آگهی استخدامی - فرصت شغلی

بجی

عضو جدید
با سلام
شرکت مهندسین مشاور راه یاب ملل در خصوص تکمیل کادر دفتری خو د از واجدین شرایط دعوت به همکاری می نماید
1- کارشناس تدارکات -فوق لیساس صنایع - فارغ التحصیل از دانشگاه دولتی- آقا مسلطبه مباحث PMBOK
2-کارشناس اموزش لیساس یا فوق لیسانس صنایع آقافارغ التحصل از دانشگاه دولتی - مسلط ه مباحث اموزش و روش های نوین اموزشی
متقاضیا ن میتوانند روزم خودرا به ادرس IEE@RAHYABMELAL.COM ارسال کنند
 
بالا