ارزیابی انتقاد شوپنهاور از تحلیل علیت کانت

M o R i S

مدیر تالار حسابداری
[h=1][/h]
فلسفه
مقاله 3، دوره 41، شماره 1، تابستان 1392، صفحه 47-66 اصل مقاله (294 K)
نوع مقاله: مقاله پژوهشی
نویسندگان
سید حمید طالب زاده*
استاد دانشگاه تهران

چکیده
شوپنهاور در کتاب ریشه چهار وجهی اصل جهت کافی، تفسیر کانت از اصل علیت را مطابق با بیانی که در بخش اصول فاهمه محض و در آنالوژی دوم آمده مورد انتقاد قرار داده است، این انتقادات در سه محور اصلی مطرح شده است. این نوشتار با بررسی انتقادات مذکور می‌کوشد تا از تبیین کانتی دفاع کند و نشان دهد که شوپنهاور به دریافت درستی از استدلالات کانت نرسیده است. اگر چه در این نوشتار موقعیت کانت در برابر نقدهای شوپنهاور تقویت شده است ولی نگارنده در صدد بیان این نکته است که دیدگاه کانت علیت را از معنای اصیل آن جدا می‌کند و معنای دیگری به آن می‌بخشد که با مقصودی که فلاسفه از طرح بحث علیت داشته‌اند سازگار نیست و از این رو نقدی از افقی دیگر به بیان کانت وارد است.
 
بالا