آیا خدایی وجود دارد؟

reza_19933

New member
بله..
میشه به هر منطقی برچسب مغلطه زد فقط قدرت بیانی میخواد واسه اثباتش.
من در این جمله مغلطه ای ندیدم و این قدرت مغلطه یابی شمارو میرسونه!!
 

Similar threads

بالا