[ اداری-خدماتی ]دفتر جدید Facebook ، طراحی برای کار

shani.

عضو جدید
http://iran-eng.com/mhtml:file://F:\net\mohamad 313 - دفتر جدید Facebook ، طراحی برای کار.mht!http://1memar.files.wordpress.com/2009/09/1252464992facebookofficespaloalto10668x900_thumb.jpg?w=520&h=701​
چند هفته پیش ، عکس هایی از دفتر فیس بوک که در ایالت کالیفرنیای آمریکا قرار دارد، در اینترنت منتشر شده بود که محیطی جالب و مشابه به آنچه پیش تر در دفاتر شرکت گوگل دیده میشد ایجاد شده ( ببینید : افتتاح دفتر جدید گوگل در سوییس ). این دفتر واقع شده در شهر Palo Alto است و کاریست از شرکت طراحی O + A ، که بیشتر در شهر سان فرانسیسکو فعالیت میکند و از سال ۱۹۹۰، طراحی های متعددی برای شرکت های معتبر انجام داده.
http://iran-eng.com/mhtml:file://F:\net\mohamad 313 - دفتر جدید Facebook ، طراحی برای کار.mht!http://1memar.files.wordpress.com/2009/09/1252465052facebookofficespaloalto24_thumb.jpg?w=614&h=362​
طراحی های داخلی مجموعه واقعا” جالب توجه است. فضاهایی متعدد و با جزییات زیاد که برای مقاصد مختلفی مانند جلسات و کار و استراحت به دقت طراحی شده و فضاهایی بزرگتر و باز که برای فعالیت های دسته جمعی کارکنان فیس بوک در نظر گرفته شده است. این دفتر تازه تاسیس که از ۱۰ قسمت مجزا از هم تشکیل شده، پذیرای ۷۰۰ کارمند شرکت کامپیوتری فیس بوک است.
http://iran-eng.com/mhtml:file://F:\net\mohamad 313 - دفتر جدید Facebook ، طراحی برای کار.mht!http://1memar.files.wordpress.com/2009/09/1252464944facebookofficespaloalto01_thumb.jpg?w=617&h=368​
با توجه به اینکه کارمندان فیس بوک از نقاط مختلف با فرهنگ های مختلف هستند، طراحی های اختصاصی و خاص برای هر فضا انجام شده که اکثرا” با رنگ های متفاوتی از هم جدا شده اند و در نهایت این فضاهای کوچک، به فضایی بزرگ تر که برای کارهای گروهی در نظر گرفته شده است میرسند. در ادامه تصاویر بیشتری از این دفتر را میتوانید مشاهده کنید …
http://iran-eng.com/mhtml:file://F:\net\mohamad 313 - دفتر جدید Facebook ، طراحی برای کار.mht!http://1memar.files.wordpress.com/2009/09/1252464950facebookofficespaloalto02_thumb.jpg?w=615&h=500
http://iran-eng.com/mhtml:file://F:\net\mohamad 313 - دفتر جدید Facebook ، طراحی برای کار.mht!http://1memar.files.wordpress.com/2009/09/1252464965facebookofficespaloalto05_thumb.jpg?w=617&h=364
http://iran-eng.com/mhtml:file://F:\net\mohamad 313 - دفتر جدید Facebook ، طراحی برای کار.mht!http://1memar.files.wordpress.com/2009/09/1252465002facebookofficespaloalto12_thumb.jpg?w=609&h=499
http://iran-eng.com/mhtml:file://F:\net\mohamad 313 - دفتر جدید Facebook ، طراحی برای کار.mht!http://1memar.files.wordpress.com/2009/09/1252465007facebookofficespaloalto15_thumb.jpg?w=609&h=359​
 
بالا