[ اداری - خدماتی ] برج اداری دوحه ، آتلیه ژان نوول ، در حال ساخت

F A R Z A N E

کاربر ممتاز




این برج بلند اداری با 45 طبقه ، توسط ژان نوول در غرب منطقه خلیج دوحه-قطر- با پوسته ای جالب طراحی شده و در حال حاضر در حال ساخت است. این ساختار نزدیک به هتل تندیس گون ِ شراتون Sheraton Hotel (ساخته شده در سال 1980 )قرار گرفته. اکنون این منطقه تبدیل به یک مرکز مالی و تجاری در شهر تبدیل شده .


برج نوول در میان ساختمان هایی که اکثرأ در سالهای اخیر ساخته شده اند، و بعضی در سالهای دور، قرار دارد.


ساختمان استوانه ای مجاور که در بالا و پایین حجم گسترش می یابد ، "برج تورنادو Tornado Tower" نام دارد که به تازگی موفق به کسب بهترین جایزه ساختمان بلند در شرق میانه و شمال آفریقا شده است. انتظار می رود برج اداری دوحه ، به زودی برنده جوایز زیادی شود.




برج اداری دوحه ، آتلیه ژان نوول ، در حال ساخت

برج اداری دوحه ، آتلیه ژان نوول ، در حال ساخت

برج اداری دوحه ، آتلیه ژان نوول ، در حال ساخت

اکنون این منطقه تبدیل به یک مرکز مالی و تجاری در شهر تبدیل شده .

برج اداری دوحه ، آتلیه ژان نوول ، در حال ساخت

ساختمان استوانه ای مجاور که در بالا و پایین حجم گسترش می یابد ، "برج تورنادو Tornado Tower" نام دارد که به تازگی موفق به کسب بهترین جایزه ساختمان بلند در شرق میانه و شمال آفریقا شده است.

"برج تورنادو Tornado Tower

برج اداری دوحه ، آتلیه ژان نوول ، در حال ساخت

برج اداری دوحه ، آتلیه ژان نوول ، در حال ساخت

این برج بلند اداری با 45 طبقه ، با پوسته ای جالب طراحی شده

برج اداری دوحه ، آتلیه ژان نوول ، در حال ساخت

برج اداری دوحه ، آتلیه ژان نوول ، در حال ساخت

برج اداری دوحه ، آتلیه ژان نوول ، در حال ساخت

برج اداری دوحه ، آتلیه ژان نوول ، در حال ساخت

برج اداری دوحه ، آتلیه ژان نوول ، در حال ساخت

برج اداری دوحه ، آتلیه ژان نوول ، در حال ساخت

منبع:اتود



 
بالا