آشنایی بیشتر با گاو هلشتاین

daaam

New member
این نژاد بواسطه رنگ متمایز خود سریع شناخته شده و به تولید شیر بالا شهرت یافته است

خصوصیات فیزیکی

گاوهای هلشتاین بزرگ و شکیل با الگوی رنگ سفید و سیاه یا سفید و قرمز می باشند
گوساله های هلشتاین در هنگام تولد 40 کیلوگرم وزن دارند
گاو هلشتاین بالغ حدود 670 کیلو وزن و در حالت ایستاده دارای قدی حدود 147 سانتی متر می باشد
تلیسه های هلشتاین را می توان در سن 13 ماهگی باردار نمود گه وزنی حدود 360 کیلو گرم دارند
حد مطلوب این است که یک ماده گاو هلشتاین در سن 23 تا 36 ماهگی اولین گوساله خود را به دنیا بیاورد
طول مدت آبستی گاو هلشتاین 9 ماه بوده و طول عمر تولیدی یک گاو هلشتاین به طور متوسط 4 سال می باشد.

خصوصیات تولیدی

در سال 2011 متوسط تولید شیر گاوهای هلشتاین 10600 کیلوگرم (متوسط 34 کیلو تولید روزانه) بود که متوسط تولید چربی شیر آن ها 362 کیلو (3.4 درصد) و متوسط تولید پروتئین شیر آن ها 325 کیلو (3 درصد) بوده است.
بیشترین تولید شیر در این نژاد 32600 کیلو در 365 روز برای گاوی بوده است که 3 بار در روز دوشیده می شده است. (متوسط 90 کیلو تولید روزانه)


منبع
مرجع تخصصی علوم دامی

 

Similar threads

بالا