نتایح جستجو

 1. majid.rk

  با سه کلمه نفر قبلی جمله بساز

  دوست داشت پریشب بیاد ولی دیشب راه افتاد آخرشم امشب رسید! کبک کیک کپک
 2. majid.rk

  با سه کلمه نفر قبلی جمله بساز

  دوست داشت دادستان بشه ولی هوافضا قبول شد آخرشم شد قصاب! حیاط حیات خیاط
 3. majid.rk

  مشاعرۀ سنّتی

  ياس بوي مهرباني مي دهد عطر دوران جواني مي دهد!
 4. majid.rk

  مشاعرۀ سنّتی

  مبر زموی سپیدم گمان به عمر دراز جوان به حادثه ای پیر می شود گاهی....
 5. majid.rk

  مشاعرۀ سنّتی

  آتش است این بانگ نای و نیست باد هر که این آتش ندارد نیست باد.
 6. majid.rk

  مشاعرۀ سنّتی

  دود اگر بالا نشیند کسر شان شعله نیست جای چشم ابرو نگیرد گرچه او بالاتر است
 7. majid.rk

  مشاعرۀ سنّتی

 8. majid.rk

  مشاعرۀ سنّتی

  تن ز جان و جان ز تن مستور نیست لیک کس را دید جان دستور نیست
 9. majid.rk

  قديمي هاي باشگاه كجاييد؟ دقيقا كجاييد :))

  قدم های قدیمی ها.......!
 10. majid.rk

  قديمي هاي باشگاه كجاييد؟ دقيقا كجاييد :))

  اتی خیلی عوض شدی اصلا خیلی پیر شدی...!
 11. majid.rk

  قديمي هاي باشگاه كجاييد؟ دقيقا كجاييد :))

  سلام اتی. چه قدر پیر شدی....!
 12. majid.rk

  سلام. آرزوی توفیق

  سلام. آرزوی توفیق
 13. majid.rk

  باشگاه، تاریک و تنها نیست وقتی تاریک و تنها هست.....!

  باشگاه، تاریک و تنها نیست وقتی تاریک و تنها هست.....!
 14. majid.rk

  قديمي هاي باشگاه كجاييد؟ دقيقا كجاييد :))

  سلام. حال و هوای اینجا خیلی عوض شده( سرد و بی روح). یادمه خود شما دائم تاپیک میذاشتین پر از اطلاعات پزشکی. وقتی ما تازه عضو شده بودیم بچه های قدیمی تر از ما میگفتن دوره ما بهتر بود( واقعا هم همینطور بود) حالا که ما قدیمی شدیم میگیم دوره ما خیلی بهتر بود نمی دونم چرا رفته رفته اوضاع داره بدتر...
 15. majid.rk

  مشاعرۀ سنّتی

  این چه حرفی است که در عالم بالاست بهشت هر کجا بخت خوش افتاد همان جاست بهشت دوزخ از تیرگی بخت درون تو بود گر درون تیره نباشد همه دنیاست بهشت....!
بالا