[ اداری-خدماتی ]دفتر شورای رفاه کودکان از اُنیکس ، هلند

designer.Ali

عضو جدید
دفتر شورای رفاه کودکان از اُنیکس ، هلند

مـنـــــــبـع : www.archdaily.com


دفتر شورای رفاه کودکان ، بخشی از یک مجموعه جدید از ساختمان های دولتی در Lelystad – هلند – است . ساختار خود را به عنوان یک تنه یکپارچه از چوب آشکار می کند . دو مسیر پویا ، تمام اتاق های مهم (اتاق انتظار / منطقه پذیرایی ، اتاق کنفرانس ، کتابخانه ، غذاخوری و آتریوم ) را به هم متصل می کند . جهت این مسیرها بر روی نمای بیرونی مانند پوسته درخت نمایش داده می شوند که قسمتی از آن کنده شده . بخشی از بنا یا مسیرها به نام " چشم انداز چوبی " طراحی شده اما ناحیه ای از آن با نام " منطقه آزاد " است که بسیاری از عناصر صنعتی را نمایش می دهد : دیوارها و سقف بتنی ، کف پلی اورتان صنعتی . بسیاری از مبلمان در منطقه پذیرش از فضای چوبی رشد می کنند و بخشی از کل می شوند . برای طراحی دفتر شورای راه کودکان ، مهمترین نقطه شروع ، طراحی یک فضای کاملأ یکپارچه بود ، جایی که قسمت بیرونی و داخلی با هم یکی می شوند .

دفتر شورای رفاه کودکان از اُنیکس ، هلند

دفتر شورای رفاه کودکان از اُنیکس ، هلند model

دفتر شورای رفاه کودکان از اُنیکس ، هلند

دفتر شورای رفاه کودکان از اُنیکس ، هلند

دفتر شورای رفاه کودکان از اُنیکس ، هلند

دفتر شورای رفاه کودکان از اُنیکس ، هلند

دفتر شورای رفاه کودکان از اُنیکس ، هلند
 
بالا