نتایح جستجو

  1. H

    سیستم دال مجوف یوبوت (U-boot)

    پوشش بتن سخت به جز موارد مخصوص که استفاده از اپوکسی و پلی یورتان در آن الزامی است در موارد یکسان به علت داشتن هزینه کمتر و مقاومت بیشتر برتری دارد.
بالا