آزمون های آزمایشی؛کارشناسی ارشد مجموعه زيست شناسي

farzad_fkm

کاربر ممتاز
در این تاپیک می توانید ازمون های ازمایشی مجموعه زیست شناسی را دانلود کنید
و همچنین میتوانید به اشتراک بگذارید.

آرشیوی از

سازمان سنجش
ماهان
اکسین
مدرسان شریف
پارسه
و...
 
آخرین ویرایش:

farzad_fkm

کاربر ممتاز
آزمون های آزمایشی موسسه ماهان اینترنتی 93

آزمون های آزمایشی موسسه ماهان اینترنتی 93

اینم آزمون اول با پاسخنامه
 

پیوست ها

 • Question 01.pdf
  301.2 کیلوبایت · بازدیدها: 0
 • Answer 01.pdf
  167 کیلوبایت · بازدیدها: 0

farzad_fkm

کاربر ممتاز
آزمون های آزمایشی موسسه ماهان اینترنتی 93

آزمون های آزمایشی موسسه ماهان اینترنتی 93

اینم آزمون دوم با پاسخنامه
 

پیوست ها

 • Question 02.pdf
  353.4 کیلوبایت · بازدیدها: 0
 • Answer 02.pdf
  699.2 کیلوبایت · بازدیدها: 0

farzad_fkm

کاربر ممتاز
آزمون های آزمایشی موسسه ماهان اینترنتی 93

آزمون های آزمایشی موسسه ماهان اینترنتی 93

اینم آزمون سوم با پاسخنامه
 

پیوست ها

 • Question 03.pdf
  261.3 کیلوبایت · بازدیدها: 0
 • Answer 03.pdf
  398.8 کیلوبایت · بازدیدها: 0

farzad_fkm

کاربر ممتاز
آزمون های آزمایشی موسسه ماهان اینترنتی 93

آزمون های آزمایشی موسسه ماهان اینترنتی 93

اینم آزمون چهارم با پاسخنامه
 

پیوست ها

 • Question 04.pdf
  334.4 کیلوبایت · بازدیدها: 0
 • Answer 04.pdf
  360.7 کیلوبایت · بازدیدها: 0

farzad_fkm

کاربر ممتاز
آزمون های آزمایشی موسسه ماهان خود سنجی 93

آزمون های آزمایشی موسسه ماهان خود سنجی 93

اینم آزمون اول با پاسخنامه
 

پیوست ها

 • daftarche1.pdf
  377.4 کیلوبایت · بازدیدها: 0
 • pasokhname1.pdf
  577.8 کیلوبایت · بازدیدها: 0

farzad_fkm

کاربر ممتاز
آزمون های آزمایشی موسسه ماهان خود سنجی 93

آزمون های آزمایشی موسسه ماهان خود سنجی 93

اینم آزمون دوم با پاسخنامه
 

پیوست ها

 • daftarche2.pdf
  385.2 کیلوبایت · بازدیدها: 0
 • pasokhname2.pdf
  554.5 کیلوبایت · بازدیدها: 0

farzad_fkm

کاربر ممتاز
آزمون های آزمایشی موسسه ماهان خود سنجی 93

آزمون های آزمایشی موسسه ماهان خود سنجی 93

اینم آزمون سوم با پاسخنامه
 

پیوست ها

 • daftarche3.pdf
  430.4 کیلوبایت · بازدیدها: 0
 • pasokhname3.pdf
  527.2 کیلوبایت · بازدیدها: 0

farzad_fkm

کاربر ممتاز
آزمون های آزمایشی موسسه ماهان خود سنجی 93

آزمون های آزمایشی موسسه ماهان خود سنجی 93

اینم آزمون چهارم با پاسخنامه
 

پیوست ها

 • daftarche4.pdf
  452.1 کیلوبایت · بازدیدها: 0
 • pasokhname4.pdf
  878.5 کیلوبایت · بازدیدها: 0
بالا