آشنایی با نرم افزار SACS™

SHM.IT

کاربر ممتاز
مقدمه ای بر برنامه های SACS™

برنامه ی SACS با هدف انجام محاسبات و تحلیل در پروسه ی طراحی سازه های فراساحل و همچنین برای کاربردهای عمومی در مهندسی عمران تدارک دیده شده است. نرم افزار SACS شامل چندین برنامه بصورت زیر مجموعه می باشد که این برنامه ها به منظور مرتفع نمودن نیازمندی ها به گونه ی هماهنگی با یکدیگر مرتبط شده اند. اما علیرغم این ویژگی ما تا پیش از وارد نمودن خروجی برنامه ی قبلی به عنوان ورودی برنامه، قادر به فعال نمودن عملیات تحلیل نمی باشیم. تمامی برنامه های این نرم افزار برای ایجاد ساده سازی در وارد کردن داده های ورودی با مجموعه ی کاملی از استانداردهای مهندسی در هر دو واحد انگلیسی و متریک بهره مند گشته اند.
ارتباطات میان برنامه های دربرگیرنده ی سیستم، بصورت شماتیک در دیاگرام زیر نشان داده شده اند. تمامی داده های سازه شامل: هندسه، ابعاد اعضا، خصوصیات ماده و شرایط محیطی، بوسیله ی برنامه های ساخت فایل ورودی ایجاد شده و در داخل فایل ورودی مشترک قرار می گیرند. برنامه های حل بر مبنای این داده ها عمل نموده و فایل حل را می سازند که این فایل شامل جابجایی مفاصل و نیروهای داخلی المان می باشد. برنامه های پس پردازش ، با استفاده از این اطلاعات عملکرد سازه را نسبت به هر یک از چند کد سازه ای ارزیابی می نمایند. حال هر سازه ای که رضایت این کدها را برآورده نسازد، بصورت اتوماتیک مجدداً طراحی می گردد. ضمن اینکه، نقشه های هندسه ی سازه ای، شکل های تغییر فرم یافته و اطلاعات بررسی کد نیز دسترس پذیر می باشند.
نحوه ی ارتباط میان برنامه های SACS​
برنامه ها

سیستم SACS از توانایی آنالیز سازه بصورت استاتیکی و دینامیکی و همچنین قابلیت شبیه سازی و تحلیل نحوه ی حمل و نقل و نصب سازه های فراساحل، برخوردار می باشد. این سیستم شامل چندین زیر برنامه ی اصلی است که همه ی آنها بصورت سازگاری با یکدیگر در ارتباط می باشند. در زیر لیست کاملی از برنامه ها ی SACS داده شده است:

1. PRECEDE: مدلساز گرافیکی رنگی و تمام صفحه ی محاوره ای (تعاملی) بین کاربر و کامپیوتر .
– توانایی ایجاد مدل شامل هندسه و خصوصیات مواد، مقطع و بارگذاری
– ایراد یاب ورودی اتوماتیک
– مدلسازی المان محدود و/یا میله ای شامل المان های ورق و صفحه
– ایجاد جاکت و دک فراساحلی بصورت اتوماتیک
– ایجاد مش بندی کارتزین، استوانه ای و کروی
– ایجاد بار بصورت اتوماتیک شامل وزن، فشار و بارهای ناشی از تجهیزات سوار شده بر روی تیر حائل
– قابلیت ایجاد داده های ورودی SEASTATE
– توانایی های گزارش و نقشه کشی گسترده
2. DATA GENERATOR: ایجاد کننده ی داده برای تمامی برنامه ها بصورت تعاملی بین کاربر و کامپیوتر.
– ویرایشگر تمام صفحه ای که با آن می توان بخشی از داده ها را طبقه بندی و پر رنگ نموده و اصلاحات مورد نظر ر ا اعمال کرد.
– برای وارد نمودن داده ها به منظور آغاز پروسه ی تحلیل شما را یاری می نماید.
3. SEASTATE: سازنده ی بارهای محیطی.
– پیاده سازی کامل قوانین بیستمین ویرایش API
– با پشتیبانی پنج تئوری موج
– قابلیت شامل نمودن یا مجزا کردن نیروهای ناشی از جریان آب
– ایجاد بار در اثر باد، وزن، بویانسی و جریان گل
– اعمال خصوصیات ناشی از روئیدنی های دریایی، اعضای مغروق و غیر مغروق
– قطر، عدد رینولدز و اثرات جریان ویک وابسته به ضرایب درگ و اینرسی
– اعمال امواج تعریف شده توسط کاربر
– اعمال نیرو بر روی بدنه های غیر سازه ای
– تثبیت موقعیت موج بصورت اتوماتیک برای محاسبه ی بیشترین/کمترین نیروی برشی در پایه ی شمع و لنگر واژگونی
– مدلسازی قطعی و تصادفی موج برای محاسبه ی پاسخ دینامیکی
– مدلسازی هیدرودینامیکی اعضا برای مدلسازی آنالیز استاتیکی و دینامیکی
4. SACS IV: تحلیل المان میله ای و محدود بصورت استاتیکی.
5. POST: بررسی کد المان های میله ای و محدود و طراحی مجدد.
6. JOINT CAN: بررسی نمودن کد مفاصل لوله ای و طراحی مجدد.
7. COCRETE: بررسی کد بتن آرمه و طراحی مجدد.
8. FATIGUE: ارزیابی عمر خستگی و طراحی مجدد.
9. INTERACTIVE FATIGUE: ارزیابی عمر خستگی بصورت تعاملی بین کاربر و کامپیوتر.
10. PSI: بررسی اثر متقابل خاک، شمع و سازه بصورت غیر خطی.
11. PILE: تحلیل شمع بصورت کاملا ایزوله شده و مجزا.
12. SUPERELEMENT: ایجاد و استعمال زیربنا بصورت اتوماتیک.
13. POSTVUE: پس پردازش گرافیکی تعاملی بین کاربر و کامپیوتر.
14. COMBINE: مزیت فایل حل.
15. COLLAPSE: آنالیز فروپاشی غیر خطی.
16. COLLAPSE VIEW: برنامه ای به منظور نمایش و تجسم نتایج آنالیز فروپاشی.
17. SACS/WAMIT & SACS/MORA: ایجاد ارتباط بین آنالیز موج تفرقی در WAMIT و MORA.
18. DINPAC: خصوصیات دینامیکی.
19. WAVE RESPONSE: آنالیز پاسخ دینامیکی و زمین لرزه ی کلی.
20. FLOTATION: آنالیز شناور سازی و قائم نمودن جاکت در دریا.
21. LAUNCH: آنالیز به آب اندازی جاکت.
22. TOW: ایجاد بار اینرسی حمل و نقل.
23. GAP: آنالیز غیر خطی با المان های یک راهه.
24. MTO: لیست مواد مورد استفاده و خصوصیات آنها، کنترل وزن و تخمین هزینه ها.
25. LDF: آنالیز انحنای بزرگ .
26. PREVUE: مزیت مشاهده ی نقشه ها.
27. SACS EXECUTIVE: ایجاد ارتباطات معمول بین مجموعه برنامه های سیستم.

پنجره ی نمایش برنامه:

در شکل زیر پنجره ی نمایش نشان داده شده است. این پنجره شامل: یک محیط نمایش (جایی که خروجی برنامه بصورت گرافیکی نشان داده می شود)، منوی اصلی که در بالای صفحه واقع می شود، زیرمنوها که مستقیماً زیرِ منوی اصلی قرار دارند؛ می باشد. میله ابزارها نیز در زیر منوی اصلی جای می گیرند.

I. Main Menu: انتخاب یک آیتم از منوی اصلی زیر منوی آنرا فعال می کند. آیتم های منوی اصلی را می توان با کلید سنت چپ موس انتخاب نمود.
II. Sub-Menu: زیر منو در مجاورت آیتم منوی اصلی نمایش داده می شود.
III. Property box, status bar: برای هر خصوصیت برنامه دستورالعمل ها بر روی خط فرمان نمایش داده می شوند. خط پیام شامل پیام های اضافی برای داده هایی که توسط کاربر وارد شده و یا ویرایش می شوند، می باشد.


IV. Macro Toolbar: بعضی از برنامه ها در سیستم SACS از یک میله ابزار بزرگ واقع شده در بالای پنجره ی گرافیکی استفاده می کنند. هر دکمه ی روی میله ابزار نمایش دهنده ی راه اندازی یک خصوصیت ویژه از برنامه می باشد. در حدود پنج گروه اصلی را می توان به منظور استفاده بر روی میله ابزار تعریف نمود. شخص با کلیک کردن بر روی دکمه ی عنوان میله قادر خواهد بود به دکمه های اصلی گروه بعدی دسترسی پیدا کند. دکمه های بزرگ می توانند به گروه اضافه شده و یا از آن حذف گردند. برای برداشتن یک دکمه ی بزرگ آیتم Toolbar را از منوی کلید Function انتخاب نموده و سپس بر روی دکمه ای که می بایست برداشته شود کلیک کنید. دکمه های بزرگ می توانند با نخستین فعال سازی خصوصیت برنامه ی مورد نظر با انتخاب آیتم منو و/یا زیر منو اضافه شوند. با انتخاب دکمه ی Toolbar از روی منوی کلید Function نام دکمه را در ناحیه ی نام دکمه بر روی خط داده ها وارد نمایید و سپس موقعیت مورد نظر را بر روی Toolbar بزرگ انتخاب کنید.

یادداشت: در صورتی که یک موقعیت دکمه ی موجود انتخاب شده باشد، دکمه ی بزرگ جدید جایگزین دکمه ی بزرگ اصلی می گردد.

منبع:iranpetrotech.com
 

Similar threads

بالا