[اخبار معماری] -برندگان مسابقه استعداد و خلاقیت های نوظهور Pinup 2014

hadi1525

عضو جدید
کاربر ممتازمترجم: مهرداد نجیب زاده

پروژه Morpholio به تازگی برندگان رقابت طرح های جدیدو و خلاقانه Pinup2014 را منتشر کرده است.
طرح نهایی شامل یستی از شرکت کنندگان،داوران، مجله Metropolis و کلمبیا بوده است.
طرح های ویژه ای که توسط استودیوهای طراحی و همچنین آثار 3D Print بسیار جالب توجه بوده است.
امی آزاریتو، هیئت جوری مسابقه و سردبیر مجله Sponge (اسفنج) خلاصه مطلبی از کسانی که در این رقابت با تمام مشکلات موجود شکت کرده اند منتشر کرده است.
وی اظهار داشته زمان و انرژی که این گروه ها به کارها اختصاص داده اند قابل تحسین است.
بخصوص که کانسپت و وضوع اصلی طرح ها در خصوص مشکلات شهری و اجتماعی در کالبد زمان و پیشرت بوده است.
دان اسکات، که یکی از اعضای جوری این مسابقه بوده عنوان کرده: وسعت و کیفیت کاری شرکت کنندگان بسیار الهام بخش و اثربخش بوده، و انتخاب فرد برنده از میان این کارها بسیار دشوار بوده است.
فراتر از شرایط مسابقه، هیئت جوری و داوران پنج طرح را به عنوان طرح برنده انتخاب کردند.برندگان هیئت داوران:

جایزه اشکال آینده نگر، چی هو
جایزه اشکال آینده نگر، اسنو انجل
جایزه اشکال آینده نگر، عنوان طرح: نمایش چند شکل در کنار هم
جایزه اشکال آینده نگر، Infinicities
استعداد نوظهور ، خانه ای برای کارگران مهاجر
استعداد نوظهور ، نردبان نجات
ایده آینده نگر ، زندگی اجتماعی
ایده آینده نگر ، پاوین موج فیبر
ایده آینده نگر ، Teamster Timeshareطرح حهی برگزیده Morpholio:


استعداد نوظهور ، پارکینگ موتورسییکلت
ایده آینده نگر، Mitchell Tidelnds
برندگان عمومی Eye Time:


جایزه اشکال آینده نگر، s(m)oothing the trauma
استعداد نوظهور ، آنا پیتزاک، تصویر بدون شرح
ایده آینده نگر، Atlampaمنبع: Archdaily.com
 
آخرین ویرایش:
بالا