[ اداری - خدماتی ] مرکز فرماندهی هارلی دیویدسون در سیدنی، استرالیا

semiramis261

عضو جدید
کاربر ممتاز


این مرکز در سیدنی، استرالیا واقع شده است و توسط تونی اوون از شرکت معماری NDM طراحی شده است. اگر بخواهیم خیلی کوتاه در مورد این مرکز صحبت کنیم باید بگوییم که این مرکز بازتابی از فرهنگ مردم هارلی دیویدسون می باشد.
تاکید زیادی به ورزشگاه دادن و شکست نمای بیرونی به عنوان تاکیدی بر دفتر کار و فضای ذخیره سازی می باشد. در کل این ساختمان انعکاس مکانی برای همه نوع تفریح را نشان می دهد و این شکست و بیرون زدگی در نمای بیرونی نزدیک به ورودی بناست و به نوعی می شود آن را برای تعریف ورودی بنا معرفی کرد.
تاسیساتی که در این ساختمان در نظر گرفته شده: دفاتر اداری ، آموزش فنی و تجهیزات ذخیره سازی برای شرکت موتور سیکلت ایکونیک می باشد. نقطه عطف ساختمان فرم محوری قابل توجه آن برای نشان دادن یک پارک تجاری از معماری های تک بر روی رودخانه Lane Cove می باشد که در حال حاضر توسط Demian Pty Ltd توسعه یافته است.منبع: http://www.topboxdesign.com/harley-davidson-headquarters-in-sydney-australia/
 
بالا