نتایح جستجو

  1. م

    برو کار کن مگو چیست کار ؟!

    مهندسی شهرسازیبله شما به عنوان یک مهندس می تونید دورکاری انجام بدید فقط لازمه تا مهارت های یک مهندس دورکار در رشته خودتون رو بدونید و با تلاش اونو بدست بیارید! بعد از اون باید دنبال پروژه برای دریافت بگردید!(البته این هم سخت نیست چون ما الان وسط عصر تکنولوژی هستیم و تو عصر تکنولوژی و فراگیر شدن...
  2. م

    برو کار کن مگو چیست کار ؟!

    مهندسی عمرانبله شما به عنوان یک مهندس می تونید دورکاری انجام بدید فقط لازمه تا مهارت های یک مهندس دورکار در رشته خودتون رو بدونید و با تلاش اونو بدست بیارید! بعد از اون باید دنبال پروژه برای دریافت بگردید!(البته این هم سخت نیست چون ما الان وسط عصر تکنولوژی هستیم و تو عصر تکنولوژی و فراگیر شدن...
بالا