ارزیابی تاثیرات کیفیت های شهری در میزان شاخص سرمایه اجتماعی در بافت های تاریخی (مطالعه موردی: محله جلفای اصفهان)

_*Bahar*_

کاربر فعال تالار مهندسی معماری ,
کاربر ممتاز
عنوان:

ارزیابی تاثیرات کیفیت های شهری در میزان شاخص سرمایه اجتماعی در بافت های تاریخی (مطالعه موردی: محله جلفای اصفهان)

نویسندگان:
فرهنگ مظفر
محمد مسعود
ساجد راست بین
چکیده:

در حفظ و احیای بافت های تاریخی، آنچه بیش از مرمت های کالبدی و فیزیکی زمینه ساز ارتقای کیفیت زندگی شهروندی است، توجه به ارزش های اجتماعی نهفته درون بافت است. مرمت های عمدتا کالبدی که هم اکنون در بافت های باارزش تاریخی کشور ایران دیده می شود؛ در بسیاری موارد نتوانسته اهداف و چشم اندازهای تعریف شده را باز پس دهند. هرچند چنین مرمت هایی را می توان بخشی از فرایند ارتقای کیفیت های بصری به شمار آورد لیکن، .........

واژگان کلیدی:
بافت های تاریخی، سرمایه اجتماعی، کیفیت های شهری، اجتماع پذیری، پیاده مداری، نفوذ پذیری، جلفای اصفهان.

مشاهده پیوست arzyabi tasiratr.pdf
 
بالا