ارائه الکترود و روش اجرای جدیدی برای سیستم اتصال زمین

pesare irani

عضو جدید
کاربر ممتاز
ارائه الکترود و روش اجرای جدیدی برای سیستم اتصال زمین در شبکه توزیع

در گذشته یکی از رایج ترین روشها جهت نصب الکترود و کاهش مقاومت زمین و زمین های دارای مقاومت بالا، استفاده از خاک رس، نمک و زغال بود که سالها در کشور به صورت سنتی اجرا می شد. از جمله مشکلات عمده مربوط به استفاده از این الکترولیت تجزیه تریجی زغال و قطع اتصالات فلزی الکترود بر اثر خاصیت خوردگی نمک می باشد که باعث می گردد مقاومت بسیاری از اینگونه اتصال زمین پس از چند سال به شدت افزایش یابد.
این مطلب توسط دوست عزیزمان مهدی پراینده شهرستانی گردیده است. امید است مورد توجه قرار گیرد. 

razmjoo144

عضو جدید
مهندس پس كو مطلب ؟؟؟؟؟
منتظريتيم هاااااااااااااااااااااااااااا
 
بالا