آب شیرین کن خورشیدی (solar powered desalination unit)

فاطمه یاس

کاربر ممتاز
آب شیرین کن خورشیدی (solar powered desalination unit) وسیله‌ای است که می‌تواند با روش‌های مستقیم یا غیر مستقیم انرژی را از خورشید دریافت کند و از آب شور، آب آشامیدنی تولید نماید.

آب شیرین کن مستقیم خورشیدی به طور مستقیم آب تقطیر شده را در کلکتورهای گرمایی خورشیدی تولید می‌کند. یک مثال از این سیستم، دستگاه تقطیر خورشیدی (solar still) است که با فرآیند تبخیر و به دام انداختن انرژی خورشید، آب شیرین تولید می‌کند.


آب شیرین‌کن غیر مستقیم خورشیدی از سیستم‌های جمع‌آوری انرژی خورشیدی به همراه سیستم‌های آب شیرین‌کن معمولی مانند تقطیر فلش چند مرحله‌ای (multi-stage flash distillation)، تبخیر چند اثره (multiple effect evaporation)، جداسازی انجمادی (freeze separation) یا اسمز معکوس (reverse osmosis) برای تولید آب شیرین استفاده می‌کند.
طبیعت تناوبی نور خورشید و شدت متغیر خود را در طول روز باعث می‌شود که پیش‌بینی کارایی آن دشوار است. البته ترکیب یک سیستم ذخیره‌سازی انرژی حرارتی این مشکل را حل و عملکرد ثابت آن را حتی در ساعات غیر بدون نور خورشید و روزهای ابری تضمین و بازده کلی آن را بهبود می‌بخشد. 
Similar threads
Thread starter عنوان تالار پاسخ ها تاریخ
فاطمه یاس آب گرم کن خورشیدی (solar water heating) انرژی های تجدید پذیر 0

Similar threads

بالا