (Xenia) = تأثیر دانۀ گرده بر اندوسپرم و رویان دانه، پس ربطی به خصوصیات میوه نداشته و مربوط به خصوصیات بذر است. در بادام و گردو دیده می شود.


فراردگذاری (Metaxenia) = تأثیر دانۀ گرده بر کیفیت فرابر میوه، روی میوه تأثیر دارد، این حالت در خرما دیده شده است.37- تعداد برگ لازم برای رشد و نمو هر خوشه در دختان خرما به چه عواملی وابسته است؟


1- اندازۀ برگ در هر رقم


2- سن درختان


3- سلامت برگ


4- اندازۀ خوشه و اندازه برگ در هر رقم


پاسخ: گزینۀ 4 پاسخ صحیح است.38- عامل اصلی در تعیین محدودۀ پراکنش درختان میوه کدام است؟


1- مخازن بزرگ آب


2- منشأ گونۀ مورد نظر


3- اقلیم


4- شرایط خاکی منطقه


پاسخ: گزینۀ 3 پاسخ صحیح است. اقلیم مهمترین فاکتور برای تعیین محل کاشت درختان میوه است.39- کدام گزینه در مورد هرس درختان هلو صحیح می باشد.


1- در 5 سال اول هرس شدید و عدم نیاز به هرس در زمان بلوغ


2- درختان بالغ نیاز چندانی به هرس نداشته و فقط نوک شاخه ها حذف می شوند.


3- درختان بالغ هرس خفیف می شوند و حذف 25 درصد شاخه صورت گرفته و نوک شاخه های باقی مانده بریده می شود.


4- درختان بالغ هلو را هرس شدید می کنند و 50 درصد شاخه ها را هرس کرده و شاخه های باقی مانده را نیز از 20 الی 25 سانتی متری هرس می کنند.


پاسخ: گزینۀ 4 پاسخ صحیح است. درختان هلو در سال های اول (حدود 5 سال) به هرس نیاز ندارند ولی با بالغ شدن درخت و تولید محصول نیاز به هرس شدید شده و علت نیاز داشتن هرس شدید این است که اولا میوه هلو درشت است و ثانیا فقط روی شاخه های یکساله تشکیل می شود. پس برای تولید محصول درخت هلو به رشد جدید نیاز دارد.40- پارتنوکارپی در کدام یک از موارد ذکر شده مشکل ساز است؟


1- انجیر


2- ریزمیوه ها


3- خشک میوه ها


4- دانه دارها


پاسخ: گزینۀ 3 پاسخ صحیح است. قسمت قابل استفادۀ خشک میوه ها در واقع بذر است (مانند گردو)، پس بکرباری که تولید میوۀ بدون بذر می باشد، می تواند پوکی و کاهش محصول را به دنبال داشته باشد.41- مهمترین عامل پوکی بذر در پسته کدام مورد است؟


1- سقط بذر


2- بکرباری (پارتنوکارپی)


3- عدم تأمین نیاز سرمایی


4- هرس نامناسب


پاسخ: گزینۀ 1 پاسخ صحیح است.42- کدام درخت میوه به زهکشی ناقص خاک حساس تر است؟


1- آلو


2- خرما


3- هلو


4- گلابی


پاسخ: گزینۀ 3 پاسخ صحیح است. هلو به علت تولید ترکیبات سمی (سیانید هیدروژن HCN) در شرایط با زهکشی ناقص از بقیۀ درختان میوه ذکر شده حساس تر است.


43- منابع بزرگ آب باعث کدام مورد می شوند.


1- افزایش سرمازدگی بهاره


2- کاهش سرمازدگی بهاره


3- شروع رشد زودتر در بهار


4- کوتاه تر شدن فصل رشد


پاسخ: گزینۀ 2 پاسخ صحیح است. آب به علت گنجایش حرارتی بالا نه تنها موجب کاهش سرمازدگی بهاره می شود، بلکه خسارت های سرمازدگی پاییزه و نیز خسارات ناشی از گرما را نیز کاهش می دهد.44- کدام گزینه در مورد زردآلو صحیح است؟


1- بین طول میانگره ها و گل انگیزی رابطۀ منفی دیده می شود.


2- بین تعداد کل گره های شاخه و جوانه های گل رابطۀ منفی دیده می شود.


3- بین طول میان گره ها و گل انگیزی رابطه مثبت دیده می شود.


بین تعداد کل گره های موجود بر روی درخت و جوانه های گل رابطۀ منفی دیده می شود.


پاسخ: گزینۀ 1 پاسخ صحیح است. بین طول میانگره ها و گل انگیزی رابطه منفی وجود دارد، اما بین تعداد کل گره های موجود بر روی یک درخت و جوانه های گل همبستگی مثبت دیده می شود.45- در خرما بیشترین تجمع ساکارز در کدام مرحله صورت می گیرد.


1- رطب


2- خلال


3- تمار


4- کیمری


پاسخ: گزینۀ 3 پاسخ صحیح است. در مرحلۀ تمار بیشترین قنر تجمع می یابد.
 

banoo12

کاربر ممتاز
46- گل های ماده و نر نارگیل چگونه هستند؟


1- جداگانه روی یک درخت


2- گل ها هرمافرودیت هستند


3- بر روی دو خوشۀ جدا


4- بر روی یک خوشه


پاسخ: گزینۀ 4 پاسخ صحیح است. نارگیل گیاهی تک پایه است و گل های نر و مادۀ آن بر روی یک خوشه ولی جدا از هم تشکیل می شوند.47- کدام یک از حالات زیر مربوط به گل آذین انبه است؟


1- گل ها کامل


2- گل نر + گل ماده


3- هرمافرودیت + نر


4- هرمافرودیت + ماده


پاسخ: گزینۀ 3 پاسخ صحیح است. انبه گیاهی Andro-monoecious می باشد.48- مهمترین علت گسترش بیماریهای ویروسی و شبه ویروسی در مرکبات ایران کدام است؟


1- عدم وجود پایۀ مقاوم


2- روش رایج تکثیر


3- زیاد بودن ناقل ها


4- عدم وجود قرنطینه مناسب


پاسخ: گزینۀ 2 پاسخ صحیح است.49- با کشت بذر کدام یک از گیاهان زیر احتمال تولید نهال های True to type وجود دارد.


1- انبه – پاپایا


2- آووکادو – سیتروملو


3- گریپ فروت – آووکادو


4- سیتروملو – انبه


پاسخ: گزینۀ 4 پاسخ صحیح است. سیتروملو (از مرکبات) و انبه دارای بذور چندرویانی هستند.50- کدام ژنوتایپ زیر یک هیبرید بین گونه ای است؟


1- نارنگی آنشو


2- نارنگی پیچ


3- نارنگی یونکان


4- نارنگی کینگ


پاسخ: گزینۀ 4 پاسخ صحیح است.

51- عملی ترین روش مبارزه با کرم گلوگاه انار در ایران چیست؟


1- حذف پرچم ها بعد از لقاح


2- حذف پرچم قبل از لقاح


3- سمپاشی مداوم و مناسب باغ و مخصوصا میوه ها


4- هرس برای کاهش تجمع رطوبت هوا در باغ


پاسخ: گزینۀ 1 پاسخ صحیح است. سمپاشی به دلیل در دسترس نبودن آفت عملی نمی باشد. جمع آوری میوه های آلوده و سوزاندن آنها تا حدودی موثر است. حذف پرچم ها موثر واقع شده است و چون انار باید تلقیح شود تا میوه تشکیل شود، قیحپس عمل حذف پرچم ها باید بعد از تلقیح صورت گیرد. ولی به نظر می آید این سوال اشتباه باشد، چون که حذف پرچم ها در یک درخت ممکن است عملی باشد ولی در سطح باغ عملی نیست و جنبه کاربردی نخواهد داشت.
52- سیترنج یکی از پایه های مرکبات است که از تلاقی ........ بوجود آمده است.


1- گریپ فروت و نارنج 3 برگچه


2- نارنگی و پرتقال


3- نارنگی و کامکوات


4- پرتقال و نارنج 3 برگچه


پاسخ: گزینۀ 4 پاسخ صحیح است.

53- برای انتخاب رقم مناسب توت فرنگی برای یک منطقۀ جدید کدام فاکتورها را باید در نظر داشت؟


1- دامنۀ دما و تأثیر آن بر گلدهی توت فرنگی


2- فتوپریود منطقه و تأثیر آن بر گلدهی


3- دامنۀ دما، فتوپریود و واکنش متقابل آنها


4- در صورتی که منطقه دارای دمای بالا نباشد، برای توت فرنگی مناسب است


پاسخ: گزینۀ 3 پاسخ صحیح است. توت فرنگی گیاهی روزکوتاه اختیاری است، پس علاوه بر فتوپریود، دما نیز روی گلدهی آن تأثیر گذار خواهد بود.54- علت اصلی استفادۀ بیشتر از چند سیستم خاص تربیت مو مانند Y، T، T شیبدار و پرگولا در تربیت انگورهای تازه خوری چیست؟


1- عملکرد بالا و در دسترس بودن برای مدیریت بهتر


2- سازگاری بیشتر ارقام تازه خوری با این سیستم ها


3- جلوگیری از سوختن خوشه ها در مقابل آفتاب شدید


4- اقتصادی بودن ایجاد این نوع داربستها از نظر هزینۀ ساخت


پاسخ: گزینۀ 1 پاسخ صحیح است.
55- به چه دلیلی حلقه برداری باعث افزایش گل انگیزی در انگور می شود؟


1- کاهش نسبت C به N در بالای محل حلقه برداری


2- افزایش میزان کربوهیدرات ها در بالای محل حلقه برداری


3- نقشی در نسبت C به N ندارد، بلکه موجب افزایش جیبرلین و اکسین می شود.


4- باعث افزایش هناصر غذایی دیگر مثل فسفر و پتاسیم می شود.


پاسخ: گزینۀ 2 پاسخ صحیح است. نسبت C به N در بالای محل حلقه برداری افزایش می یابد.56- تشکیل میوه در انگور رقم های سلطانی، عسگری و یاقوتی به چه روشی است؟


1- Empty seeded


2- Parthenocaripy


3- Stenospermocarpy


4- Stimulative parthenocarpy


پاسخ: گزینۀ 3 پاسخ صحیح است.57- کدام یک از ارقام لیموترش (Citrus limon) بیشتر به عنوان پایۀ مرکبات مطرح است؟


1- Eurka


2- Meyer


3- Lisbon


4- Rough lemon


پاسخ: گزینۀ 4 پاسخ صحیح است.58- در درختان خرمالو تشکیل جوانۀ گل روی ...... و گلها روی ........ ظاهر می شوند.


1- رشد سال جاری – رشد سال جاری


2- رشد سال جاری – شاخه یک ساله


3- شاخه یک ساله – شاخه یک ساله


4- شاخه یک ساله – رشد سال جاری


پاسخ: گزینۀ ..... پاسخ صحیح است.59- پایۀ مرکبات اژدهای پرنده (Flying dragon) یکی از پایه های پاکوتاه کنندۀ مقاوم به سرما و ویروس تریستیزا است، ولی در نواحی جنوبی کشور کمتر استفاده می شود، چرا؟


1- ناسازگاری پیوند


2- نیاز خاک با pH پایین


3- کاهش کیفیت میوۀ پیوندک


4- به دلیل سال آوری


پاسخ: گزینۀ 2 پاسخ صحیح است.60- تولید میوۀ انجیر در رقم ازمیر روی چه شاخه هایی صروت می گیرد؟


1- اسپوریک و دوساله


2- یک ساله


3- دوساله


4- سال جاری


پاسخ: گزینۀ 4 پاسخ صحیح است. با توجه به اینکه انجیر ازمیر محصول بهاره ندارد، پس گزینه های 1، 2 و 3 رد می شوند. محصول اصلی یا Main crop در انجیر ازمیر روی شاخه های سال جاری تشکیل می شود
 

afsoon6282

مدیر تالار مهندسی كشاورزی
منابع آزمون ارشد باغبانی

منابع آزمون ارشد باغبانی

به ترتیب درج موارد امتحانی در دفترچه سئوالات

منبع

 

afsoon6282

مدیر تالار مهندسی كشاورزی
1) زبان عمومی و تخصصی:


شروع سئوالات دفترچه، با زبان انگلیسی (با ضریب 2) است؛ اما شما در آخر کار یعنی پس از زدن تست های گل و سبزی سراغ زبان بروید. 15 سئوال اول، عمومی هستند یعنی شما با استفاده از معلومات گرامری و لغات خود می توانید تست ها را حل کنید. معمولا 10 سئوال اول، "انتخاب بهترین گزینه با توجه به معنی دار شدن آن در جمله و رعایت قاعده دستوری" می باشد که اگر گرامر شما زیاد قوی نیست، فقط تست های "لغت" و معنی دار بودن را بزنید. 5 سئوال Cloze Test خاتمه بخش سئوالات عمومی زبان هستند. زدن این تست ها نیاز مند تسلط عالی شما بر قواعد و گرامر است لذا از انجام هر گونه حرکت انتحاری در زدن این تست ها خودداری کنید! نوبت به تست های تخصصی می رسد. سه تا پاراگراف معمولا طولانی (15 تست) چشم انتظارشماست. اگر هنوز سردرد نگرفته اید و چشم هایتان درست می بیند، به دقت این سه پاراگراف را مطالعه کنید معمولا 4-3 تا تست آسان را براحتی و با اولین نگاه می توانید بزنید. با توجه به شباهت زیاد گزینه های پاسخ به یکدیگر، توجه کافی را در انتخاب گزینه صحیح مبذول فرمایید.


منبع پیشنهادی- کتاب:
- " 504 واژۀ کاملا ضروری" کتابی است که از آن برای طراحی تست های لغت استفاده می کنند.

- اگر وضعیت گرامر شما رضایت بخش است، کتاب های دستور زبان انگلیسی را که خوانده اید مرور کنید، در غیر اینصورت بیخیال بخش گرامر شوید و با خیال راحت انرژی خود را در بخش های دیگر صرف کنید. لذا برای گرامر کتاب هم معرفی نمی کنیم.

- اگر زمان و حوصله کافی دارید، کتاب های Agriculture1,2 و Horticulture 3 را مطالعه کنید تا در حل کردن 15 سئوال تخصصی زبان مشکل نداشته باشید.
 

afsoon6282

مدیر تالار مهندسی كشاورزی
2) میوه کاری:


دومین مورد امتحانی و اولین درسی که شما به سراغش می روید، میوه کاری (با ضریب 3) می باشد. نکته قابل توجه در مورد تست های این درس، فوکوس کردن طراحان روی چند میوه خاص مثل انجیر، انگور، هلو، خرما، زیتون، سیب، خشکبار معروف و مرکبات است. پس دنبال مطالعه میوه های ناآشنا و متفرقه نروید. 5-4 سئوال تابلو هستند یعنی حل نکردنشان سخت تر از حل کردنشان است! معمولا 6-5 تست هستند که خود طراح سئوال هم دقیقا نمی داند پاسخ صحیح کدام است! مابقی سئوالات مفهومی هستند که با تمرکز و دقت کافی می توانید اکثرشان را حل کنید. با توجه به ضریب بالایی که میوه کاری دارد، می توانید با زدن تست های زیاد، رتبه خود را آسانسوری بهبود ببخشید. در عین حال از شانسی زدن تست ها پرهیز کنید.
منابع پیشنهادی – کتاب ها:
- کتاب میوه کاری "وست وود" ترجمه رسولزادگان.
- کتاب "میوه کاری" تالیف رسول جلیلی مرندی (چاپ جدید).
منابع پیشنهادی – جزوه ها:

میوه های ریز دکترعبادی دانشگاه تهران.
جزوه میوه های گرمسیری و نیمه گرمسیری عبادی و زمانی دانشگاه تهران.
جزوه مرکبات دکتر فتوحی دانشگاه گیلان.
جزوه میوه معتدله راحمی دانشگاه شیراز.
 

afsoon6282

مدیر تالار مهندسی كشاورزی
3) خاک شناسی و گیاه شناسی:

هر دو درس (مجموعا 30 تست) ضریب 2 دارند و این بخش با 15 تست آسان خاکشناسی آغاز می شود. مباحث مهم خاک مثل وزن مخصوص حقیقی و ظاهری، خلل و فرج، فرم جذب عناصر (کاتیونی و آنیونی)، زهکشی خاک، ظرفیت تبادل کاتیونی (CEC) ، افق های خاک و انواع خاک ها (اریدی سول، اکسی سول و ...) در قالب سئوالاتی آسان مطرح می شوند لذا از خواندن کتاب حجیم شهلا محمودی اجتناب کنید.
منابع پیشنهادی:
- کتاب تست دیباگران (خاک شناسی عمومی).
- جزوه نجفعلی کریمیان دانشگاه تهران.

گیاهشناسی: معمولا اکثر سئوالات مربوط به بخش "سیستماتیک" است. اسامی تیره های گیاهی، نام های علمی، وضعیت تخمدان در هر جنس و ... مورد علاقه طراحان می باشد. 6-5 تست مربوط به بخش "تشریح بافت ها و اندام های گیاهی" است. با توجه به فرار بودن مباحث گیاهشناسی مرور منظم مطالب خوانده شده را توصیه می کنیم.

منابع پیشنهادی – کتاب ها:
- کتاب گیاهشناسی سیستماتیک دیباگران (شهرام صداقت حور).
- کتاب گیاهشناسی تشریح و فیزیولوژی گیاهی دیباگران (شهرام صداقت حور).


منابع پیشنهادی – جزوه ها:
- جزوه دکتر ناهید حریری دانشگاه تهران (گیاهشناسی 1).
- جزوه دکتر صانعی شریعت پناهی (گیاهشناسی 2).
 

afsoon6282

مدیر تالار مهندسی كشاورزی
4) ازدیاد نباتات:

خداوند عمر با عزت نصیب پروفسور خوشخوی کند که سه جلد "گیاه افزایی" را ترجمه کرد و کار داوطلبان ارشد را نیز راحت کرد. این مورد امتحانی شامل 30 تست با ضریب 2 می باشد که اکثر سئوالات از کتاب های سه جلدی خوشخوی مطرح می شوند. لازم نیست جلد سوم را کامل بخوانید. "شانزده فصل" اول این سه جلد را بخوانید کفایت می کند. در این مورد امتحانی تکرار سئوالات چند سال اخیر به وفور دیده می شود لذا حتما سری به آرشیو سئوالات ده ساله اخیر خود بزنید و با نوع سئوالات آشنا شوید.
منبع پیشنهادی – کتاب:
- "شانزده فصل اول" کتاب سه جلدی گیاه افزایی خوشخوی.
منابع پیشنهادی – جزوه ها:
- جزوه ازدیاد نباتات زمانی دانشگاه تهران .
 

afsoon6282

مدیر تالار مهندسی كشاورزی
5) فیزیولوژی و فیزیولوژی پس از برداشت:

این مورد امتحانی (ضریب 2) ، 15 سئوال راجع به فیزیولوژی گیاهی و 15 سئوال راجع به نگهداری محصولات باغبانی و پس از برداشت آنها دارد.
سئوالات مربوط به بخش فیزیولوژی کمی مشکل هستند و حضور ذهنی قوی می طلبند. سئوالات تکراری هم کمتر دیده می شوند. اگر بتوانید از عهده این درس بخوبی بر بیائید، حسابی رقبای خود را پشت سر گذاشته اید. سئوالات بخش "پست هاروست" کمی آسان تر هستند و با دقت کافی قادر خواهید بود اکثرشان را درست بزنید.
منابع پیشنهادی – کتاب ها:

- کتاب فیزیولوژی پس از برداشت جلیلی مرندی.
- کتاب فیزیولوژی پس از برداشت راحمی.
منابع پیشنهادی – جزوه ها:
- جزوه فیزیولوژی گیاهی مستوفی دانشگاه تهران.
 

afsoon6282

مدیر تالار مهندسی كشاورزی
6) گل و سبزی:

پایان بخش سئوالات دفترچه، 30 سئوال مهم گل و سبزی می باشد. هر کدام 15 تست با ضریب 3 دارند. تست های سبزی مفهومی و دقیق طرح می شوند. هرچند احتمالا 3-2 تست تکراری را مشاهده می کنید اما با مطالعه منابع پیشنهادی که در ادامه، به آن اشاره می کنیم، این درس مهم را به خوبی پشت سر بگذارید.
منابع پیشنهادی – کتاب ها:
- کتاب سبزیکاری پیوست.
- کتاب مجموعه سئوالات چهار گزینه ای سبزیکاری تالیف سوری و قهساره.
منابع پیشنهادی – جزوه ها:
- جزوه سبزی کاری کاشی.
- جزوه سبزی کاری دلشاد دانشگاه تهران.

گلکاری: آدم ناخودآگاه یاد دکتر خلیقی می افتد! اما کتاب ایشان زیاد به درد آزمون کارشناسی ارشد نمی خورد؛ اساتید دانشگاه شیراز بیشترین تست های گلکاری را مطرح می کنند. تست های این بخش کمتر تکراری هستند و زیاد هم آبکی نیستند! اگر دو سه تا تست تکراری دیدید تعجب نکنید اما بقیه سئوالات را با دقت و توجه کافی مطالعه کنید.

منبع پیشنهادی – کتاب:
- کتاب گلکاری کافی و قاسمی.
منابع پیشنهادی – جزوه:
- جزوه گلکاری صالحی دانشگاه شیراز (جدیدش).
 

Similar threads

بالا