آزمایش اعتیاد.

آیورودا

کاربر ممتاز
روش های تقلب


 • تعويض نمونه (Substituation) با آب سيب ، چاي یا تعويض نمونه با نمونه ديگر . من خودم شخصا این تعویض نمونه با چایو دیدم و قندش شده بود ۷۶۰ . اما اینو استاد بیوشیمی کرده بود .
 • افزودن مواد خارجي (Adulteration) مانند صابون، پاك كنندگي خانگي ، جوهر ليمو . راه تشخیص آن بوي غير طبيعي دماي غير طبيعي، اندازه گيريPH ، وزن مخصوص است
 • رقيق نمودن نمونه (Diluation) : رقيق سازي توسط آب سبب مي شود كه غلظت دارو به حدي كاهش يابد كه قابل تشخيص نباشد.خوردن آب و مايعات ديگر سبب مي شود كه غلظت دارو كمتر از غلظت حد مرزي(Cut Off) برسد.
 • تزريق آب و مايعات ديگر به مثانه (عفونت و آسيب بافتي) باعث افزايش سرعت دفع می شود مانند : سركه، ويتامين C، آب ليمو، داروهاي ديورتيك

جلوگیری از تقلب


 • كارت شناسايي يا معرفي نامه عكس دار را فرد درخواست کنیم .
 • جلوگيري از جايگزيني نمونه با نمونه فرد ديگر به هر نحوی
 • موارد اضافي (كت، كيف و .... ) خارج از محل نمونه گيري تحويل گرفته شود. حتي بازرسي بدني در صورت لزوم لازم است
 • شستن دستها قبل از نمونه گيري وزير ناخن لازم است . چسب زخم ، آلوده كردن دست به موادي كه اختلال در آزمايش ايجاد مي كنند - باید قبل از تست برطرف شوند .
 • دماي نمونه تا 4 دقيقه بعد از نمونه گيري اندازه گيري شود (C 37-33) که موثرترين راه براي تشخيص رقيق سازي است
 • نمونه گير بايد فردي مطمئن ، هوشيار و آگاه باشد.

بعد از نمونه گیری


 • رنگ ، شفافيت ،PH ، وزن مخصوص نمونه بررسي شود. اگر نمونه مشكوك به تقلب است دوباره نمونه گيري انجام مي شود.
 • كراتي تين كمتر از20mg/dl نمونه مشكوكی است .
 • وزن مخصوص بايد1.002-1.04 باشد پايين تر قابل قبول نيست.
 • PH نمونه 4.5-8.5 قابل قبول است.
 • دماي نمونه تا 4 دقيقه بعد از نمونه گيري33-37 C است.
 • نمونه مهر و موم شده (به روش مناسب نگهداري شود و دسترسي به نمونه تا زمان آزمايش براي افراد متفرقه امكان پذير نباشد).
 
بالا